Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

Ogólnopolska Konferencja Naukowa Bezpieczny Senior

Ogólnopolska Konferencja Naukowa Bezpieczny SeniorKonferencja Naukowa pt. „Bezpieczny Senior – zagrożenia i wyzwania dla profilaktyki” odbędzie się 23 kwietnia 2018 roku w Społecznej Akademii Nauk przy ul. Kilińskiego 98 w Łodzi.

Na konferencję zapraszają Społeczna Akademia Nauk, Akademia Profilaktyki Społecznej Akademii Nauk oraz Komenda Miejska Policji w Łodzi. Konferencja porusz mi.in problemy: społeczne, ekonomiczne, środowiskowe, kulturowe. Egzystencjonalne i ich moralne następstwa oraz konsekwencje wielkich zmian zachodzących w Polsce. Do tej pory większość analiz badała te problemy w odniesieniu do młodego pokolenia. Organizatorzy Konferencji pragną poszerzyć i pogłębić te zagadnienia w kwestii wpływu na podmiotowość i jakość życia osób starszych. Ma to na celu podwyższenie aktualnego stanu komfortu życiowego seniorów. W konferencji można uczestniczyć na jeden z trzech sposobów:1) Uczestnictwo czynne (wygłaszanie referatu i publikacja) – zgłoszenia należy wysyłać na adres mailowy Sekretarza Konferencji: sszymanski@san-edu.pl do dnia 30.03.2018. W zgłoszeniu należy podać formę uczestnictwa oraz główne tezy swojego wystąpienia. Wszyscy uczestnicy otrzymają do 31.03.2018 odpowiedź zwrotną o przyjęciu zgłoszenia i zakwalifikowaniu referatu. Opłata konferencyjna to 300 zł. Wpłaty należy dokonać na konto podane na stronie lodz.san.edu.pl/ogolnopolska-konferencja-naukowa-bezpieczny-senior-zagrozenia-i-wyzwania-dla-profilaktyki do dnia 10.04.2018 oraz przesłać potwierdzenie opłaty. 2) Uczestnictwo bierne (udział w konferencji bez wygłaszania referatu i bez publikacji) - rejestracja poprzez stronę internetową www.event.san.edu.pl lub wysłanie zgłoszenia mailowego na adres wspolpraca@san.edu.pl  do dnia 15.04.2018 r.Udział taki jest bezpłatny. Każda osoba, która będzie uczestnikiem Konferencji otrzyma certyfikat uczestnictwa. 3) Publikacja bez udziału w Konferencji (zgłoszenie i przesłanie publikacji bez udziału  w Konferencji).Formularz zgłoszeniowy oraz pismo przewodnie dostępne do pobrania pod adresem: lodz.san.edu.pl/ogolnopolska-konferencja-naukowa-bezpieczny-senior-zagrozenia-i-wyzwania-dla-profilaktyki. Tam również można doczytać więcej szczegółów na temat konferencji.

Data publikacji: 26.02.2018
ikonka kierunki studiów

Dodatkowe informacje o studiach - Łódź