Ranking najdroższych wydziałów/kierunków studiów na uczelniach w Olsztynie

Lista najdroższych wydziałów/kierunków studiów na uczelniach (względem ceny za semestr)

Cena za semestr kierunek/wydział uczelnia tryb
2 600 zł Budownictwo Uniwersytet Warmińsko-Mazurski (UWM) w Olsztynie niestacjonarne sobotnio-niedzielne
2 500 zł Geodezja i kartografia Uniwersytet Warmińsko-Mazurski (UWM) w Olsztynie niestacjonarne sobotnio-niedzielne
2 500 zł Gospodarka przestrzenna Uniwersytet Warmińsko-Mazurski (UWM) w Olsztynie niestacjonarne sobotnio-niedzielne
2 500 zł Pielęgniarstwo Uniwersytet Warmińsko-Mazurski (UWM) w Olsztynie niestacjonarne sobotnio-niedzielne
2 400 zł Fizjoterapia Olsztyńska Szkoła Wyższa (OSW) im. Józefa Rusieckiego stacjonarne
2 400 zł Kosmetologia Olsztyńska Szkoła Wyższa (OSW) im. Józefa Rusieckiego stacjonarne
2 400 zł Kosmetologia Olsztyńska Szkoła Wyższa (OSW) im. Józefa Rusieckiego niestacjonarne sobotnio-niedzielne
2 300 zł Pedagogika wczesnej edukacji Uniwersytet Warmińsko-Mazurski (UWM) w Olsztynie niestacjonarne sobotnio-niedzielne
2 300 zł Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna Uniwersytet Warmińsko-Mazurski (UWM) w Olsztynie niestacjonarne sobotnio-niedzielne
2 300 zł Fizjoterapia Olsztyńska Szkoła Wyższa (OSW) im. Józefa Rusieckiego niestacjonarne sobotnio-niedzielne
2 300 zł Terapia zajęciowa Olsztyńska Szkoła Wyższa (OSW) im. Józefa Rusieckiego stacjonarne
2 200 zł Filologia Uniwersytet Warmińsko-Mazurski (UWM) w Olsztynie niestacjonarne sobotnio-niedzielne
2 200 zł Informatyka Uniwersytet Warmińsko-Mazurski (UWM) w Olsztynie niestacjonarne sobotnio-niedzielne
2 200 zł Filologia angielska Olsztyńska Szkoła Wyższa (OSW) im. Józefa Rusieckiego stacjonarne
2 200 zł Zdrowie publiczne Olsztyńska Szkoła Wyższa (OSW) im. Józefa Rusieckiego stacjonarne
2 200 zł Zdrowie publiczne Olsztyńska Szkoła Wyższa (OSW) im. Józefa Rusieckiego niestacjonarne sobotnio-niedzielne
2 200 zł Wychowanie fizyczne Olsztyńska Szkoła Wyższa (OSW) im. Józefa Rusieckiego stacjonarne
2 200 zł Terapia zajęciowa Olsztyńska Szkoła Wyższa (OSW) im. Józefa Rusieckiego niestacjonarne sobotnio-niedzielne
2 150 zł Filologia angielska Olsztyńska Szkoła Wyższa (OSW) im. Józefa Rusieckiego niestacjonarne sobotnio-niedzielne
2 150 zł Pedagogika Olsztyńska Szkoła Wyższa (OSW) im. Józefa Rusieckiego stacjonarne