Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

Wartości i sens życia – konferencja w poznańskiej SWPS

Wartości i sens życia – konferencja w poznańskiej SWPSW dniach 21-22 września 2015 roku (poniedziałek - wtorek) na Wydziale Zamiejscowym Uniwersytetu SWPS w Poznaniu odbędzie się interesująca konferencja naukowa, która przebiegać będzie pod hasłem „Wartości i sens życia”.

Podstawowym celem konferencji będzie zintegrowanie środowiska badaczy takich zjawisk, jak wartości oraz sens życia, które stanowią o ukierunkowaniu rozwoju człowieka. Ważnym celem spotkania jest również wymiana informacji na temat najnowszych badań naukowych oraz teorii dotyczących tej dziedziny. Refleksje nad sensem naszego życia oraz poszukiwanie tego sensu jest bardzo charakterystyczną kondycją ludzką, występującą we wszystkich znanych kulturach i odróżniającą nas od zwierząt. Jednym z najważniejszych zjawisk, które nadają sens ludzkiemu życiu są bez wątpienia wartości i aspiracje, wyznaczające pożądane kierunki naszych działań i rozwoju.Wyznawane wartości oraz sens życia należą do grupy zjawisk, które są badane w ramach nurtu psychologii pozytywnej i określane są jako „mocne strony" człowieka. Co ciekawe, były one jednak badane o wiele wcześniej niż powstał sam nurt i nadal zachowują względem niego odrębność. Pojęcia te, nawiązujące bezpośrednio do pozytywnej i refleksyjnej strony natury ludzkiej, stanowią dla współczesnego człowieka swojego rodzaju przeciwwagę wobec popularnej dziś koncentracji na doraźnych przyjemnościach i wobec utraty refleksji nad wydarzeniami naszego życia codziennego.Poznańska konferencja, odbywająca się pod hasłem „Wartości i sens życia”, będzie doskonałą okazją do integracji całego środowiska badaczy tych zjawisk. Będzie również szansą na wysłuchanie interesujących wykładów wybitnych specjalistów zarówno z Polski, jak i z całego świata.Wartościami i sensem życia zajmują się na co dzień psycholodzy, prowadzący badania zarówno w ramach metodologii jakościowej, jak również metodologii ilościowej. Posługują się oni bardzo zróżnicowanymi metodami badań, takimi jak np. studium przypadku, analiza dyskursu, sondaże czy badania eksperymentalne. Wobec tego tym bardziej niezbędne wydaje się spotkanie i integracja przedstawicieli wszystkich tych orientacji. Organizatorzy nadchodzącego wydarzenia żywią nadzieję, że konferencja stanie się platformą służącą do wymiany informacji, teorii i stanowisk w tym zakresie.Szczegółowe informacje oraz aktualności dotyczące Konferencji znaleźć można na stronie internetowej: http://www.wartoscisenszycia.pl/Program wydarzeniaPodczas konferencji będzie można wysłuchać wykładów wielu wybitnych badaczy zarówno z Polski, jak i zagranicy, w tym m.in.: prof. Pawła Boskiego (Wydział Zamiejscowy SWPS w Poznaniu), prof. Jana Cieciucha (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego), ks. prof. Dariusza Kroka (Uniwersytet Opolski), prof. Ralpha Piedmonta (Loyola University Maryland), prof. Mari Straś-Romanowskiej (Uniwersytet Wrocławski), prof. Anny Zalewskiej (Wydział Zamiejscowy SWPS w Poznaniu).W ramach konferencji odbędą się interesujące wykłady zaproszonych gości, a także sympozja tematyczne, dotyczące wartości i poszukiwania sensu ludzkiego życia. Szczegółowy program wydarzenia zostanie opublikowany na stronie internetowej Uczelni w późniejszym terminie.Wykłady plenarne
 • Prof. Paweł Boski, Wydział Zamiejscowy SWPS w PoznaniuCzy odwrót od humanizmu w Polsce? Zmiany w wartościach i w sensie życia od Solidarności przez 25 lat Wolności.
 • Prof. Jan Cieciuch, Uniwersytet Kardynała Stefana WyszyńskiegoSpecyfika psychologicznej refleksji nad wartościami.
 • Ks. prof. Dariusz Krok, Uniwersytet OpolskiPsychologia w poszukiwaniu sensu życia. Metodologiczne aspekty badań nad poczuciem sensu życia i jakością życia
 • Prof. Ralph Piedmont, Loyola University MarylandA psychological ontology for spirituality
 • Prof. Maria Straś-Romanowska, Uniwersytet WrocławskiMiejsce wrażliwości aksjologicznej w osobowej strukturze człowieka
 • Prof. Anna Zalewska, Wydział Zamiejscowy SWPS w PoznaniuWartości a jakość życia – różne ujęcia badawcze.Termin konferencjiWydarzenie odbędzie się w dniach 21-22 września 2015 roku (poniedziałek - wtorek).Miejsce konferencjiKonferencja odbędzie się na Wydziale Zamiejscowym Uniwersytetu SWPS w Poznaniu, przy ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10. Szczegółowe informacje oraz aktualności dotyczące Konferencji znajdują się na stronie internetowej: http://www.wartoscisenszycia.pl/Zachęcamy do zgłaszania Organizatorom wydarzenia swoich wystąpień, sympozjów i referatów dotyczących tematyki sensu życia i wartości. Uczelnia proponuje zainteresowanym w szczególności następującą problematykę sesji:
 • Sens życia oraz wyznawane wartości jako specyficznie ludzkie charakterystyki;
 • Regulacyjne funkcje wartości i poszukiwania sensu życia;
 • System wartości i jego rozwój w ciągu życia ludzkiego;
 • Związek wartości i sensu życia z dobrostanem psychologicznym i społecznym;
 • Wyznaczniki sensu życia;
 • Wartości i sens życia w odniesieniu do lęków egzystencjalnych i kryzysów rozwojowych;
 • Międzykulturowe badania nad sensem życia i wartościami;
 • Zagadnienia sensu życia i wartości w praktyce psychologicznej (psychoterapii, marketingu, doradztwie, pracy wychowawczej);
 • Współczesne zjawiska związane z wartościami, jak orientacja materialistyczna, globalizacja i konsumpcja;
 • Metody badania wartości i sensu życia.Zachęcamy również do zgłaszania wystąpień na temat wartości i sensu życia wykraczających poza wymienione powyżej obszary tematyczne. Wszystkich, którzy chcą zostać prezenterami podczas tegorocznej Konferencji zapraszamy do nadsyłania swoich wystąpień w formie artykułów. Najlepsze nadesłane prace zostaną opublikowane w prestiżowym czasopiśmie „Current Issues in Personality Psychology”.Formularz zgłoszeniowyAby wziąć udział w nadchodzącej Konferencji należy wypełnić formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie internetowej Uczelni. Można go również pobrać klikając w poniższy link: Formularz Zgłoszeniowy Termin zgłoszeńTermin zgłoszeń sesji oraz wystąpień indywidualnych upływa z dniem 20 lipca 2015 roku. Wszystkich zainteresowanych prosimy, aby nie zwlekali z wypełnieniem formularza zgłoszeniowego. Wysokość opłaty konferencyjnejCena do dnia 14.08.2015 (wczesna rejestracja): 400zł;Cena po dniu 14.08.2015: 450zł.Dla studentów i doktorantów przewidziano atrakcyjne opłaty zniżkowe:
 • 200 zł do dnia 14 sierpnia 2015 r. (+ dopłata 80zł za uroczystą kolację);
 • 250 zł po dniu 14 sierpnia 2015 r. (+ dopłata). Jednocześnie należy pamiętać, że termin ostateczny wpłaty to 14 września 2015 r.!Opłatę należy wnosić na rachunek bankowy Uniwersytetu SWPS, nie zapominając o podaniu w tytule przelewu imienia i nazwiska Uczestnika konferencji oraz tytułu konferencji, tj.: Konferencja Naukowa "Wartości i sens życia". Nr konta: 17 1750 0009 0000 0000 1095 1089 (Raiffeisen Bank Polska S.A.)Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, ul. Chodakowska 19/31, 03-815 WarszawaKomitet Naukowy
 • prof. dr hab. Paweł Boski, Wydział Zamiejscowy SWPS w Poznaniu
 • dr hab. Jan Cieciuch, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 • dr hab. Maria Straś-Romanowska (Uniwersytet Wrocławski)
 • dr hab. Anna Zalewska, prof. Uniwersytetu SWPS, Wydział Zamiejscowy SWPS w Poznaniu
 • dr Jarosław Piotrowski, Wydział Zamiejscowy SWPS w PoznaniuOrganizatorzy konferencji
 • dr Mariusz Zięba (Przewodniczący)
 • mgr Marta Boczkowska
 • mgr Maciej Kościelniak
 • mgr Agnieszka ZawadzkaPartnerzy wydarzeniaGłównym sponsorem i partnerem konferencji jest Ogólnopolski Panel Badawczy ARIADNA, platforma, służąca do zbierania opinii Polaków na tematy, dotyczące ich codziennego życia oraz zbierania odpowiedzi na pytania dotyczące ważnych kwestii społecznych i konsumenckich. Więcej informacji na stronie internetowej: http://panelariadna.pl/userpanel.phpKontaktWszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt poprzez adres e-mailowy: sensiwartosci@gmail.comSerdecznie zachęcamy do udziału w wydarzeniu!

 • Data publikacji: 31.07.2015
  ikonka kierunki studiów

  Dodatkowe informacje o studiach - Poznań