Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

Organizacje studenckie w Lublinie

Organizacje studenckie w Lublinie1. Akademicki Związek Sportowy w Lublinie
 


Akademicki Związek Sportowy w Lublinie


AZS, to organizacja o ponad stuletniej tradycji, pierwszy AZS utworzony został na Uniwersytecie Jagiellońskim w Collegium Novum 15-V-1909r. Obecnie Akademickie Związki Sportowe, działają na ponad 200 uczelniach, zrzeszając niemal 50 tys. studentów. Upowszechniając sport, zdrowy tryb życia i kulturę fizyczną, AZS tworzy kilka tysięcy sekcji sportowych, gdzie studenci mogą rozwijać swoje umiejętności zarówno amatorsko, jak i zawodowo w takich dyscyplinach jak piłka nożna, piłka siatkowa, koszykówka, lekkoatletyka, windsurfing, strzelectwo, sporty walki czy żeglarstwo.

W trakcie organizowanych przez AZS Akademickich Mistrzostw Polski, najlepsi reprezentanci uczelni, zmagają się w kilkudziesięciu dyscyplinach w trakcie licznych zawodach centralnych. Popularność uczelnianych AZS, pomaga wśród młodych osób wyłonić prawdziwe gwiazdy sportu, które z powodzeniem reprezentują Polskę na arenie międzynarodowej. Prawie 1/4 kadry olimpijskiej naszego kraju, zbudowana jest ze sportowców zrzeszonych w Akademickim Związku Sportowym. AZS w Lublinie obchodzi 100-lecie istnienia, lubelska organizacja rozpoczęła swoją działalność już w 1922r.

Zobacz również stronę firmową: 

 AZS Lublin

Kluby Uczelniane AZS w Lublinie:

KU - AZS Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
KU - AZS Politechniki Lubelskiej
KU - AZS Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej
 

2. Koła naukowe na lubelskich uczelniach
 

Koła naukowe na lubelskich uczelniach


Koła naukowe, to organizacje działające na uczelniach wyższych, których zadaniem jest zrzeszanie studentów pragnących rozwijać swoje zainteresowania naukowe i pracować nad samorozwojem. Dzięki zajęciom organizowanym przez uczelniane Koła Naukowe, studenci rozwijają swoje pasje, mają okazję poznać ludzi o podobnych zainteresowaniach, ale także nawiązać kontakty z firmami i instytucjami reprezentującymi przyszłych pracodawców. Działalność Kół Naukowych, to nie tylko seminaria pogłębiające wiedzę, ale również spotkania z naukowcami, wyjazdy integracyjne czy obozy naukowe.

Dużym atutem tych organizacji jest międzywydziałowość, dlatego można rozwijać swoje zainteresowania wybiegające poza obszar studiowanego kierunku. Każda uczelnia ma wiele Kół Naukowych, dlatego można znaleźć zajęcia z bardzo szerokiego obszaru zainteresowań od archeologii, przez historię, medycynę, fotografię, astronomię czy motoryzację.

Niemal każdy student jest w stanie znaleźć na swojej uczelni Koło Naukowe działające w dziedzinie jego zainteresowań.

Koła naukowe - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Koła naukowe - Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Koła naukowe - Politechnika Lubelska
Koła naukowe - Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 

3. Erasmus dla studentów w Lublinie

 

Erasmus dla studentów w LublinieErasmus, to międzynarodowy program, powołany w 1987r. przez Komisję Europejską. Celem programu jest umożliwienie studentom wyjazdu i podjęcia nauki na europejskich uczelniach przez okres jednego roku. O możliwość finansowania takiego wyjazdu, studenci mogą ubiegać się po drugim semestrze. Dzięki współpracy między uczelniami europejskimi, w ramach programu Erasmus+, studenci mogą kontynuować rozpoczętą w naukę w wybranym kraju europejskim, zapewniając sobie kontynuację toku studiów. Dodatkowo, program umożliwia odbycie zagranicznych praktyk i staży studenckich oraz możliwość międzyuczelnianej wymiany pracowników naukowych i wykładowców akademickich.

Studenci chętnie korzystają z tego programu, mając możliwość odbycia części studiów w innym kraju Unii Europejskiej, sfinansowanego przez Erasmus+. Ponad 2mln studentów Unii Europejskiej, w tym ponad 15tys. z Polski, bierze obecnie udział w programie Erasmus, który dostępny jest na ponad 400 polskich uczelniach. Erasmus, to doskonała możliwość integracji międzynarodowej, okazja do nawiązania kontaktów z potencjalnymi pracodawcami, nauki języka i możliwość studiowania przez I lub II semestry w innym kraju europejskim.
 

Program Erasmus w Lublinie:

Erasmus - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Erasmus - Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Erasmus - Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Erasmus - Katolicki Uniwersytet Lubelski
 


 

4. Aiesec w Lublinie

 


Aiesec w LublinieAIESEC, to jedna z największych na świecie organizacji studenckich, utworzona w 1948r., która ma swoje przedstawicielstwa w 120 krajach. Celem organizacji było utrzymanie światowego pokoju, poprzez wykształcenie przyszłych przywódców i liderów. Członkowstwo w AIESEC, daje studentom szerokie możliwości rozwoju i wykorzystywanie osobistego potencjału. Jest to organizacja pozarządowa o charakterze non-profit, prowadzona przez absolwentów i studentów prestiżowych uczelni z całego świata.

Dołączając do AIESEC, młodzi ludzie biorą udział w Programie Rozwoju, który ukierunkowany jest na największe problemy, współczesnego świata, stara się zapewnić lepszą przyszłość kolejnym pokoleniom, uczy kreatywności i stara się wyłonić przyszłych liderów mających wpływ na światową politykę poprzez ciągłe samodoskonalenie, rozwój umiejętności zarządzania i dążenie do doskonałości. Udział w AIESEC daje możliwość udziału w projektach badawczych, wolontariacie i stażach organizowanych w Polsce i 120 innych krajach.
Oddział AIESEC w Lublinie, powstał przy Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w 1993r. i obecnie skupie ponad 100 studentów, reprezentujących wszystkie lubelskie uczelnie wyższe.

Zobacz stronę główną Oddziału AIESEC: 

Odział AIESEC w Lublinie


 

 

5. Akademickie Stowarzyszenie Katolickie Soli Deo

 

Akademickie Stowarzyszenie Katolickie Soli Deo
 


Działające od 1989r. Akademickie Stowarzyszenie Katolickie Soli Deo, to największa w Polsce organizacja, skupiająca katolicką młodzież akademicką. Nazwa „Soli Deo” (łac. Samemu Bogu, Jedynemu Bogu), to słynne zawołanie Prymasa Tysiąclecia Stefana Wyszyńskiego – patrona stowarzyszenia. Jako organizacja pożytku publicznego, Soli Deo zrzesza członków, którym bliskie są ideały patriotyczne i tradycje chrześcijańskie naszego narodu.


Działalność wychowawcza organizacji, mana celu kształtowanie świadomych postaw młodej inteligencji katolickiej i jej aktywne uczestnictwo w życiu gospodarczym i społecznym w zgodzie z ideałami chrześcijaństwa. Studenci działający w Akademickim Stowarzyszeniu Katolickim Soli Deo, biorą udział w warsztatach, rekolekcjach wyjazdowych organizowanych przy uczelniach, spotkaniach modlitewnych i dyskusyjnych, organizują spotkania integracyjne, biorą udział w akcjach charytatywnych, są wolontariuszami, organizują akcje honorowego krwiodawstwa i zapisu do banku szpiku kostnego, organizują wycieczki turystyczne w kraju i wyjazdy zagraniczne dla członków. Wśród licznych sekcji tematycznych organizacji można znaleźć sekcję teologiczno-filozoficzną, sportową czy muzyczną.

Zobacz stronę główną:

Akademickie Stowarzyszenie Katolickie Soli Deo


Data publikacji: 18.03.2022

Z ostatniej chwili Iknoka ARTYKUŁY Z OSTATNIEJ CHWILI w Lublinie

ikonka kierunki studiów

Dodatkowe informacje o studiach - Lublin