Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

Poznań

61-895 Poznań

ul. Powstańców Wielkopolskich

Studia II stopnia ze studiami podyplomowymi

Dlaczego warto wybrać studia II stopnia ze studiami podyplomowymi w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu?

Studia II stopnia ze studiami podyplomowymi to innowacyjna oferta, dzięki której studiujesz jednocześnie na wybranym kierunku studiów magisterskich oraz studiach podyplomowych.

Dwa dyplomy w dwa lata
Studia kończą się obroną pracy magisterskiej, uzyskaniem dyplomu magistra i świadectwa ukończenia studiów podyplomowych. Uzyskujesz dzięki temu dodatkowe argumenty w CV za tym, że jesteś osobą aktywną i nastawioną na rozwój, co zwiększa Twoje szanse na rynku pracy.

Oszczędność czasu i pieniędzy
Studia II stopnia z podyplomowymi to dla Ciebie szansa na prawdziwą oszczędność czasu i pieniędzy. Płacisz tylko jedno czesne, które jest korzystniejsze cenowo niż wybór tych studiów każdych z osobna.


Zajęcia w ramach studiów podyplomowych realizowane są jednocześnie z tymi, w ramach studiów magisterskich i kończysz obie formy studiów w tym samym czasie. Jest to duża oszczędność czasu poświęconego na rozwój.

Kierunki studiów II stopnia z podyplomowymi
Finanse i rachunkowość
Zarządzanie
Zarządzanie- studia online

 

Dlaczego uczelnia biznesu?

W szybko zmieniającym się świecie, stawiającym coraz to nowe wyzwania, warto zainwestować w swoją przyszłość i nie pozwolić pozostawić się w tyle. W WSB umożliwiamy zrozumienie procesów gospodarczych i zasad funkcjonowania przedsiębiorstw dzięki czemu nauczysz się interpretacji zjawiska biznesowe i społeczne, a to jest jedną z podstawowych kompetencji zawodowych każdego człowieka sukcesu.Co nas wyróżnia:- biznesowo sprofilowana oferta kierunków studiów (Zarządzanie, Finanse i Rachunkowość, Logistyka, Administracja) uzupełniona o praktyczne kierunki o dużym potencjale rynkowym (Turystykę i Rekreację, Psychologię w biznesie, Logistykę )

- oferta dostosowana do potrzeb związanych z rozwojem kompetencji zawodowych na każdym etapie kariery w ramach kształcenia ustawicznego (lifelong learning), a co za tym idzie – rozwój oferty studiów I stopnia, II stopnia, studiów podyplomowych i Master of Business Administration (MBA)

- praktyczny charakter studiów – podstawą nauki w uczelni biznesu jest umiejętne, dynamiczne łączenie teorii i praktyki, dlatego do uczestnictwa w projektowaniu programów studiów zapraszani są przedsiębiorcy, a w procesie kształcenia wykorzystywane są innowacyjne technologie i praktyczne formy zaliczeń i egzaminów

- wsparcie przedstawicieli świata biznesu i ich obecność na uczelni na zajęciach, wykładach gościnnych i targach pracy

- wprowadzenie do programu studiów zajęć i form kształcenia ukierunkowanych na rozwój umiejętności planowania kariery zawodowej, komunikacji interpersonalnej, identyfikacji i analizy danych, koordynacji projektów oraz krytycznego i kreatywnego myślenia

- bogata oferta działań dodatkowych wspierających studentów i absolwentów w zakresie wejścia na rynek pracy i funkcjonowania na nim: pośrednictwo pracy, oferty stażu oraz praktyk krajowych i zagranicznych, a także specjalistyczne szkolenia

- praktyczne i profesjonalne podejście do obsługi administracyjnej studentów, zaczerpnięte z rozwiązań biznesowych, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju form internetowych

- uznanie studenta i jego potrzeb za punkt wyjścia do kształtowania oferty, programów studiów i sposobu obsługi, co przejawia się w otwartości na opinie studentów dotyczące uczelni oraz w ciągłym monitorowaniu losów absolwentów.

 

Władze uczelni

Władze Uczelni
- Rektor - prof. zw. dr hab. Józef Orczyk
- Rektor Senior - prof. nadzw. dr hab. Władysław Balicki
- Kanclerz - mgr Rafał Kaszta
- Wicekanclerz- dr Małgorzata Kluska-Nowicka
 

Biuro Karier

Wyższe Szkoły Bankowe wspierają swoich absolwentów na rynku pracy, poprzez działalność Biur Karier. Wsparcie udzielane jest poprzez organizację praktyk zawodowych, warsztatów i szkoleń, dzięki którym studenci już w trakcie nauki zdobywają pierwsze doświadczenia i umiejętności zawodowe. Biuro Karier gromadzi także oferty pracy i przekazuje je zainteresowanym studentom i absolwentom.

Zastanawiasz się nad swoją karierą? Odwiedź Biuro Karier i Praktyk. Pomożemy wybrać Ci ścieżkę kariery, umożliwimy odbycie praktyki zawodowej, a także pomożemy znaleźć pracę na miarę Twoich oczekiwań i aspiracji.

W ramach oferty Biura Karier i Praktyk możesz skorzystać z:

Pośrednictwa pracy i staży dla studentów i absolwentów WSB
- Jeśli szukasz pracy, złożyłeś kwestionariusz w Biurze Karier możesz na bieżąco śledzić oferty zamieszczone w Extranecie lub dostępne bezpośrednio w Biurze. W roku akademickim 2012/2013 Biuro Karier przygotowało dla studentów i absolwentów około 820 miejsc pracy
Indywidualnych konsultacji z doradcą zawodowym.
- Poszukując pracy lub zastanawiając się nad wyborem ścieżki kariery zawodowej, jako student WSB, możesz skorzystać z profesjonalnej pomocy doradcy zawodowego
Konsultacji na każdym etapie procesu poszukiwania pracy przygotowanie dokumentów aplikacyjnych, dostęp do ofert pracy, dobór odpowiednich ofert pracy dla danej osoby
Bezpłatnych szkoleń w dwóch obszarach tematycznych:
- przygotowanie i poruszanie się po rynku pracy (przygotowanie dokumentów aplikacyjnych, autoprezentacja na rozmowie kwalifikacyjnej, prawo pracy, projektowanie assessment center itp.)
- doskonalenie praktycznych umiejętności zawodowych (techniki sprzedaży, obsługa klienta, trening umiejętności menedżerskich, przygotowywanie prezentacji, zarządzanie czasem itp.)
Bezpłatne sesje coachingowe
- Wyrobienie nowych nawyków, zmiana ograniczających przekonań, które przekładają się na blokady w uczeniu, motywowanie, świadome planowanie przyszłości, formułowanie celów życiowych i realizowanie zamierzeń to kluczowe cele coachingu dla studentów.

 

Baza dydaktyczna

Budynek gmachu głównego
W gmachu głównym przy al. Niepodległości 2 w Poznaniu mieści się:

siedziba Władz rektorskich i administracji Uczelni
- Kancelaria
- Dział Współpracy z Zagranicą
- Wydawnictwo
- Budynek CP

Zabytkowy budynek dawnych koszar pruskich przy ul. Ratajczaka 5/7 kryje w swoim wnętrzu nowoczesny obiekt dydaktyczny. Studenci i pracownicy nazywają go CP, gdyż jego oryginalny wygląd kojarzy się z paryskim Centrum Pompidou. Mieści on aulę na 270 miejsc, bibliotekę, sale wykładowe, dziekanat, sale dydaktyczne i komputerowe, Dział Studiów Podyplomowych oraz kawiarnia Evelyn Cafe. Tam też mieści się Biuro Rekrutacji, w którym można otrzymać wszystkie informacje dotyczące rekrutacji.

Budynek CR
To budynek przy ul. Różanej. Na jego pięciu kondygnacjach znajduje się 26 nowoczesnych sal wykładowych i ćwiczeniowych oraz aula na 400 osób. W budynku znajdują się również punkt ksero oraz bufet.

Budynek PW
W budynku przy ul. Powstańców Wielkopolskich 1 mieszczą się sale wykładowe, językowe i seminaryjne, Studium Języków Obcych, gabinet psychologa oraz Zakład Informatyki i pracownie komputerowe, Biuro Karier i Praktyk, Centrum Edukacji Ekonomicznej oraz Centrum Językowe Forward. W budynku znajduje się również punkt ksero.

Budynek BR
Nowoczesny budynek oddany do dyspozycji studentów w 2011 roku. Podobnie jak pozostałe budynki WSB, również ten znajduje się w centrum miasta, przy ulicy Powstańców Wielkopolskich 2a. Powstał w wyniku gruntownego remontu koszar z czasów pruskich, przeprowadzonego z poszanowaniem dla dziedzictwa kulturowego zabytkowych budowli. W budynku znajdują się bogato wyposażone pomieszczenia dydaktyczne oraz cztery aule z możliwością dowolnego łączenia ich w większe segmenty. Budynek jest pełni przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

Pracownie komputerowe
Wyższa Szkoła Bankowa ma 8 nowoczesnych pracowni komputerowych oraz ogólnodostępne stanowiska komputerowe w czytelni. Wszystkie komputery połączone są w sieć lokalną, podłączoną do sieci miejskiej. Dzięki temu studenci mogą korzystać z internetowych łączy o bardzo dużej przepustowości. Każdy student WSB może otrzymać własne konto e-mailowe oraz miejsce na serwerze na własną stronę WWW. Stały i swobodny dostęp do zasobów internetu zmienia sposób postrzegania tej rozproszonej skarbnicy wiedzy.

Studenci wykorzystują internet nie tylko w celach komunikacyjnych, lecz również jako doskonałą pomoc naukową.

Studenci Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu na mocy porozumienia o współpracy i wsparciu informatycznym z firmą PC Guard SA korzystają z edukacyjnych wersji zintegrowanego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie przedsiębiorstwami – Graffiti.