Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

Studia Kielce - najpopularniejsze kierunki studiów podyplomowych

Studia podyplomowe Kielce

Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Kielcach (Niepubliczna)

Kierunki Studiów Podyplomowych

Administracja bezpieczeństwem w jednostkach samorządu terytorialnego

Administracja i zamówienia publiczne

Administracja i zarządzanie publiczne

Administracja z elem. e-Administracji

Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP)

Doradca klienta urzędu pracy

e-Administracja

Ekonomia społeczna

Finanse publiczne w jednostkach samorządu terytorialnego

Gospodarka odpadami

Gospodarka przestrzenna i ochrona środowiska w adm. publ.

Kadry i płace

Kadry i płace

Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych

Master of public administration (MPA)

Menedżer kultury

Prawo i procedura administracyjna dla urzędników

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Prawo w biznesie

Rachunkowość budżetowa

Transport i spedycja (Certyfikat Kompetencji Przewoźnika)

Zamówienia publiczne

Zarządzanie polityką społeczną

Studia w Kielcach - waszym zdaniem - opinie / rekomendacje