Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb


ikonka studia

Studia Bydgoszcz Kierunek Pedagogika - 4 uczelnie

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN

Pedagogika opiekuńcza z profilaktyką uzależnień i socjoterapią (profil praktyczny)

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Cena za semestr od od od 1900zł od

Pedagogika resocjalizacyjna (studia dualne o profilu praktycznym)

Pedagogika z modułem Animacja społeczna i zarządzanie kulturą

Cena za semestr od 1600zł od od od

Pedagogika z modułem animacja społeczno-kulturalna i zarządzanie projektami

Cena za semestr od od od od 1600zł

Pedagogika z modułem Doradztwo zawodowe i human resources z tutoringiem kariery

Cena za semestr od 1600zł od od od

Pedagogika z modułem edukacja obywatelska i bezpieczeństwo publiczne

Cena za semestr od 1600zł od od od 1600zł

Pedagogika z modułem logopedia

Cena za semestr od od od od 1600zł

Pedagogika z modułem Opieka nad dzieckiem i wczesne wspomaganie rozwoju

Cena za semestr od 1600zł od od od

Pedagogika z modułem pedagogika ogólnopedagogiczna

Pedagogika z modułem pedagogika opiekuńcza

Pedagogika z modułem pedagogika opiekuńcza

Cena za semestr od od od od 1600zł

Pedagogika z modułem pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna

Cena za semestr od od od od 1600zł

Pedagogika z modułem resocjalizacja

Cena za semestr od 1600zł od od od 1600zł

Pedagogika z modułem zarządzanie zasobami ludzkimi i doradztwo zawodowe z coachingiem

Cena za semestr od od od od 1600zł

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Wyższa Szkoła Gospodarki (WSG) w Bydgoszczy ( zobacz więcej )

85-229 Bydgoszcz

ul. Garbary 2

tel.:

52 567 00 45, 52 567 00 00

ikonka email do uczelni

rekrutacja@byd.pl

dziekanat@byd.pl

Wyższa Szkoła Bankowa (WSB ) w Bydgoszczy ( zobacz więcej )

85-719 Bydgoszcz

ul. Fordońska 74

tel.:

52 58 29 100, 101, 131

ikonka email do uczelni

rekrutacja@wsb.bydgoszcz.pl

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa (KPSW) w Bydgoszczy ( zobacz więcej )

85-023 Bydgoszcz

Toruńska 55-57

tel.:

52 322-03-22, 500 149 149

ikonka email do uczelni

rekrutacja@kpsw.edu.pl

CENY ZA STUDIA NA KIERUNKU Pedagogika w Bydgoszczy

Nazwa uczelni Stacjonarne Stacjo. Niestacjonarne Niestacjo.
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

od 1900 zł /Semestr Dowiedz się więcej
Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa (KPSW) w Bydgoszczy 2490 zł / rok
Wyższa Szkoła Bankowa (WSB ) w Bydgoszczy 1775 zł / semestr 1775 zł / semestr

Uczelnie z kierunkiem pedagogika w Bydgoszczy

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

Limity przyjęć w 2020 r:
Studia I stopnia stacjonarne: 90
Studia I stopnia niestacjonarne: 90

zdjecie


Studia pedagogiczne na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego są dwustopniowe i składają się z trzyletnich studiów licencjackich oraz dwuletnich magisterskich. Oba stopnie prowadzone są w formie stacjonarnej i niestacjonarnej. W ramach studiów pierwszego stopnia dostępne są: pedagogika opiekuńcza z profilaktyką uzależnień i socjoterapią, pedagogika resocjalizacyjna, animacja społeczna i zarządzanie kulturą, opieka nad dzieckiem i wczesne wspomaganie rozwoju oraz doradztwo zawodowe i human resources. W ramach kształcenia studenci zdobywają szeroką wiedzę teoretyczną z dziedziny nauk pedagogicznych i społecznych oraz w przedmiotach specjalizacyjnych. Programy nauczania kładą duży nacisk na kształcenie praktycznych umiejętności w trakcie warsztatów, seminariów, ćwiczeń, a także praktyk i stażów zawodowych. Studenci kształcą się pod okiem wykwalifikowanej kadry dydaktycznej, a także praktyków w swoich dziedzinach, którzy dzielą się doświadczeniem i pozwalają na poznanie wybranej dziedziny czy obszaru pedagogiki od strony praktycznej.

Jeśli jesteś zainteresowany innymi kierunkami, sprawdź także: oferta studiów na kierunku Psychologia w Bydgoszczy.

Oferta kształcenia na kierunku: Edukacja w Szczecinie.