Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

Konferencja dotycząca resocjalizacji organizowana przez Społeczną Akademię Nauk w Bełchatowie

Konferencja dotycząca resocjalizacji organizowana przez Społeczną Akademię Nauk w Bełchatowie5 kwietnia 2018 r. odbędzie się IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Pedagogika w służbie instytucjonalnej profilaktyki zagrożeń i patologii społecznych oraz resocjalizacji”. Jej organizatorami są Społeczna Akademia Nauk w Bełchatowie, Instytut Pedagogiki Społecznej Akademii Nauk, Komenda Powiatowa Policji w Bełchatowie oraz Akademia Profilaktyki Społecznej Akademii. Będzie miała miejsce w Miejskim Centrum Kultury w Bełchatowie, przy Placu Narutowicza 1A.

Tematem konferencji jest to, jak pedagogika jako nauka jest, czy powinna być stosowana w działalności instytucji profilaktyki społecznej, wsparcia społecznego i resocjalizacji. Do adresatów konferencji należą przedstawiciele służb mundurowych jak policja, straż miejska czy służba więzienna a także instytucje wychowawczo-resocjalizacyjne jak domy poprawcze i ośrodki wychowawcze.Celem wydarzenia jest również refleksja nad profilaktyką, jako działaniem możliwym do podjęcia przez każdego, by zapobiegać zagrożeniom społecznym: przestępczości, wykluczeniu, przemocy i innym patologiom. Profilaktyka społeczna będzie podczas konferencji rozumiana jako postawa aktywności społecznej stanowiąca sprzeciw wobec przyzwolenia na negatywne zachowania.Wydarzenie będzie również służyło wymianie wiedzy i doświadczeń między uczonymi i praktykami specjalizującymi się w profilaktyce i resocjalizacji. Zamiarem organizatorów jest aktywizacja jak największego kręgu osób. Z tego powodu bierny udział w konferencji jest bezpłatny.Poprzednie edycje Konferencji okazały się bardzo interesujące dla naukowców oraz przedstawicieli instytucji resocjalizacji i profilaktyki społecznej. Uczestnikami wydarzenia było wielu nauczycieli, funkcjonariuszy służb mundurowych, rodziców, studentów oraz liczna młodzież.

Data publikacji: 14.03.2018