Asystent rodziny
Diagnoza i terapia pedagogiczna
Edukacja dla bezpieczeństwa + szkolenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)
Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
Etyka z filozofią dla nauczycieli
Język angielski w pedagogice przedszkolnej i wczesnoszkolnej
Logopedia
Negocjacje i mediacje sądow
Organizacja i zarządzanie oświatą
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
Psychologia biznesu i zarządzania
Psychologia kryzysu i interwencji
Studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
Wychowanie do życia w rodzinie
Zarządzanie kryzysowe
ikonka opinie uczelnie

Opinie o uczelniach - Lista uczelni w Białymstoku