Administracja publiczna w zintegrowanej Europie (WNS)
Contrlolling i rachunkowość zarządcza (WF)
Controlling i audyt wewnętrzny (WE)
Dydaktyka przysposobienia obronnego (WNS)
Europejskie studia menedżerskie (WE)
Funkcjonowanie rad nadzorczych (WF)
Grafika komputerowa z elementami plastyki (WI)
Informatyka na rynku kapitałowym (WI)
Informatyka stosowana (WI)
Informatyka w szkole z elementami dydaktyki (WI)
Komputerowa grafika wydawnicza (WI)
Komunikowanie i media (WNS)
Menedżer oświaty w warunkach Unii Europejskiej (WE)
Podatki i Prawo Podatkowe (WP)
Podyplomowe studium administracji państwowej i samorządowej (WP)
Podyplomowe studium prawa europejskiego (WP)
Pozyskiwanie i zarządzanie funduszami Unii Europejskiej (WF)
Prawo spółek (WP)
Prawo w logistyce (WP)
Prawo zamówień publicznych (WP)
Przedsiębiorczość (WE)
Przedsiębiorczość i twórcze myślenie w biznesie (WE)
Rachunkowość i przepisy podatkowe w warunkach Unii Europejskiej (WF)
Studia podyplomowe z zakresu BHP (WE)
Tworzenie stron WWW i techniki multimedialne (WI)
Zarządzanie jakością (WE)
Zarządzanie logistyką firmy (WE)
Zarządzanie logistyką firmy (WE)
Zarządzanie ochroną zdrowia w warunkach Unii Europejskiej (WE)
Zarządzanie profesjonalną sprzedażą (WE)
Zarządzanie zasobami ludzkimi (WE)
ikonka opinie uczelnie

Opinie o uczelniach - Lista uczelni w Kielcach