Akademia Humanitas(Niepublliczna)

palceholder

41-200 Sosnowiec

ul. Kilińskiego 43

tel.:

(32) 363 12 00, (32) 363 12 06

LLM - Krajowe i międzynarodowe prawo gospodarcze i handlowe dla praktyków
Master of Business Administration – dla liderów samorządów
Master of Business Administration – dla zarządzających w firmie rodzinnej
Administracja publiczna
Akademia Certyfikowanego Managera IT - Nowość!
Akademia menedżera
Akademia menedżera - Analiza finansowa i ryzyko biznesowe
Akademia trenera - poziom podstawowy - partner merytoryczny Nesse
Akademia trenera - poziom zaawansowany - partner merytoryczny Nesse
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Big Data - Nowość!
Biologia dla nauczycieli
Chemia dla nauczycieli
Content and Social Media Marketing
Edukacja dla bezpieczeństwa
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika) - studia kwalifikacyjne
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika) - studia kwalifikacyjne dla pedagogów specjalnych
Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu - studia kwalifikacyjne
Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu - studia kwalifikacyjne dla pedagogów specjalnych
Edukacja włączająca - studia kwalifikacyjne dla pedagogów specjalnych
EEG-Biofeedback
Etyka dla nauczycieli
Filozofia dla nauczycieli
Fizyka dla nauczycieli
Geografia dla nauczycieli
Historia dla nauczycieli
HR Business Partner
Informatyka
Integracja Sensoryczna
Język polski dla nauczycieli
Kadry i płace
Logopedia - studia kwalifikacyjne dla pedagogów specjalnych
Matematyka dla nauczycieli
Mediacje sądowe i pozasądowe
Od przekazywania do komunikowania. Komunikacja konstruktywna w edukacji, w organizacjach i w biznesie na bazie NVC (Porozumienie Bez Przemocy)
Plastyka dla nauczycieli
Podatki i prawo podatkowe
Podstawy przedsiębiorczości
Prawo finansowe i rachunkowość budżetowa w administracji publicznej
Prawo medyczne w opiece zdrowotnej
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
Prawo zamówień publicznych
Przygotowanie pedagogiczne do wykonywania zawodu nauczyciela psychologa
Przygotowanie pedagogiczne (do nauczania języka obcego)
Przygotowanie pedagogiczne (do nauczania teoretycznych przedmiotów zawodowych lub praktycznej nauki zawodu)
Przygotowanie pedagogiczne do nauczania pierwszego przedmiotu lub prowadzenia pierwszych zajęć (studia nadające kwalifikacje do pracy w placówkach oświatowych)
Przyroda dla nauczycieli
Psychodietetyka
Psychologia kryzysu. Pomoc psychologiczna i interwencja kryzysowa
Psychologia sądowa
Psychologia transportu (kierunek realizowany we współpracy z Grupą Cargo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.)
Ścieżki kariery i plany sukcesji - partner merytoryczny Nesse
Technika dla nauczycieli
Terapia akceptacji i zaangażowania (ACT)
Terapia dzieci i młodzieży
Trener umiejętności społecznych
Wiedza o społeczeństwie dla nauczycieli
Wychowanie do zycia w rodzinie
Wychowanie fizyczne dla nauczycieli
Zarządzanie oświatą - menedżer placówki oświatowej
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji publicznej
ikonka opinie uczelnie

Opinie o uczelniach - Lista uczelni w Sosnowcu

Opinie o uczelniach - lista uczelni w Sosnowcu

Opinie o uczelniach - inne opinie w woj.