Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

Najdroższe kierunki studiów w Bielsku-Białej w roku akademickim 2021/2022

Najdroższe kierunki studiów w Bielsku-Białej w roku akademickim 2021/20221. Zarządzanie – 2205 zł za semestr – Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna

Studia na kierunku zarządzanie w Wyższej Szkole Ekonomiczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej cieszą się ogromną popularnością ze względu na wysoki poziom merytoryczny, bogatą ofertę specjalizacji, a także wiele możliwości zawodowych, jakie otwierają się przed absolwentami. Płatne studia to kształcenie niestacjonarne, które odbywa się w formie weekendowych zjazdów. Dostępne są zarówno studia pierwszego stopnia, które trwają trzy lata, jak i studia magisterskie uzupełniające, trwające cztery semestry. Na studiach pierwszego stopnia z zarządzania można wybrać takie specjalizacje, jak zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie finansami przedsiębiorstw, logistyka w biznesie, zarządzanie w turystyce i hotelarstwie. Choć każda specjalizacja ma nieco inny program nauczania, przedmioty ogólne są na każdej z nich takie same. Studenci uczą się podstaw nauk o zarządzaniu, poznają sporo wiedzy z zakresu psychologii, socjologii, marketingu. Absolwenci zarządzania świetnie sprawdzają się na stanowiskach kierowniczych, jako liderzy projektów czy osoby nadzorujące zespoły pracownicze.

2. International Business Management – 2710 zł za semestr – Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna

Kierunek International Business of Management jest w Wyższej Szkole Ekonomiczno-Humanistycznej realizowany w języku angielskim. To doskonała propozycja dla studentów, którzy biegle posługują się językiem, a w swoich planach zawodowych mają pracę w międzynarodowym środowisku. Studia realizowane są w obrębie kierunku zarządzanie, jest to kształcenie pierwszego stopnia, które trwa trzy lata. W trakcie nauki studenci zdobywają zarówno wiedzę teoretyczną, jak i praktyczne umiejętności z zakresu nauk o zarządzaniu, marketingu, socjologii, psychologii i dziedzin pokrewnych. Przygotowują się do pracy na stanowiskach kierowników, menadżerów, do skutecznego zarządzania zasobami ludzkimi i negocjacji biznesowych. Kształcenie odbywa się w nowoczesnej, komfortowej bazie dydaktycznej, pod okiem wykwalifikowanych wykładowców. Ukończenie studiów zapewnia kwalifikacje, które są pożądane i doceniane na wymagającym rynku pracy. Absolwenci kierunku nie mają więc problemów ze znalezieniem zatrudnienia w wybranym i wyuczonym zawodzie.

3. Filologia – 2710 zł za semestr – Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna

Studia filologiczne w Wyższej Szkole Ekonomiczno-Humanistycznej to dwustopniowe kształcenie składające się z trzyletnich studiów licencjackich oraz dwuletnich studiów magisterskich uzupełniających. Na studiach pierwszego stopnia kształcenie na filologii angielskiej dostępne jest w ramach trzech specjalizacji: anglistyka tłumaczeniowa, anglistyka biznesowa z elementami zarządzania oraz film i media. Kształcenie dostarcza rozbudowanych kompetencji i umiejętności językowych, a także szczegółowej wiedzy z zakresu wybranej specjalizacji. Studenci mają do dyspozycji nowoczesną bazę dydaktyczną, doświadczoną kadrę wykładowców, a także wiele możliwości rozwijania indywidualnych zainteresowań w ramach kół naukowych czy stowarzyszeń. Praktyki i staże zawodowe odbywają się w najlepszych firmach w regionie, a absolwenci studiów filologicznych nie mają problemu ze znalezieniem zatrudnienia także w przedsiębiorstwach działających w międzynarodowym środowisku.

 

Zasady rekrutacji - Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej


Data publikacji: 02.11.2021

Z ostatniej chwili Iknoka ARTYKUŁY Z OSTATNIEJ CHWILI w Bielsku-Białej

ikonka kierunki studiów

Dodatkowe informacje o studiach - Bielsko-Biała