Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Lublin

Studia I i II stopnia, studia podyplomowe!

20-031 Lublin

pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5

ikonka email do uczelni

email:

BANKOWOŚĆ I FINANSE RACHUNKOWOŚĆ KSZTAŁCENIE ZDALNE W EDUKACJI WCZESNA EDUKACJA DZIECKA NAUCZANIE BIOLOGII W SZKOŁACH PONADPODSTAWOWYCH NAUCZANIE CHEMII ROZPOZNAWANIE LOKALNYCH PROBLEMÓW MIGRACJI, REPATRIACJI I UCHODŹSTWA ETYKA LOGOPEDIA: trzysemestralne i czterosemestralne NEUROLOGOPEDIA SURDOLOGOPEDIA ARCHIWISTYKA HUMANISTYCZNE DLA CUDZOZIEMCÓW LIDER AKTYWNEJ POLITYKI SPOŁECZNEJ W SAMORZĄDZIE KOMUNIKACJA SPOŁECZNA DLA PRAWNIKÓW KORPORACYJNE SIECI KOMPUTEROWE MEDIACJA SZKOLNA I SĄDOWA PSYCHOLOGIA KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ TRADYCYJNE I ELEKTRONICZNE ZARZĄDZANIE DOKUMENTAMI DIAGNOZA I TERAPIA OSÓB Z AUTYZMEM PEDAGOGICZNE STUDIA KWALIFIKACYJNE PEDAGOGIKA MARII MONTESSORI FUNDUSZE EUROPEJSKIE W SAMORZĄDZIE TERYTORIALNYM TERAPIA WIDZENIA PRAWO GOSPODARCZE I HANDLOWE MATEMATYKA PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ADMINISTROWANIE SIECIAMI KOMPUTEROWYMI ANIMACJA ARTYSTYCZNA AKTYWIZACJA KAPITAŁU SPOŁECZNEGO - EKONOMIA SPOŁECZNA FIZYKA EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA (W KL. I-III) PR, MARKETING I KOMUNIKOWANIE W OCHRONIE ZDROWIA TWORZENIE KOLEKCJI CYFROWYCH TURYSTYKA HISTORYCZNA W SPOŁECZNOŚCIACH LOKALNYCH PRZYWÓDZTWO POLITYCZNE SEKSUALNOŚĆ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ MARKETING INTERNETOWY I BROKERING INFORMACJI DIAGNOZA I TERAPIA DYSLEKSJI ROZWOJOWEJ TRANSLATORYKA SCENOGRAFIA I WYSTAWIENNICTWO DIAGNOZA I TERAPIA NEUROPSYCHOLOGICZNA MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA STREFY EURO ANALIZA DANYCH KURATOR SĄDOWY ANIMACJA KOMPUTEROWA I ETIUDA FILMOWA ASYSTENT RODZINY GENEALOGIA I BIOGRAFISTYKA GIS W PRAKTYCE GRAFIKA WYDAWNICZA HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE HISTORIA WOJSKOWOŚCI I WOJSKOWE ODTWÓRSTWO HISTORYCZNE INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO - GRUPA B INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO - GRUPA C INFORMATYKA W SZKOLE INTERWENCJA KRYZYSOWA W PRACY SOCJALNEJ NAUCZANIE GEOGRAFII W SZKOŁACH PONADPODSTAWOWYCH NAUCZANIE JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO NAUCZANIE PRZYRODY NA DRUGIM ETAPIE KSZTAŁCENIA NAUCZANIE PRZYRODY W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH NOWE TECHNOLOGIE DLA KULTURY I ADMINISTRACJI NOWE TECHNOLOGIE W WARSZTACIE NAUCZYCIELA PEDAGOGIKA LECZNICZA PEDAGOGIKA SPECJALNA PRACA Z UCZNIAMI ZE SPECJALNYMI POTREZBAMI EDUKACYJNYMI WYNIKAJĄCYMI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECI Z AUTYZMEM I ICH RODZIN WIEDZA O KULTURZE (studia on-line) WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE ZAAWANSOWANE ADMINISTROWANIE SIECIAMI KOMPUTEROWYMI ZAMÓWIENIA PUBLICZNE ZARZĄDZANIE PORZĄDKIEM PUBLICZNYM ZARZĄDZANIE PROCESAMI LOGISTYCZNYMI ZARZĄDZANIE W OPIECE ZDROWOTNEJ ZARZĄDZANIE W TURYSTYCE ZARZĄDZANIE ZASOBAMI PRZYRODY I ŚRODOWISKA EDUKACJA PLASTYCZNA GRAFIKA KOMPUTEROWA I DTP FOTOGRAFIA MALARSTWO MUZYKOTERAPIA EMISJA GŁOSU
Lista Wydzialów/Kierunków podyplomowe
S NW NZ
BANKOWOŚĆ I FINANSE
RACHUNKOWOŚĆ
KSZTAŁCENIE ZDALNE W EDUKACJI
WCZESNA EDUKACJA DZIECKA
NAUCZANIE BIOLOGII W SZKOŁACH PONADPODSTAWOWYCH
NAUCZANIE CHEMII
ROZPOZNAWANIE LOKALNYCH PROBLEMÓW MIGRACJI, REPATRIACJI I UCHODŹSTWA
ETYKA
LOGOPEDIA: trzysemestralne i czterosemestralne
NEUROLOGOPEDIA
SURDOLOGOPEDIA
ARCHIWISTYKA
HUMANISTYCZNE DLA CUDZOZIEMCÓW
LIDER AKTYWNEJ POLITYKI SPOŁECZNEJ W SAMORZĄDZIE
KOMUNIKACJA SPOŁECZNA DLA PRAWNIKÓW
KORPORACYJNE SIECI KOMPUTEROWE
MEDIACJA SZKOLNA I SĄDOWA
PSYCHOLOGIA KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ
TRADYCYJNE I ELEKTRONICZNE ZARZĄDZANIE DOKUMENTAMI
DIAGNOZA I TERAPIA OSÓB Z AUTYZMEM
PEDAGOGICZNE STUDIA KWALIFIKACYJNE
PEDAGOGIKA MARII MONTESSORI
FUNDUSZE EUROPEJSKIE W SAMORZĄDZIE TERYTORIALNYM
TERAPIA WIDZENIA
PRAWO GOSPODARCZE I HANDLOWE
MATEMATYKA
PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
ADMINISTROWANIE SIECIAMI KOMPUTEROWYMI
ANIMACJA ARTYSTYCZNA
AKTYWIZACJA KAPITAŁU SPOŁECZNEGO - EKONOMIA SPOŁECZNA
FIZYKA
EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA (W KL. I-III)
PR, MARKETING I KOMUNIKOWANIE W OCHRONIE ZDROWIA
TWORZENIE KOLEKCJI CYFROWYCH
TURYSTYKA HISTORYCZNA W SPOŁECZNOŚCIACH LOKALNYCH
PRZYWÓDZTWO POLITYCZNE
SEKSUALNOŚĆ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ
MARKETING INTERNETOWY I BROKERING INFORMACJI
DIAGNOZA I TERAPIA DYSLEKSJI ROZWOJOWEJ
TRANSLATORYKA
SCENOGRAFIA I WYSTAWIENNICTWO
DIAGNOZA I TERAPIA NEUROPSYCHOLOGICZNA
MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA STREFY EURO
ANALIZA DANYCH
KURATOR SĄDOWY
ANIMACJA KOMPUTEROWA I ETIUDA FILMOWA
ASYSTENT RODZINY
GENEALOGIA I BIOGRAFISTYKA
GIS W PRAKTYCE
GRAFIKA WYDAWNICZA
HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE
HISTORIA WOJSKOWOŚCI I WOJSKOWE ODTWÓRSTWO HISTORYCZNE
INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO - GRUPA B
INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO - GRUPA C
INFORMATYKA W SZKOLE
INTERWENCJA KRYZYSOWA W PRACY SOCJALNEJ
NAUCZANIE GEOGRAFII W SZKOŁACH PONADPODSTAWOWYCH
NAUCZANIE JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO
NAUCZANIE PRZYRODY NA DRUGIM ETAPIE KSZTAŁCENIA
NAUCZANIE PRZYRODY W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH
NOWE TECHNOLOGIE DLA KULTURY I ADMINISTRACJI
NOWE TECHNOLOGIE W WARSZTACIE NAUCZYCIELA
PEDAGOGIKA LECZNICZA
PEDAGOGIKA SPECJALNA
PRACA Z UCZNIAMI ZE SPECJALNYMI POTREZBAMI EDUKACYJNYMI WYNIKAJĄCYMI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECI Z AUTYZMEM I ICH RODZIN
WIEDZA O KULTURZE (studia on-line)
WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE
ZAAWANSOWANE ADMINISTROWANIE SIECIAMI KOMPUTEROWYMI
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZARZĄDZANIE PORZĄDKIEM PUBLICZNYM
ZARZĄDZANIE PROCESAMI LOGISTYCZNYMI
ZARZĄDZANIE W OPIECE ZDROWOTNEJ
ZARZĄDZANIE W TURYSTYCE
ZARZĄDZANIE ZASOBAMI PRZYRODY I ŚRODOWISKA
EDUKACJA PLASTYCZNA
GRAFIKA KOMPUTEROWA I DTP
FOTOGRAFIA
MALARSTWO
MUZYKOTERAPIA
EMISJA GŁOSU

Legenda:

S - stacjonarne(dzienne), NW - niestacjonarne wieczorowe NZ - niestacjonarne zaoczne

Inne uczelnie w regionie

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

Studia I i II stopnia , studia podyplomowe

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

20-150 Lublin

ul. Bursaki 12

ikonka telefon do uczelni
tel.:

81 452 94 74

fax.:

Legenda:

S - stacjonarne(dzienne), NW - niestacjonarne wieczorowe NZ - niestacjonarne zaoczne