Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach

Katowice

40-007 Katowice

ul. Bankowa 8

ikonka telefon do uczelni
tel.:
fax.:

Studia podyplomowe we WSZOP

Studia podyplomowe są integralną częścią oferty edukacyjnej Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach.

Mają na celu kształcenie dostosowane do potrzeb dynamicznie rozwijającego się rynku pracy. Dzięki współpracy Uczelni ze środowiskiem gospodarczym i społecznym studia podyplomowe zapewniają wysoką jakość kształcenia, także w wymiarze praktycznym.

Nasze atuty to:
  • wysoko wykwalifikowana kadra naukowo–dydaktyczna
  • atrakcyjne programy studiów opracowane w oparciu o teorię i praktykę,
  • nowoczesne zaplecze techniczne - sprzęt IT,
  • specjalistyczne zbiory biblioteczne,
  • dostęp do fachowych baz danych, np. Wirtualna Biblioteka Nauki, ProQuest, Emerald Insight, SCIENCE DIRECT,
  • dostęp do Systemu Informacji Prawnej LEX oraz do serwisów prawa pracy (Infor, Wolters Kluwer, Lex),
  • dogodne warunki płatności,
  • przyjazne otoczenie oraz kompetentna obsługa administracyjna.


 

Rekrutacja na studia podyplomowe

Na studia podyplomowe mogą być przyjęci absolwenci studiów licencjackich, inżynierskich oraz magisterskich, jak również studenci ostatniego semestru studiów.
Rekrutacja prowadzona jest dwa razy w roku: maj-wrzesień oraz styczeń-luty. Trwa do czasu wyczerpania wolnych miejsc.
Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele co dwa tygodnie.

Na pytania dotyczące rekrutacji i studiów odpowie:

Biuro Studiów Podyplomowych i Szkoleń (pokój nr 13):

ul. Bankowa 8
40-007 Katowice

e-mail: podyplomowe@wszop.edu.pl
tel. 32/355 97 85
www.wszop.edu.pl/Studia_podyplomowe

 

Pełna oferta edukacyjna WSZOP