Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

Najpopularniejsze kierunki studiów w Bielsku-Białej

Najpopularniejsze kierunki studiów w Bielsku-Białej1. 2,7 kandydata na jedno miejsce – Zarządzanie – Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna

 


Najpopularniejsze kierunki studiów w Bielsku-Białej

 

Studia na kierunku zarządzanie w Wyższej Szkole Ekonomiczno-Humanistycznej to rozbudowana oferta kształcenia, które odbywa się dwustopniowo – najpierw trzyletnie studia licencjackie, a następnie dwuletnie studia magisterskie uzupełniające. Studia realizowane są w trybie stacjonarnym, który jest bezpłatny oraz niestacjonarnym, który kosztuje 2450 zł za semestr. Zarówno na studiach pierwszego, jak i drugiego stopnia realizowanych jest kilka specjalności. Studia licencjackie oferują takie specjalności, jak zarządzanie cyberbezpieczeństwem, zarządzanie finansami przedsiębiorstw, zarządzanie zasobami ludzkimi, logistyka międzynarodowa czy menedżer kreatywny. Na studiach magisterskich do wyboru są między innymi: zarządzanie bezpieczeństwem, komunikacja w biznesie, zarządzanie spotem, zarządzanie w administracji, logistyka w biznesie czy psychologia w biznesie. Kształcenie odbywa się z naciskiem na naukę nie tylko teorii, ale również praktycznych umiejętności, dzięki którym absolwenci każdej ze specjalności są kompleksowo przygotowani do pracy w wyuczonym zawodzie.

2. 2,5 kandydata na jedno miejsce – Język angielski w biznesie – Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna

 


Najpopularniejsze kierunki studiów w Bielsku-Białej

 

Język angielski w biznesie to kierunek studiów drugiego stopnia, które trwają dwa lata. Są one realizowane w bezpłatnym trybie stacjonarnym oraz w trybie niestacjonarnym, który kosztuje 2720 zł za semestr. Studia przeznaczone są dla osób, które chcą podnieść swoje kompetencje językowe w zakresie komunikacji biznesowej. Dostarczają również biegłej znajomości języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie C2. Kształcenie przygotowuje studentów do pracy w zagranicznych podmiotach gospodarczych, prowadzenia negocjacji, debat oraz tłumaczenia korespondencji w języku angielskim. Nauka odbywa się z naciskiem na ćwiczenie praktycznych umiejętności, które można od razu wykorzystać w życiu zawodowym. Po ukończeniu studiów magisterskich na kierunku język angielski w biznesie absolwenci nie mają problemów ze znalezieniem zatrudnienia w miejscach, gdzie mogą od razu wykorzystać wszystkie wyuczone umiejętności.

3. 1,6 kandydata na jedno miejsce – Administracja – Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna

 


Najpopularniejsze kierunki studiów w Bielsku-Białej

 

Studia na kierunku administracja to kształcenie pierwszego stopnia realizowane w trybie stacjonarnym, który jest bezpłatny lub w trybie niestacjonarnym, który kosztuje 2450 zł za semestr. Studia trwają trzy lata, a studenci już od pierwszego semestru mają do wyboru kilka specjalizacji: administrację samorządową, administrację skarbową, organizacje pozarządowe oraz bezpieczeństwo informacji. Podczas nauki studenci zdobywają rozbudowaną wiedzę z zakresu funkcjonowania poszczególnych instytucji, urzędów, organów nadzorujących i kontrolujących, poznają różne dziedziny prawa oraz nauk pokrewnych, kształcą się nie tylko na wykładach, ale również na licznych zajęciach praktycznych. Studia na kierunku administracja są realizowane według nowoczesnych i stale uaktualnianych programów nauczania, które gwarantują wysoki poziom merytoryczny kształcenia, a także kompleksowe przygotowanie do pracy w wyuczonym zawodzie. Wybierając studia administracyjne można mieć pewność, że będzie to dobra droga zawodowa.

 

Pełna oferta edukacyjna Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Humanistycznej

Zasady rekrutajcji - Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej


Data publikacji: 02.11.2021

Z ostatniej chwili Iknoka ARTYKUŁY Z OSTATNIEJ CHWILI w Bielsku-Białej

ikonka kierunki studiów

Dodatkowe informacje o studiach - Bielsko-Biała