Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

Nowe kierunki studiów w Bielsku-Białej

Nowe kierunki studiów w Bielsku-BiałejNowe kierunki studiów na uczelniach w Bielsku-Białej 2022/2023

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

1. Zarządzanie cyberbezpieczeństwem
 

Studia na kierunku zarządzanie cyberbezpieczeństwem to kształcenie pierwszego stopnia, które trwa trzy lata. Studia przeznaczone są dla osób, które mają podstawową wiedzę informatyczną i są zainteresowane kwestią bezpieczeństwa danych w wirtualnej przestrzeni, ich właściwego tworzenia i ochrony. Kierunek zarządzanie cyberbezpieczeństwem z roku na rok staje się coraz bardziej popularny, gdyż rośnie zapotrzebowanie na specjalistów właśnie w tej dziedzinie.

W tracie trzyletniej nauki studenci zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu podstaw zarządzania w cyberprzestrzeni, zarządzania ryzykiem i strategii odporności, prawnych aspektów ochrony informacji, kryminalistyki cyfrowej, zabezpieczania prywatności w cyberprzestrzeni. Kształcenie łączy w sobie rozbudowaną wiedzę teoretyczną z licznymi warsztatami, ćwiczeniami i zajęciami praktycznymi, które odbywają się w nowoczesnych i profesjonalnie wyposażonych laboratoriach komputerowych. Absolwenci studiów na kierunku zarządzanie cyberbezpieczeństwem są pod każdym względem przygotowani do pracy na wszelkich stanowiskach związanych z bezpieczeństwem danych.
Zasady rekrutacji na kierunek Zarządzanie cyberbezpieczeństwem na AT-H w Bielsku Białej
 

2. Zarządzanie – komunikacja w biznesie
 

Komunikacja w biznesie to nowa, ciekawa i perspektywiczna specjalność, którą można studiować w ramach kształcenia drugiego stopnia na dwuletnich studiach magisterskich uzupełniających. W trakcie nauki studenci poznają rozbudowane mechanizmy nawiązywania i utrwalania kontaktów biznesowych, tworzenia sieci zaawansowanych relacji zawodowych, uczą się zasad kreowania wizerunku firmy, zarządzania sprzedażą oraz budowania wizerunku marki.

Podczas dwuletnich studiów pojawiają się takie przedmioty, jak: rola mediów w komunikacji, komunikacja niewerbalna, metody zarządzania konfliktem, technologie mobilne w pracy zespołowej, PR i reklama oraz wiele innych, zarówno w postaci wykładów teoretycznych, jak i praktycznych ćwiczeń. Komunikacja w biznesie to specjalność, która przygotowuje studentów do pracy w środowisku biznesowym, na różnych stanowiskach i w różnych branżach. Wysoki poziom kształcenia, doskonale przygotowana baza dydaktyczna oraz świetni wykładowcy to gwarancja pełnego zadowolenia z wybranej specjalności.
Zobacz zasady rekrutacji na kierunek Zarządzanie – komunikacja w biznesie
 

3. Zarządzanie – nowoczesne zarządzanie marketingowe w sprzedaży
 

Specjalność nowoczesne zarządzanie marketingowe w sprzedaży realizowana jest w ramach kierunku zarządzanie na studiach drugiego stopnia, które trwają dwa lata. Kształcenie skierowane jest do osób, które chcą podnieść swoją wiedzę, kompetencje i umiejętności w zakresie sprzedaży, komunikacji biznesowej, tworzenia strategii marketingowych i budowania wizerunku marki. W trakcie nauki pojawiają się takie przedmioty, jak: systemy komunikacji marketingowej, techniki sprzedaży, marketing relacji, PR i reklama, zarządzanie zespołem sprzedaży, marketing w handlu i usługach. Duży nacisk kładzie się na nowoczesne technologie i rozwiązania przeznaczone do prowadzenia biznesu online, pojawiają się zagadnienia z zakresu online marketingu czy web analityki.

Połączenie rozbudowanych wykładów z ćwiczeniami i innymi praktycznymi zajęciami pozwala studentom na zdobycie kompleksowych umiejętności, które będą mogli wykorzystać w przyszłej pracy zawodowej. Absolwenci specjalności nie będą mieli problemu ze znalezieniem zatrudnienia – są to bowiem bardzo poszukiwane umiejętności na obecnym rynku pracy.
Zobacz zasady rekrutacji na kierunek Zarządzanie – nowoczesne zarządzanie marketingowe w sprzedaży
 

4. Anglistyka – przekładoznawstwo
 

Przekładoznawstwo to studia drugiego stopnia, magisterskie uzupełniające na kierunku anglistyka. Jest to rozbudowana i interdyscyplinarna specjalność, która przygotowuje studentów do pracy w charakterze tłumacza tekstów literackich, kulturowych czy specjalistycznych. W trakcie kształcenia studenci poznają język angielski na poziomie C2, zdobywają umiejętności redagowania tekstów na poziomie akademickim, zdobywają wiedzę na temat języka, literatury i kultury krajów z angielskiego obszaru językowego.

Nauka odbywa się nie tylko na salach wykładowych, sporo jest ćwiczeń, warsztatów, a także praktyk zawodowych w wydawnictwach czy innych firmach zajmujących się tłumaczeniami, gdzie studenci mogą wypróbować zdobyte umiejętności w praktyce. Ukończenie studiów na specjalności przekładoznawstwo doskonale przygotowuje do pracy w charakterze tłumacza, a absolwenci świetnie radzą sobie w życiu zawodowym. Biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie to szereg możliwości znalezienia zatrudnienia nie tylko w wyuczonym zawodzie, ale również w wielu pokrewnych branżach.
Zobacz zasady rekrutacji na kierunek Anglistyka – przekładoznawstwo

 

Nowe kierunki studiów na uczelniach w Bielsku-Białej 2021/2022

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

1. Anglistyka – zarządzanie w środowisku międzykulturowym
 

Zarządzanie w środowisku międzykulturowym to nowa specjalność na kierunku anglistyka. Realizowana jest w całości w języku angielskim, dlatego też jest przeznaczona dla osób, które mają opanowany język na poziomie biegłym w mowie i piśmie. Są to studia drugiego stopnia, czyli magisterskie uzupełniające, trwające dwa lata. W trakcie nauki studenci mają możliwość kontaktu z żywym językiem dzięki wykładowcom z zagranicznych uczelni, którzy prowadzą wykłady na żywo, a także w formie wideokonferencji. Nauka obejmuje szereg zagadnień z zakresu zarządzania, ale ujętych z perspektywy środowiska międzykulturowego z uwzględnieniem różnic na poziomie komunikacji.

Nauka odbywa się w nowoczesnej bazie dydaktycznej, umiejętnie łączy wykłady teoretyczne z szeregiem zajęć praktycznych, warsztatów, ćwiczeń. Studenci mają możliwość uczestniczenia w międzynarodowych projektach, rozwijania swoich zainteresowań w kołach naukowych, a także zdobywania pierwszych doświadczeń zawodowych podczas stażów i praktyk w zagranicznych firmach.
Zobacz zasady rekrutacji na kierunek Anglistyka - zarządzanie w środowisku międzykulturowym
 

2. Zarządzanie menedżer kreatywny
 

Menedżer kreatywny to specjalność na kierunku zarządzanie na studiach pierwszego stopnia, czyli licencjackich trwających trzy lata. Specjalność powstała z myślą o stale zmieniających się potrzebach rynku pracy oraz przedsiębiorstw, w których kierownicy i menadżerowie muszą posiadać nie tylko umiejętności administracyjne czy zarządzania ludźmi, ale również sporą kreatywność, myślenie perspektywiczne, niestandardowe podejście do rozwiązywania problemów. Menedżer kreatywny to specjalista, który potrafi przystosować się do zmieniających się warunków w środowisku pracy, tworzyć zaawansowane koncepcje rozwoju, szukać nietypowych rozwiązań czy ciekawych pomysłów na rozwój firmy.

W trakcie kształcenia studenci zdobywają rozległą wiedzę teoretyczną, która jest uzupełniona nabywaniem praktycznych umiejętności na warsztatach, ćwiczeniach i innych zajęciach prowadzonych przez praktyków, którzy mają doświadczenie biznesowe. Absolwenci kierunku doskonale odnajdą się w pracy w mniejszym i większym biznesie.
Zobacz zasady rekrutacji na kierunek Zarządzanie menedżer kreatywny
 

3. Administracja – bezpieczeństwo informacji
 

Specjalność bezpieczeństwo informacji realizowane jest na licencjackim kierunku administracja, który trwa trzy lata. W trakcie kształcenia studenci zdobywają rozległą wiedzę ogólną i przedmiotową z zakresu wiedzy administracyjnej, prawnej, a także z dziedzin pokrewnych. Poznają zasady ochrony danych osobowych, ich gromadzenia i właściwego przechowywania, uczą się zasad udostępniania informacji publicznych, określania granic tajemnicy zawodowej, postępowania wobec informacji niejawnych, a także bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych.

Zajęcia realizowane są z naciskiem na praktyczne umiejętności – sporo ćwiczeń i warsztatów odbywa się w pracowniach informatycznych. Nowoczesny program nauczania, dostosowany do realiów zmieniającego się rynku potrzeb i zapotrzebowania pracodawców gwarantuje, że absolwenci specjalności bezpieczeństwo informacji nie będą mieli problemów ze znalezieniem zatrudnienia w wyuczonym zawodzie.
Zobacz zasady rekrutacji na kierunek administracja - bezpieczeństwo informacji
 

4. Administracja – organizacje pozarządowe

Kształcenie na specjalności organizacje pozarządowe realizowane jest w ramach studiów licencjackich na kierunku administracja. W trakcie nauki studenci przygotowywani są do pracy w jednostkach niezależnych od organów władzy publicznej, zarządzania finansami organizacji i zasobami ludzkimi, a także do tworzenia projektów unijnych dopasowanych do indywidualnych potrzeb danej organizacji. Nauka obejmuje szereg przedmiotów teoretycznych, ale jest uzupełniona także o ćwiczenia i warsztaty praktyczne, na których studenci uczą się pisania projektów oraz tworzenia innych dokumentów, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania każdej organizacji non-profit.

Studia realizowane są w nowoczesnej bazie dydaktycznej i pod okiem wykwalifikowanej kadry wykładowców, a także nauczycieli – praktyków. Studenci mają możliwość odbywania praktyk i stażów zawodowych w organizacjach pozarządowych, co pozwala im na zdobywanie cennych, praktycznych doświadczeń.
 


Data publikacji: 27.03.2022

Z ostatniej chwili Iknoka ARTYKUŁY Z OSTATNIEJ CHWILI w Bielsku-Białej

ikonka kierunki studiów

Dodatkowe informacje o studiach - Bielsko-Biała