Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

Administracja na Bydgoskiej Szkole Wyższej - rekrutacja na rok 2022/2023

Administracja na Bydgoskiej Szkole Wyższej - rekrutacja na rok 2022/2023Zasady rekrutacji na studia na kierunku administracja na BSW na rok 2022/2023


Informacje o naborze na Bydgoską Szkołę Wyższą można znaleźć na stronie zasady rekrutacji BSW. Szeroki zakres informacji na temat rekrutacji na studia dostępnych jest na oficjalnej stronie internetowej. To również na niej publikowane są najważniejsze informacje związane z aktualnymi terminami przyjęć na uczelnię i dostarczania dokumentów.
Szanse przyjęcia na uczelnię zwiększa brak progów rekrutacyjnych.


Studia na kierunku Administracja na BSW

 

Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne

Poziom studiów: studia I stopnia

Czas trwania: 3 lata

Bydgoska Szkoła Wyższa jako uczelnia niepubliczna od kandydatów na studia wymaga jedynie legitymowania się świadectwem dojrzałości i dopełnienia formalności związanych z przyjęciem.


Opinie o Bydgoskiej Szkole Wyższej


Internet jest pełen informacji na temat poszczególnych uczelni wyższych. Na oficjalnych stronach uczelni możliwe jest zdobycie szerokiej wiedzy na temat programu kształcenia na poszczególnych uczelniach. Na stronie Bydgoska Szkoła Wyższa – opinie można zapoznać się z absolwentami uczelni i poznać ich opinie na temat poziomu kształcenia oraz atmosfery panującej na uczelni. Serwis daje możliwość zdobycia szerokich kompetencji z różnych obszarów i warto jako kandydat go odwiedzić. Dzięki temu wybór uczelni dla siebie będzie o wiele prostszy.


Opis studiów na kierunku administracja na Bydgoskiej Szkole Wyższej


Administracja to kierunek studiów pozwalający na zdobycie wiedzy z zakresu ekonomii oraz prawa. W trakcie studiów można zdobyć kompetencje przydatne podczas pracy w administracji publicznej. Bydgoska Szkoła Wyższa dba o wysoki poziom kształcenia i gwarantuje dostosowanie programu studiów do potrzeb konkretnych studentów. Uczelnia umożliwia zdobycie niezwykle szerokiej wiedzy, która przydatna jest na rynku pracy i daje możliwość łatwego znalezienia zatrudnienia. Studenci poznają zasady działania państwa i jej powiązań z Unią Europejską. Dzięki temu posiadają bardzo szeroką wiedzą i są w stanie radzić sobie z wieloma wyzwaniami, z którymi spotkają się w miejscu pracy.


Program studiów/czego się nauczysz?


Kierunek administracja na Bydgoskiej Szkole Wyższej pozwala na zdobycie następujących kompetencji:

  • Zasad działania samorządów
  • Korzystania z nowoczesnych technologii w pracy
  • Zasad działania współczesnych organizacji
  • Ochrony danych

Program studiów na kierunku Administracja w Bydgoskiej Szkole Wyższej

Informacje o kierunku na 5 uczelniach w Bydgoszczy

Informacje o kierunku Zarządzanie na 6 uczelniach w Bydgoszczy


Data publikacji: 24.03.2022
ikonka kierunki studiów

Inne uczelnie z kierunkiem Administracja w Bydgoszczy

Inne uczelnie z kierunkiem Administracja w innych miastach