Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

Studia Katowice - najpopularniejsze kierunki studiów podyplomowych

Studia podyplomowe Katowice

Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Katowicach (Niepubliczna)

Kierunki Studiów Podyplomowych

Administracja siecią komputerową CISCO

Administracja siecią komputerową GNU/Linux

Administracja siecią komputerową Microsoft

Animacja 3D i cyfrowa edycja wideo w grafice reklamowej

Autocad - projektowanie w środowisku 2D i 3D

Fotografia i cyfrowa edycja obrazu

Komputerowa grafika wydawnicza i reklamowa

Systemy wymiany informacji w oparciu o MS Exchange, MS Sharepoint oraz Postfix

Wirtualizacja systemów informatycznych w oparciu o MS Hyper-V oraz vMware vSphere

Śląska Wyższa Szkoła Medyczna w Katowicach (Niepubliczna)

Kierunki Studiów Podyplomowych

DIETETYKA I PRAKTYKA PLANOWANIA ŻYWIENIA

DIETETYKA W SPORCIE

INNOWACYJNE TECHNIKI SPA

KOSMETOLOGIA I BODY FITNESS

KOSMETOLOGIA LEKARSKA Z MEDYCYNĄ ESTETYCZNĄ (specjalistyczne studia dla lekarzy)

KOSMETOLOGIA PIELĘGNACYJNA

KOSMETOLOGIA W MEDYCYNIE ESTETYCZNEJ

PODOLOGIA

STYLIZACJA I WIZAŻ

Akademia Śląska (wcześniej Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach) (Niepubliczna)

Kierunki Studiów Podyplomowych

Architektura Wnętrz

Badania Kliniczne - Metodologia, Organizacja i Zarządzanie w Badaniach Klinicznych

BIM Executive - Projektowanie, Koordynacja i Wdrażanie Nowoczesnych Projektów Budowlanych

Fotografia Podróżnicza, Reportażowa i Dokumentalna

Grafika Reklamowa

Konserwacja Zabytków Architektury i Urbanistyki

Konstrukcja i Technologia Ubioru

Kryminalistyczne Badania Dokumentów

Kryminalistyczne Badania Odzieży i Wyrobów Tekstylnych

Lider Przemysłu 4.0

Master of Business Administration MBA - Zarządzanie w Ochronie Zdrowia

Mechatronika dla Inżynierów

Mechatronika dla Nauczycieli

Medycyna Estetyczna

Programowanie Sterowników Przemysłowych

Projektowanie 3D

Projektowanie i Stylizacja Ubioru

Przygotowanie Pedagogiczne

Urbanistyka i Planowanie Przestrzenne


Studia podyplomowe w Katowicach – jaką uczelnię wybrać?

Kształcenie na studiach podyplomowych jest z roku na rok coraz bardziej popularne. Nic w tym dziwnego, studia magisterskie czy inżynierskie są przy obecnych realiach rynku pracy często niewystarczające. Pracodawcy potrzebują wykwalifikowanych specjalistów, którzy mają rozległą wiedzę w swojej dziedzinie. Na studiach podyplomowych można podnosić swoje kwalifikacje i zdobywać nowe umiejętności, które mają przełożenie na większe szanse w życiu zawodowym.

Studia podyplomowe w Katowicach to bardzo bogata oferta kierunków zarówno na uczelniach publicznych, jak i prywatnych. Nauka odbywa się w systemie zaocznym, co pozwala osobom pracującym na wykonywanie obowiązków zawodowych, a równolegle na podnoszenie kwalifikacji. Studia trwają najczęściej dwa, a czasem cztery semestry, można więc zdobyć nowe uprawnienia czy kompetencje w stosunkowo krótkim czasie w porównaniu do standardowych studiów. Oferta studiów podyplomowych skierowana jest do absolwentów uczelni wyższych – konieczne jest wykształcenie na poziomie co najmniej licencjata lub inżyniera.

1. Uniwersytet ŚląskiUniwersytet Śląski należy do największych uczelni w kraju, kształcąc na kierunkach humanistycznych, przyrodniczych, ekonomicznych oraz społecznych. Uczelnia ma wiele kierunków kształcenia nie tylko na poziomie studiów licencjackich i magisterskich, ale również studiów podyplomowych. W ofercie studiów podyplomowych Uniwersytetu Śląskiego znajdują się aż 63 kierunki z różnych obszarów wiedzy, wśród których każdy znajdzie coś na miarę swoich potrzeb i zainteresowań.

Kierunki podyplomówek są tworzone na podstawie uważnej analizy obecnego rynku pracy oraz we współpracy ze światem biznesu. Dzięki temu studenci mają pewność, że kształcą się w tych obszarach, które są przydatne na drodze zawodowej. Studia podyplomowe odbywają się w systemie zaocznym, weekendowe zjazdy pozwalają na połączenie pracy zawodowej z podnoszeniem kwalifikacji i zdobywaniem nowych umiejętności zawodowych. Kształcenie trwa rok lub dwa, a po ukończeniu studiów absolwenci od razu mogą wykorzystywać nowe umiejętności w praktyce.

Adres: ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice


2. Śląski Uniwersytet Medyczny

Oferta studiów podyplomowych na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach skierowana jest do kadr medycznych, które potrzebują uzupełnić wykształcenie lub zdobyć konkretne kwalifikacje w swojej dziedzinie. Studia podyplomowe są realizowane na czterech wydziałach. To bardzo merytoryczne i specjalistyczne programy nauczania, które pozwalają na pogłębienie wiedzy w konkretnej dziedzinie oraz zdobycie nowych kompetencji zawodowych.

Bogaty program studiów jest realizowany w oparciu o wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną oraz doskonałą bazę naukową. Studia podyplomowe kształcą doskonałych specjalistów, którzy później bez problemu odnajdują się na rynku pracy w swojej branży. Kształcenie podyplomowe odbywa się w systemie studiów zaocznych, najczęściej w formie weekendowych zjazdów. Jest to bardzo wygodne rozwiązanie dla osób, które chcą jednocześnie dokształcać się i pracować zawodowo. Nauka na podyplomówkach trwa najczęściej dwa semestry, czyli jeden rok akademicki. Przeznaczona jest przede wszystkim dla absolwentów wyższych uczelni na kierunkach medycznych lub okołomedycznych.

Adres: ul. J. Poniatowskiego 15, 40-055 Katowice

3. Uniwersytet EkonomicznyKatowicki Uniwersytet Ekonomiczny to uczelnia o ugruntowanej renomie i pozycji na rynku usług edukacyjnych. Kształci specjalistów przede wszystkim w obszarze nauk ekonomicznych i pokrewnych. Uczelnia oferuje szeroki wybór studiów podyplomowych dla osób, które chcą podnosić swoje kwalifikacje i uzupełniać wiedzę zdobytą w czasie wcześniejszych studiów. Studenci mają do wyboru 54 kierunki studiów, których program jest mocno rozbudowany i dostarcza specjalistycznej wiedzy w konkretnej dziedzinie. Studia podyplomowe na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach trwają najczęściej dwa semestry, są prowadzone w systemie zaocznym – zjazdy odbywają się weekendowo. To bardzo dobre rozwiązanie dla osób, które już pracują zawodowo, ale chcą jednocześnie nadal się kształcić i poszerzać swoje kompetencje zawodowe.

Studia podyplomowe dostarczają nowej, wyspecjalizowanej wiedzy, umożliwiają zdobycie lepszego zatrudnienia, awans zawodowy lub budowanie konkretnej ścieżki kariery. Oferta studiów jest skierowana do osób, które posiadają już wyższe wykształcenie co najmniej na poziomie licencjata.

Adres: ul. 1 Maja 50, 40-287 Katowice

4. Wyższa Szkoła Techniczna

Katowicka Wyższa Szkoła Techniczna kształci nowoczesne kadry na kierunkach ścisłych, technicznych, ekonomicznych oraz przyrodniczych. Uczelnia posiada bogaty pakiet studiów podyplomowych, w którym znajduje się 29 specjalistycznych kierunków. Studia podyplomowe przeznaczone są dla absolwentów uczelni wyższych, którzy posiadają wykształcenie co najmniej licencjackie. Kształcenie odbywa się na wysokim poziomie merytorycznym, dostarczając studentom fachowej wiedzy w konkretnym, specjalistycznym zakresie. To doskonała możliwość podnoszenia kompetencji zawodowych i doskonalenia umiejętności w dziedzinie, w której student chce się specjalizować.

Studia podyplomowe trwają najczęściej jeden rok akademicki, czyli dwa semestry. Jest to więc możliwość szybkiego podniesienia kompetencji. Nauka na studiach podyplomowych odbywa się w systemie zaocznym. Mogą więc z niej korzystać osoby, które równolegle z dokształcaniem chcą pracować zawodowo. Po ukończeniu studiów absolwenci mają szansę na lepsze zatrudnienie, awans lub budowanie ścieżki kariery w wyuczonej, wąskiej specjalizacji.

Adres: ul. Rolna 43, 40-555 Katowice

Studia w Katowicach - waszym zdaniem - opinie / rekomendacje