Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

Nowe kierunki studiów w Częstochowie

Nowe kierunki studiów w CzęstochowieNowe kierunki studiów na częstochowskich uczelniach 2023/2024

 

  • Uniwersytet im. Jana Długosza

 

1. Analityka i kreatywność społeczna
 

Analityka i Kreatywność Społeczna to połączenie nauk społecznych i twórczego myślenia. Studenci rozwijają umiejętność analizy społeczeństwa i problemów społecznych. 

Program zachęca do myślenia krytycznego i generowania innowacyjnych rozwiązań. 

Kierunek łączy wiedzę społeczną z umiejętnością tworzenia projektów i działań, które wpływają na społeczność i otoczenie.

Więcej informacji na temat kierunku znajdziesz na stronie: Analityka i kreatywność społeczna na UJD w Częstochowie.

 

2. Ekonomia
 

Ekonomia" to nauka o gospodarce, rynkach i finansach. Studenci analizują zasady alokacji zasobów, politykę ekonomiczną i zachowania konsumentów.

To kierunek, który rozwija umiejętność rozumienia i przewidywania zjawisk gospodarczych.

Absolwenci znajdują zatrudnienie w różnych sektorach, od finansów po konsulting i działalność rządową

Więcej informacji na temat kierunku znajdziesz na stronie: Ekonomia na UJD w Częstochowie.

 

3. Innowacyjne technologie i nowoczesne materiały
 

Kierunek Innowacyjne Technologie i nowoczesne materiały to nauka o nowoczesnych technologiach i ich wpływie na rozwój materiałów.

Studenci badają innowacyjne rozwiązania, projektowanie i produkcję materiałów przyszłości.

Absolwenci są przygotowani do pracy w sektorze badawczym, rozwoju nowych produktów i zarządzania projektami innowacyjnymi.

Więcej informacji na temat kierunku znajdziesz na stronie: Innowacyjne technologie i nowoczesne materiały na UJD w Częstochowie.

 

4. Język niemiecki w obrocie gospodarczym
 

Kierunek Język Niemiecki w Obrocie Gospodarczym to nauka języka niemieckiego z naciskiem na komunikację biznesową.

Studenci rozwijają biegłą znajomość języka i umiejętność prowadzenia transakcji handlowych z partnerami niemieckojęzycznymi.

Absolwenci są poszukiwani w biznesie, co otwiera wiele możliwości zawodowych. To studia, które integrują językowy i biznesowy aspekt, umożliwiając skuteczną komunikację.

Więcej informacji na temat kierunku znajdziesz na stronie: Język niemiecki w obrocie gospodarczym na UJD w Częstochowie.

 

5. Malarstwo
 

Malarstwo to sztuka tworzenia obrazów, wyrażanie emocji i myśli za pomocą kolorów i form. Studenci rozwijają swoje umiejętności artystyczne i wyrażają swoją kreatywność.

To kierunek, który pozwala na tworzenie dzieł sztuki, od tradycyjnych obrazów po eksperymentalne projekty.

Absolwenci często pracują jako artyści, projektanci, kuratorzy lub nauczyciele sztuki. To studia, które pozwalają na rozwijanie indywidualnego wyrazu artystycznego.

Więcej informacji na temat kierunku znajdziesz na stronie: Malarstwo na UJD w Częstochowie.

 

Nowe kierunki studiów na częstochowskich uczelniach 2022/2023

 

Politechnika Częstochowska 

 


Nowe kierunki studiów w Częstochowie

 

1. Inżynieria gospodarki obiegu zamkniętego – (studia inżynierskie w systemie stacjonarnym)

Inżynieria gospodarki obiegu zamkniętego
Inżynier


Inżynieria gospodarki obiegu zamkniętego to kierunek prowadzony na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki. Realizowany on jest w ramach studiów inżynierskich w systemie stacjonarnym, trwa 7 semestrów.

Celem kierunku jest przygotowanie wysoko wyszkolonej i wykwalifikowanej kadry do podjęcia zatrudnienia w sektorach gospodarki związanych z wytwarzaniem dużej ilości odpadów (przemysł wydobywczy, energetyki, budownictwo, przemysł przetwórczy i chemiczny), z odbiorem, selekcją i przetwarzaniem odpadów.

Absolwent Kierunku Inżynieria gospodarki obiegu zamkniętego będzie posiadał wiedzę, umiejętności i kompetencje między innymi w zakresie zamykania obiegu surowców, produktów i materiałów, redukcji ilości odpadów, planowania proekologicznych rozwiązań technologicznych oraz gospodarowania surowcami odnawialnymi i naturalnymi.

Program studiów na kierunku Inżynieria gospodarki obiegu zamkniętego - Politechnika Częstochowska  

 

2. Odnawialne źródła energii – (studia inżynierskie w systemie stacjonarnym) 

 Odnawialne źródła energii
Energia


Odnawialne źródła energii to nowy kierunek, który powstał z inicjatywy Wydziału Infrastruktury i Środowiska PCZ, firm z branży oraz jednostek samorządu terytorialnego. Studia realizowane są w trybie inżynierskim, w systemie stacjonarnym i trwają 7 semestrów.

Absolwent tego kierunku będzie posiadał wiedzę między innymi z zakresu wytwarzania, magazynowania i wykorzystywania różnego rodzaju źródeł energii z uwzględnieniem niezbędnych aspektów prawnych, klimatyczno-środowiskowych. Student po ukończeniu kierunku będzie także znał podstawy modelowania i eksploatacji systemów wykorzystujących odnawialne źródła - dzięki uczestniczeniu w różnych zajęciach projektowych oraz laboratoryjnych.

Po takich studiach będzie mógł prowadzić swoją firmę bądź szukać zatrudnienia w działach gospodarki (energetyka, wytwarzanie ciepła i chłodu, ochrona środowiska) lub w jednostkach samorządowych (gospodarka odpadami, ograniczenia niskiej emisji).

Program studiów na kierunku Odnawialne źródła energii - Politechnika Częstochowska  

 

3. Architektura krajobrazu – (studia inżynieryjne w systemie stacjonarnym) 

Architektura krajobrazu
Architektura


Architektura krajobrazu to kierunek, który powstał z inicjatywy Wydziału budownictwa i Wydziału Infrastruktury i Środowiska. Odbywa się on w systemie stacjonarnym jako studia inżynieryjne trwające 7 semestrów. Jest to kierunek interdyscyplinarny łączący zagadnienia z dziedzin technicznych, przyrodniczych i artystycznych.

Studia umożliwiają zdobycie umiejętności zarządzania przestrzenią kulturową i naturalną. W programie studiów znajdują się takie przedmioty jak na przykład: historia sztuki, projektowanie obiektów architektury krajobrazu, matematyka, rysunek, geometria wykreślna, budowa obiektów architektury krajobrazu, materiałoznawstwo.

Student przygotowuje się do projektowania, budowy, pielęgnacji i zarządzania obiektami architektury krajobrazu. Po skończonych studiach może on szukać zatrudnienia w placówkach administracji samorządowej i rządowej, ośrodkach badawczo-rozwojowych lub pracować we własnym biurze projektowym.

Program studiów na kierunku Architektura krajobrazu - Politechnika Częstochowska

 

Nowe kierunki studiów na częstochowskich uczelniach 2021/2022

 

Politechnika Częstochowska 

 

1. Angielski język biznesu 

Angielski język biznesu
Język biznesu


Stacjonarne studia licencjackie I-ego stopnia (trzyletnie). Praktyczny profil studiów oferujący intensywną naukę języka w tym specjalistycznego i technicznego, naukę podstaw tłumaczeń i możliwość nauki drugiego wybranego języka obcego.

Dyplom umożliwia perspektywę zatrudnienia w biurach podróży, agencjach logistyki i obsługi klienta biznesowego czy korporacjach międzynarodowych.

Program studiów na kierunku Angielski język biznesu - Politechnika Częstochowska

 

2. Design i zarządzanie projektami 

Design
Zarządzanie projektami w Częstochowie


Stacjonarne studia licencjackie (6 semestrów) i studia magisterskie II-ego stopnia (4 semestry). Studenci pozyskują wiedzę z zakresu wzornictwa, projektowania, multimediów i designu, przygotowując się do pracy zawodowej w organizacjach innowacyjno-projektowych, multimediach, agencjach konsultingowych, reklamowych i projektowych.

Program studiów na kierunku Design i zarządzanie projektami - Politechnika Częstochowska

 

3. Elektromobilność i energia odnawialna 

Elektromobilność w Częstochowie
Energia odnawialna Częstochowa


Studia inżynierskie I-ego stopnia z nauką 7 semestralną na studiach stacjonarnych i trwającą 8 semestrów na studiach zaocznych. Studia realizują program w zakresie pojazdów elektrycznych i inżynierii elektrycznej wykorzystywanej w Odnawialnych Źródłach Energii (OZE), z projektowaniem i montażem systemów OZE.

Absolwenci wykonują zadania projektowe w fabrykach i stacjach diagnostyki pojazdowej, pracują w zakładach energetycznych czy firmach montażowych OZE.

Program studiów na kierunku Elektromobilność i energia odnawialna - Politechnika Częstochowska

 

4. Inteligentne miasta 

Inteligentne miasta
Kierunek Inteligentne miasta w Częstochowie


3,5-letnie studia inżynierskie w trybie stacjonarnym i 4-letnie w trybie zaocznym. Studia pozwalają zdobyć wiedzę na temat funkcjonowania miast z wykorzystaniem nowoczesnych technologii oraz zagadnień związanych z wpływem cywilizacyjnym na zmiany w środowisku.

Absolwenci kierunku podejmują zatrudnienie w administracji samorządowej i centralnej w biurach gospodarki przestrzennej, projektowych, wdrażających nowe technologie i ochrony środowiska.

Program studiów na kierunku Inteligentne miasta - Politechnika Częstochowska

 

5. Inteligentny przemysł

Inteligentny przemysł Częstochowa
Kierunek przemysł w Częstochowie


Stacjonarne studia inżynierskie I-ego stopnia z nauką trwającą 7 semestrów (3,5 roku). Studia umożliwiają zdobycie szerokiej wiedzy w zakresie automatyzacji i robotyzacji linii produkcyjnych oraz wdrażania rozwiązań informatycznych w przemyśle.

Absolwenci kierunku znajdują zatrudnienie we wszystkich gałęziach przemysłu, przedsiębiorstwach wdrażających nowoczesne technologie i prowadzić działalność usługową.

Program studiów na kierunku Inteligentny przemysł - Politechnika Częstochowska

 

6. Sztuczna inteligencja i data Science - Politechnika Częstochowska 

Sztuczna inteligencja i data Science - Politechnika Częstochowska
Sztuczna inteligencja i data Science w Częstochowie


Półtoraroczne (3 semestry), stacjonarne studia magisterskie II-ego stopnia. Studia obejmują program nauczania związany z nowoczesnymi systemami analizy danych wykorzystujących nowatorskie programy informatyczne, w tym sztuczną inteligencję.

Studia na tym kierunku pomagają znaleźć zatrudnienie w branży IT, firmach informatycznych przetwarzających Big Data (duże zbiory danych), instytucjach finansowych czy laboratoriach naukowo-badawczych.

Program studiów na kierunku Sztuczna inteligencja i data Science - Politechnika Częstochowska

 

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza

 

1. Kryminalistyka i systemy bezpieczeństwa

Kryminalistyka Częstochowa
Kryminalistyka i systemy bezpieczeństwa w Częstochowie


Stacjonarne i niestacjonarne trzyletnie studia licencjackie. Nauka na kierunku umożliwia zdobycie wiedzy z zakresu badania przyczyn i przeciwdziałania przestępczości w specjalizacjach związanych z chemią wykorzystywaną w kryminalistyce oraz biometrii i informatyki śledczej. Studia przygotowują absolwentów do pracy w służbach mundurowych, wymiarze sprawiedliwości i organach ścigania oraz pracy detektywa – prowadząc własną działalność gospodarczą.

2. Zarządzanie w turystyce i sporcie 

Zarządzanie w turystyce i sporcie
Zarządzanie w turystyce i sporcie w Częstochowie


Studia licencjackie I-ego stopnia z trzyletnią nauką prowadzoną w trybie stacjonarnym. Dzięki zdobyciu wszechstronnej wiedzy i umiejętności praktycznych w specjalnościach związanych z zarządzaniem organizacją sportową lub przedsiębiorstwem turystycznym, absolwenci kierunku gotowi są do podjęcia pracy w centrach fitness, biurach podróży, ośrodkach rekreacyjnych i na stanowiskach kierowniczych w profesjonalnych klubach i instytucjach sportowych.

Zasady rekrutacji - Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie


Data publikacji: 07.11.2023

Z ostatniej chwili Iknoka ARTYKUŁY Z OSTATNIEJ CHWILI w Częstochowie

ikonka kierunki studiów

Dodatkowe informacje o studiach - Częstochowa