Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

Najpopularniejsze kierunki studiów w Częstochowie

Najpopularniejsze kierunki studiów w Częstochowie
Najpopularniejsze kierunki studiów w Częstochowie

 

1. Informatyka – Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

 


Informatyka – Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy i. Jana Długosza w Częstochowie

 

Studia na kierunku Informatyka, to 3,5 letnie studia inżynierskie, na których nauka odbywa się w trakcie 7 semestrów prowadzonych zarówno w trybie stacjonarnym (dziennym) jak i niestacjonarnym (zaocznym z opłatą za czesne). Na III roku studiów, studenci decydują się na wybór specjalizacji, możliwe jest kontynuowanie nauki w kierunku grafiki komputerowej, rozwijającej zagadnienia technik multimedialnych, zasad modelowania w technikach 2D i 3D oraz animacji obiektów przy wykorzystaniu najnowszych programów graficznych i nowatorskich narzędzi informatycznych. Wybierając specjalizację związaną z inżynierią oprogramowania, studenci mają możliwość zdobycia teoretycznej i praktycznej wiedzy inżynierskiej, niezbędnej w przyszłej pracy informatyka- programisty, poznają strukturę systemów operacyjnych, języki programowania oraz narzędzia i technologie wykorzystywane podczas projektowania i tworzenia programów komputerowych. Studia niestacjonarne na kierunku wymagają wniesienia opłaty za czesne w wysokości 1760zł/semestr.

Program studiów na kierunku Informatyka - Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

 

2. Finanse i rachunkowość – Politechnika Częstochowska

Finanse i rachunkowość to studia licencjackie z 3 letnią nauka oraz studia magisterskie uzupełniające II-ego stopnia z dwuletnią nauką, studia prowadzone są w formie dziennej-stacjonarnej i niestacjonarnej-zaocznej. Kierunek o profilu praktycznym pozwala zdobyć wiedzę z zakresu rynków finansowych, zarządzania ryzykiem w biznesie, podstaw bankowości i podatków, metod analizy zjawisk gospodarczych czy zagadnień makro i mikroekonomii. Studia dają możliwość wyboru specjalizacji w kierunku analizy finansowej, inwestycji i nieruchomości, rachunkowości bądź finansów i bankowości. Wybór drogi specjalizacyjnej otwiera absolwentom szeroki wachlarz możliwości zatrudnienia między innymi w sektorze bankowym, towarzystwach ubezpieczeniowych, holdingach finansowych czy administracji państwowej i samorządowej, zajmując kierownicze stanowiska w działach finansowych i podatkowych. Płatna forma studiów niestacjonarnych (zaocznych) wymaga wniesienia opłaty w wysokości 1750zł/semestr na studiach licencjackich i 1850zł/semestr na studiach II-ego stopnia.

Program studiów na kierunku Finanse i Rachunkowość - Politechnika Częstochowska

 

3. Zarządzanie – Politechnika Częstochowska

Stacjonarne i niestacjonarne studia na kierunku Zarządzanie, mają formę studiów licencjackich (3 lata) i studiów magisterskich II-ego stopnia (2 lata). Studia umożliwiają poznanie zasad i procesów związanych z prawidłowym funkcjonowaniem przedsiębiorstw, instytucji publicznych i organizacji, zasad negocjacji i komunikacji, zgłębienia nauk o zarządzaniu, gospodarowania zasobami ludzkimi z analizą i rozwiązywaniem problemów finansowo-gospodarczych na poziomie przedsiębiorstwa czy administracji centralnej. W ramach kierunku dostępne są specjalizacje takie jak zarządzanie działalnością marketingową przedsiębiorstwa, zarządzanie kadrami, przedsiębiorczość i zarządzanie w małym i średnim przedsiębiorstwie, czy bardziej rozbudowana specjalizacja jaką jest zarządzanie instytucjami publicznymi i samorządowymi. Absolwenci kierunku staja się menadżerami i kierownikami w firmach i korporacjach na stanowiskach zarządzających, w administracji samorządowej i państwowej, pełnią funkcje doradcze w biznesie czy instytucjach publicznych. Forma płatna studiów niestacjonarnych wymaga opłaty w wysokości 1700zł/semestr za studia licencjackie i 1750zł/semestr na studiach II-ego stopnia.

Program studiów na kierunku Zarządzanie - Politechnika Częstochowska

 

4. Ekonomia - Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

To idealne przygotowanie do zawodu ekonomisty. Studia te dają umiejętności przydatne w dalszym życiu zawodowym i nie tylko. Ten kierunek otwiera drzwi do samodzielnego podejmowania działań z zakresu ekonomii. Można się na nim nauczyć jak działać w małych i średnich firmach oraz jak, na co dzień poruszać się w tym świecie. Kierunek jest bardzo przydatny przy prowadzeniu własnej działalności gospodarczej na dalszych etapach życiowych. Kandydaci mają do wyboru dwie specjalności: przedsiębiorczość i rozwój własnej działalności gospodarczej oraz ekonomia sektora publicznego. Program studiów ekonomia jest dostosowany do umiejętności ucznia. Kończąc specjalność I stopnia student jest przygotowany do kształcenia na studiach stopnia II o podobnym kierunku i specjalności. Studia stacjonarne trwają 6 semestrów w tym praktyki 720 godzin oraz liczba godzin zajęć 1650. Punkty ECTS wynoszą 180.W zależności od liczby miejsc obowiązuje konkurs świadectw dojrzałości.

Program studiów na kierunku Ekonomia - Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

 

5. Psychologia - Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

Studia na kierunku Psychologia trwają 5 lat. Podzielonych na 10 semestrów. Absolwent zyskuje umiejętności, dzięki, którym kwalifikuje się do wykonywania zawodu: Psycholog. Student wykształca w sobie wiele umiejętności, aby w przyszłości profesjonalnie umieć rozpoznać zaburzenia i dysfunkcje w wymiarze indywidualnym i społeczny. Kształcenie odbywa się w dwóch specjalnościach: Psychologia Kliniczna i Zdrowia oraz Psychologia Rodziny i Wychowania. Specjalność Kliniczna Zdrowia daje możliwość poznania funkcjonowania człowieka z zaburzeniami psychicznymi i somatycznym oraz uczy pracy z nim. Natomiast Specjalność Psychologia Rodziny i Wychowania uczy pracy z rodzinami, które doświadczają problemów dnia codziennego, kryzysowego. Absolwent po studiach może wybrać odpowiedni zawód. Pracować w ośrodkach rewalidacyjno- wychowawczych, w szpitalach i oddziałach neuropsychiatrycznych, poradniach psychologiczno – pedagogiczny pogotowiu opiekuńczym oraz prowadzić własną praktykę psychologiczna. Na kierunkach obowiązuje limit przyjęć, który warunkuje konkurs świadectw dojrzałości.

Program studiów na kierunku Psychologia - Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie


Data publikacji: 10.01.2022

Z ostatniej chwili Iknoka ARTYKUŁY Z OSTATNIEJ CHWILI w Częstochowie

ikonka kierunki studiów

Dodatkowe informacje o studiach - Częstochowa