Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb


Wyższa Szkoła Logistyki poszerza ofertę studiów podyplomowych


Kompetencje menedżera w biznesie – to nowy kierunek studiów podyplomowych w ofercie Wyższej Szkoły Logistyki. Od roku akademickiego 2016/2017 uczelnia będzie doskonalić kompetencje osób zarządzających przedsiębiorstwami, menedżerów oraz pracowników, którzy chcieliby podjąć pracę na stanowiskach kierowniczych. Najważniejszym atutem studiów ma być ich praktyczny wymiar.

Program studiów Kompetencje menedżera w biznesie ma skupiać się na najważniejszych obszarach kompetencji nowoczesnego menedżera, przygotowując go do efektywnego zarządzania operacyjnego w przedsiębiorstwie. Praktyczny wymiar studia zyskają dzięki planowi zajęć, opracowanemu w oparciu o międzynarodowe doświadczenia liderów biznesu oraz wnikliwą analizę kompetencji kluczowych w zarządzaniu. Wszystkie wykłady prowadzone będą przez praktyków, którzy omawiane zagadnienia będą w stanie przedstawić w sposób kompleksowy i wyczerpujący, dzięki własnym doświadczeniom.

Potrzebę uruchomienia studiów podyplomowych o tym profilu tłumaczy Wojciech Zalewski, wicekanclerz Wyższej Szkoły Logistyki: Zdiagnozowaliśmy najistotniejsze kompetencje sprawnego menedżera i trudności ograniczające rozwój osób zarządzających pracownikami. Dobraliśmy kadrę wykładową opierając ją wyłącznie na praktykach z biznesu, którzy jednocześnie mają doskonałe umiejętności przekazywania wiedzy. Tak powstał program studiów podyplomowych, które skupiają się wyłącznie na tym, co najistotniejsze w zarządzaniu zespołem. Jeżeli przyjąć, że w rozwoju menedżerskim ludzie mają pewne ograniczenia w samorozwoju, które są niczym choroba – to te studia są szczepionką na to, co może Cię spotkać. To kompendium kompetencji umożliwiające skok rozwojowy w zarządzaniu.

Program studiów podyplomowych Kompetencje menedżera w biznesie podzielony będzie na 5 bloków tematycznych: zarządzanie w otoczeniu biznesowym, zarządzanie w przedsiębiorstwie, sztuka przywództwa – zarządzanie zespołem, dojrzałość menedżera – zarządzanie sobą oraz sztuka bycia menedżerem – wyzwania menedżerskie. Wszystkie przedmioty będą prowadzone w innowacyjny sposób, a egzaminy i zaliczenia zastąpione zostaną pracą indywidualną i grupową podczas zajęć oraz przygotowywaniem i realizacją praktycznych projektów.

W dzisiejszych realiach biznesowych, umiejętność skutecznego wykorzystywania potencjału ludzi staje się wyznacznikiem najlepszych i najbardziej skutecznych managerów. Już nie wystarczy być ekspertem od procesu, by osiągnąć sukces. To efektywne wykorzystywanie potencjału pracowników i współpracowników tworzy przestrzeń do innowacyjnych rozwiązań i daje szansę na wyprzedzenie konkurencji – podkreśla Dagmara Głowacka, współtwórczyni programu studiów Kompetencje menedżera w biznesie, globalny dyrektor ds. logistyki w firmie Kongsberg Automotive i dyplomowany coach.

Ukończenie programu studiów pozwoli rozwinąć wszechstronne kompetencje i zyskać nowe umiejętności. Pomoże poznać psychologiczne aspekty zarządzania i sposoby rozwiązywania konfliktów w przedsiębiorstwie, zdobyć wiedzę na temat budowania zespołu, doskonalić sztukę wystąpień publicznych, zgłębić zasady savoir vivre w biznesie oraz skuteczne metody motywowania pracowników. To obowiązkowe studia podyplomowe dla tych wszystkich, którzy chcą poszerzać i doskonalić umiejętności niezbędne we współczesnej pracy menedżera.

Więcej informacji oraz program zajęć można znaleźć pod adresem:
www.wsl.com.pl/podyplomowe-kompetencje-menedzera-w-biznesie

Data publikacji: 31.08.2016