Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

20-031 Lublin

pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5

tel.:

81 537-51-22

ikonka email do uczelni

BANKOWOŚĆ I FINANSE
RACHUNKOWOŚĆ
KSZTAŁCENIE ZDALNE W EDUKACJI
WCZESNA EDUKACJA DZIECKA
NAUCZANIE BIOLOGII W SZKOŁACH PONADPODSTAWOWYCH
NAUCZANIE CHEMII
ROZPOZNAWANIE LOKALNYCH PROBLEMÓW MIGRACJI, REPATRIACJI I UCHODŹSTWA
ETYKA
LOGOPEDIA: trzysemestralne i czterosemestralne
NEUROLOGOPEDIA
SURDOLOGOPEDIA
ARCHIWISTYKA
HUMANISTYCZNE DLA CUDZOZIEMCÓW
LIDER AKTYWNEJ POLITYKI SPOŁECZNEJ W SAMORZĄDZIE
KOMUNIKACJA SPOŁECZNA DLA PRAWNIKÓW
KORPORACYJNE SIECI KOMPUTEROWE
MEDIACJA SZKOLNA I SĄDOWA
PSYCHOLOGIA KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ
TRADYCYJNE I ELEKTRONICZNE ZARZĄDZANIE DOKUMENTAMI
DIAGNOZA I TERAPIA OSÓB Z AUTYZMEM
PEDAGOGICZNE STUDIA KWALIFIKACYJNE
PEDAGOGIKA MARII MONTESSORI
FUNDUSZE EUROPEJSKIE W SAMORZĄDZIE TERYTORIALNYM
TERAPIA WIDZENIA
PRAWO GOSPODARCZE I HANDLOWE
MATEMATYKA
PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
ADMINISTROWANIE SIECIAMI KOMPUTEROWYMI
ANIMACJA ARTYSTYCZNA
AKTYWIZACJA KAPITAŁU SPOŁECZNEGO - EKONOMIA SPOŁECZNA
FIZYKA
EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA (W KL. I-III)
PR, MARKETING I KOMUNIKOWANIE W OCHRONIE ZDROWIA
TWORZENIE KOLEKCJI CYFROWYCH
TURYSTYKA HISTORYCZNA W SPOŁECZNOŚCIACH LOKALNYCH
PRZYWÓDZTWO POLITYCZNE
SEKSUALNOŚĆ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ
MARKETING INTERNETOWY I BROKERING INFORMACJI
DIAGNOZA I TERAPIA DYSLEKSJI ROZWOJOWEJ
TRANSLATORYKA
SCENOGRAFIA I WYSTAWIENNICTWO
DIAGNOZA I TERAPIA NEUROPSYCHOLOGICZNA
MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA STREFY EURO
ANALIZA DANYCH
KURATOR SĄDOWY
ANIMACJA KOMPUTEROWA I ETIUDA FILMOWA
ASYSTENT RODZINY
GENEALOGIA I BIOGRAFISTYKA
GIS W PRAKTYCE
GRAFIKA WYDAWNICZA
HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE
HISTORIA WOJSKOWOŚCI I WOJSKOWE ODTWÓRSTWO HISTORYCZNE
INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO - GRUPA B
INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO - GRUPA C
INFORMATYKA W SZKOLE
INTERWENCJA KRYZYSOWA W PRACY SOCJALNEJ
NAUCZANIE GEOGRAFII W SZKOŁACH PONADPODSTAWOWYCH
NAUCZANIE JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO
NAUCZANIE PRZYRODY NA DRUGIM ETAPIE KSZTAŁCENIA
NAUCZANIE PRZYRODY W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH
NOWE TECHNOLOGIE DLA KULTURY I ADMINISTRACJI
NOWE TECHNOLOGIE W WARSZTACIE NAUCZYCIELA
PEDAGOGIKA LECZNICZA
PEDAGOGIKA SPECJALNA
PRACA Z UCZNIAMI ZE SPECJALNYMI POTREZBAMI EDUKACYJNYMI WYNIKAJĄCYMI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECI Z AUTYZMEM I ICH RODZIN
WIEDZA O KULTURZE (studia on-line)
WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE
ZAAWANSOWANE ADMINISTROWANIE SIECIAMI KOMPUTEROWYMI
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
ZARZĄDZANIE PORZĄDKIEM PUBLICZNYM
ZARZĄDZANIE PROCESAMI LOGISTYCZNYMI
ZARZĄDZANIE W OPIECE ZDROWOTNEJ
ZARZĄDZANIE W TURYSTYCE
ZARZĄDZANIE ZASOBAMI PRZYRODY I ŚRODOWISKA
EDUKACJA PLASTYCZNA
GRAFIKA KOMPUTEROWA I DTP
FOTOGRAFIA
MALARSTWO
MUZYKOTERAPIA
EMISJA GŁOSU
ikonka opinie uczelnie

Opinie o uczelniach - Lista uczelni w