Ranking najdroższych wydziałów/kierunków studiów na uczelniach w Olsztynie

Lista najdroższych wydziałów/kierunków studiów na uczelniach (względem ceny za semestr)

Cena za semestr kierunek/wydział uczelnia tryb
2 600 zł Budownictwo Uniwersytet Warmińsko-Mazurski (UWM) w Olsztynie niestacjonarne sobotnio-niedzielne
2 500 zł Geodezja i kartografia Uniwersytet Warmińsko-Mazurski (UWM) w Olsztynie niestacjonarne sobotnio-niedzielne
2 500 zł Gospodarka przestrzenna Uniwersytet Warmińsko-Mazurski (UWM) w Olsztynie niestacjonarne sobotnio-niedzielne
2 500 zł Pielęgniarstwo Uniwersytet Warmińsko-Mazurski (UWM) w Olsztynie niestacjonarne sobotnio-niedzielne
2 300 zł Pedagogika wczesnej edukacji Uniwersytet Warmińsko-Mazurski (UWM) w Olsztynie niestacjonarne sobotnio-niedzielne
2 300 zł Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna Uniwersytet Warmińsko-Mazurski (UWM) w Olsztynie niestacjonarne sobotnio-niedzielne
2 200 zł Filologia Uniwersytet Warmińsko-Mazurski (UWM) w Olsztynie niestacjonarne sobotnio-niedzielne
2 200 zł Informatyka Uniwersytet Warmińsko-Mazurski (UWM) w Olsztynie niestacjonarne sobotnio-niedzielne
2 100 zł Prawo Uniwersytet Warmińsko-Mazurski (UWM) w Olsztynie niestacjonarne sobotnio-niedzielne
2 100 zł Bezpieczeństwo wewnętrzne Uniwersytet Warmińsko-Mazurski (UWM) w Olsztynie niestacjonarne sobotnio-niedzielne
2 100 zł Inżynieria środowiska Uniwersytet Warmińsko-Mazurski (UWM) w Olsztynie niestacjonarne sobotnio-niedzielne
2 100 zł Bezpieczeństwo narodowe Uniwersytet Warmińsko-Mazurski (UWM) w Olsztynie niestacjonarne sobotnio-niedzielne
2 100 zł Inżynieria precyzyjna w produkcji rolno-spożywczej Uniwersytet Warmińsko-Mazurski (UWM) w Olsztynie niestacjonarne sobotnio-niedzielne
2 100 zł Mechatronika Uniwersytet Warmińsko-Mazurski (UWM) w Olsztynie niestacjonarne sobotnio-niedzielne
2 100 zł Mechanika i budowa maszyn Uniwersytet Warmińsko-Mazurski (UWM) w Olsztynie niestacjonarne sobotnio-niedzielne
2 100 zł Pedagogika Uniwersytet Warmińsko-Mazurski (UWM) w Olsztynie niestacjonarne sobotnio-niedzielne
2 100 zł Pedagogika specjalna Uniwersytet Warmińsko-Mazurski (UWM) w Olsztynie niestacjonarne sobotnio-niedzielne
2 100 zł Praca socjalna Uniwersytet Warmińsko-Mazurski (UWM) w Olsztynie niestacjonarne sobotnio-niedzielne
2 100 zł Technologia żywności i żywienie człowieka Uniwersytet Warmińsko-Mazurski (UWM) w Olsztynie niestacjonarne sobotnio-niedzielne
2 100 zł Zootechnika Uniwersytet Warmińsko-Mazurski (UWM) w Olsztynie niestacjonarne sobotnio-niedzielne