Galeria Pa艅stwowa Akademia Nauk Stosowanych w Nysie
Galeria Pa艅stwowa Akademia Nauk Stosowanych w Nysie
Wy偶sza Szko艂a Logistyki (WSL) logo
Wydzia艂y/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie in偶ynierskie magisterskie magisterskie
S Online NSN S Online NSN S Online NSN S Online NSN

Administracja

Zobacz

Zobacz

         

Architektura

Zobacz wi臋cej

Zobacz

Zobacz

         

Bezpiecze艅stwo wewn臋trzne

Zobacz

Zobacz

         

Dietetyka

Zobacz

Zobacz

         

Filologia angielska

Zobacz

Zobacz

         

Filologia germa艅ska

Zobacz

Zobacz

         

Finanse i rachunkowo艣膰

Zobacz

Zobacz

         

Informatyka

Zobacz

Zobacz

         

Jazz i muzyka estradowa

Zobacz

Zobacz

         

Kosmetologia

Zobacz

Zobacz

         

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Zobacz

Zobacz

         

Piel臋gniarstwo

Zobacz

Zobacz

         

Psychofizyczne kszta艂towanie cz艂owieka

Zobacz

Zobacz

         

Ratownictwo medyczne

Zobacz

Zobacz

         

Zarz膮dzanie i in偶ynieria produkcji

Zobacz

Zobacz

         

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), Online - zdalne, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne , *NSC - niestacjonarne ci膮g艂e od poniedzia艂ku do pi膮tku

Opis Uczelni

Sercem malowniczego miasta Nysa jest Pa艅stwowa Akademia Nauk Stosowanych. Jest to renomowana instytucja edukacyjna, kt贸ra aspiruje do grona najbardziej nowatorskich plac贸wek akademickich w Polsce.

Jednym z g艂贸wnych priorytet贸w Akademii jest umo偶liwianie studentom uzyskania solidnego wykszta艂cenia praktycznego. Akademia oferuje bogate programy nauczania, prowadzone przez dobrze wykwalifikowan膮 kadr臋 akademick膮.

Akademia ma na celu promowanie innowacji i naukowego podej艣cia do nauczania. Ma na swoim koncie wiele wa偶nych projekt贸w badawczych i jest aktywnym uczestnikiem mi臋dzynarodowych konferencji naukowych.

Uczelnia oferuje r贸wnie偶 szeroki wyb贸r organizacji studenckich i klub贸w zainteresowa艅, umo偶liwiaj膮c rozwijanie umiej臋tno艣ci, pasji i zainteresowa艅, opr贸cz formalnej edukacji.

Bezp艂atna praktyka zawodowa, wsparcie dla start-up贸w, a tak偶e bliskie powi膮zania z lokalnym biznesem i przemys艂em, to tylko niekt贸re z wielu korzy艣ci, kt贸re niesie ze sob膮 studiowanie na Pa艅stwowej Akademii Nauk Stosowanych w Nysie.

 

Misja Uczelni

Pa艅stwowa Akademia Nauk Stosowanych w Nysie to wybitne polskie miejsce nauki, 艣wiec膮ce jasnym 艣wiat艂em na szlaku edukacji wy偶szej. Uczelnia ta znajduje si臋 w malowniczym miejskim krajobrazie Nysy - miasta o bogatej historii i kulturowym dziedzictwie.

Centralnym elementem identyfikacyjnym Akademii jest jej misja: stworzenie przestrzeni dla dynamicznej i interdyscyplinarnej nauki, kt贸ra s艂u偶y sobie do poznania 艣wiata i osi膮gania praktycznych cel贸w spo艂eczno艣ci miejskiej i regionalnej. Akademia z dum膮 kontynuuje tradycj臋 nauki stosowanej, stale dostosowuj膮c si臋 do zmieniaj膮cych si臋 potrzeb spo艂ecznych i rynkowych.

Pa艅stwowa Akademia Nauk Stosowanych w Nysie promuje uczona postaw臋, inicjatyw臋, samokszta艂cenie i ci膮g艂e doskonalenie 鈥 czerpi膮c z tradycji, ale patrz膮c w przysz艂o艣膰. W zgodzie z tym, Akademia aktywnie anga偶uje si臋 w procesy badawcze, k艂ad膮c nacisk na praktyczne zastosowanie wiedzy, w celu osi膮gni臋cia najwi臋kszego mo偶liwego spo艂ecznego wp艂ywu.

Charakterystyczna dla Akademii jest troska o interdyscyplinarno艣膰, a to za spraw膮 szerokiej i r贸偶norodnej oferty kierunk贸w studi贸w. Akademia jest miejscem, w kt贸rym studenci maj膮 mo偶liwo艣膰 zdobywania wiedzy z r贸偶nych dziedzin, a pracownicy akademiccy maj膮 mo偶liwo艣膰 prowadzenia bada艅 o zasi臋gu interdyscyplinarnym.

 

Uczelnie w okolicy z podobnymi kierunkami

Pa艅stwowa Akademia Nauk Stosowanych w Nysie to renomowana uczelnia, kt贸ra stanowi centrum edukacji i bada艅 naukowych w regionie. Sk艂ada si臋 z siedmiu wydzia艂贸w, oferuj膮c szeroki wachlarz kierunk贸w studi贸w, pocz膮wszy od nauk technicznych, przez nauki spo艂eczne, a偶 po dziedziny artystyczne.

Akademia Nauk Stosowanych w Opolu k艂adzie nacisk na kszta艂cenie na kierunkach techniczno-informatycznych, co jest zgodne z ofert膮 Pa艅stwowej Akademii Nauk Stosowanych w Nysie. Oferuje dodatkowo mo偶liwo艣膰 zdobycia praktycznych umiej臋tno艣ci poprzez sta偶e i praktyki.

W Legnicy, Collegium Witelona oferuje programy edukacyjne z dziedziny nauk ekonomicznych i spo艂ecznych, b臋d膮ce uzupe艂nieniem oferty Akademii w Nysie.

 

Kontakt do uczelni

48-300 Nysa

ul. Armii Krajowej 7

tel.:

774474849