Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

Wartości i sens życia - konferencja w Poznaniu

Wartości i sens życia - konferencja w PoznaniuW dniach 21 - 22 września 2015 roku (poniedziałek - wtorek) na Wydziale Zamiejscowym Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Poznaniu odbędzie się konferencja naukowa pod tytułem „Wartości i sens życia”.

Głównym celem konferencji jest zintegrowanie środowiska badaczy tych zjawisk, które stanowią niejako ukierunkowanie rozwoju człowieka. Celem spotkania będzie także wymiana doświadczeń i informacji na temat najnowszych badań i teorii z tej dziedziny. Poszukiwanie sensu życia i wartości, które są w nim najważniejsze, to bardzo charakterystyczna cecha ludzką, występującą we wszystkich znanych dziś kulturach i odróżniającą nas od zwierząt. Jednym z najważniejszych zjawisk nadających sens naszemu życiu są z pewnością wartości i aspiracje, wyznaczające pożądane kierunki naszych działań i rozwoju.W czasie wrześniowej konferencji będzie można wysłuchać wykładów wybitnych badaczy zarówno z Polski, jak i zagranicy, w tym między innymi: prof. Pawła Boskiego (Wydział Zamiejscowy SWPS w Poznaniu), prof. Jana Cieciucha (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego), ks. prof. Dariusza Kroka (Uniwersytet Opolski), prof. Ralpha Piedmonta (Loyola University Maryland), prof. Mari Straś-Romanowskiej (Uniwersytet Wrocławski), prof. Anny Zalewskiej (Wydział Zamiejscowy SWPS w Poznaniu). Wartości i sens życia to zjawiska badanych w nurcie psychologii pozytywnej i określane jako „mocne strony" człowieka. Co ciekawe, były one badane o wiele wcześniej niż powstał nurt psychologii pozytywnej i nadal zachowują względem niego odrębność. Pojęcia te odnoszą się do pozytywnej i nieco refleksyjnej strony natury ludzkiej i stanowią pewną przeciwwagę wobec postawy hedonistycznej, koncentracji na doraźnych przyjemnościach i braku refleksji nad wydarzeniami naszego życia codziennego.Wartościami i sensem życia ludzkiego zajmują się na co dzień psycholodzy prowadzący badania zarówno w ramach metodologii jakościowej, jak i ilościowej. Posługują się oni różnymi metodami badań, takimi jak studium przypadku, analiza dyskursu, sondaże czy badania eksperymentalne. Z tego względu bardzo potrzebne wydaje się zorganizowanie spotkania przedstawicieli wszystkich tych grup. Konferencja „Wartości i sens życia” będzie doskonałą okazją do integracji środowiska badaczy, zajmujących się zjawiskiem poszukiwania sensu życia. Będzie również świetną okazją do wysłuchania interesujących wykładów najwybitniejszych specjalistów z Polski i ze świata. Organizatorzy nie kryją nadziei, że konferencja stanie się doskonałą platformą wymiany informacji, teorii i stanowisk. W ramach wydarzenia odbędą się wykłady zaproszonych gości i sympozja tematyczne. Szczegółowy program przedstawiony będzie w późniejszym terminie.Wykłady plenarne- Prof. Paweł Boski, Wydział Zamiejscowy SWPS w Poznaniu - Czy odwrót od humanizmu w Polsce? Zmiany w wartościach i w sensie życia od Solidarności przez 25 lat Wolności.- Prof. Jan Cieciuch, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego - Specyfika psychologicznej refleksji nad wartościami.- Ks. prof. Dariusz Krok, Uniwersytet Opolski - Psychologia w poszukiwaniu sensu życia. Metodologiczne aspekty badań nad poczuciem sensu życia i jakością życia- Prof. Ralph Piedmont, Loyola University Maryland - A psychological ontology for spirituality- Prof. Maria Straś-Romanowska, Uniwersytet Wrocławski - Miejsce wrażliwości aksjologicznej w osobowej strukturze człowieka- Prof. Anna Zalewska, Wydział Zamiejscowy SWPS w Poznaniu - Wartości a jakość życia – różne ujęcia badawcze.Termin konferencji21-22 września 2015 r. (poniedziałek - wtorek)Miejsce konferencjiWydział Zamiejscowy SWPS w Poznaniu, ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10Zachęcamy do zgłaszania sympozjów i referatów dotyczących tematyki sensu życia i wartości. Proponujemy następującą problematykę:- Metody badania wartości i sensu życia- Międzykulturowe badania nad sensem życia i wartościami- Regulacyjne funkcje wartości i poszukiwania sensu życia- Sens życia i wartości jako specyficznie ludzkie charakterystyki- System wartości i jego rozwój w ciągu życia ludzkiego- Wartości i sens życia w odniesieniu do lęków egzystencjalnych i kryzysów rozwojowych- Współczesne zjawiska związane z wartościami, jak orientacja materialistyczna, globalizacja i konsumpcja- Wyznaczniki sensu życia - Związek wartości i sensu życia z dobrostanem psychologicznym i społecznym- Zagadnienia sensu życia i wartości w praktyce psychologicznej (psychoterapii, marketingu, doradztwie, pracy wychowawczej)Serdecznie zachęcamy również do zgłaszania wystąpień tematycznych, wykraczających poza wymienione wyżej obszary. Prezenterów prosimy o nadsyłanie swoich wystąpień w formie artykułów. Najlepsze prace zostaną opublikowane w czasopiśmie Current Issues in Personality Psychology.Termin zgłoszeń sesji i wystąpieńDo 30 czerwca 2015 roku.Wysokość opłaty konferencyjnejdo dnia 31.07.2015 (wczesna rejestracja): 400zł;po dniu 31.07.2015: 450zł.Dla studentów i doktorantów przewidziano zniżki:200 zł do dnia 31.07.2015 (+ dopłata 80zł za uroczystą kolację),250 zł po tym terminie (+ dopłata). Termin ostateczny wpłaty: 31.08.2015Opłatę prosimy wnosić na rachunek bankowy Uczelni. W tytule przelewu prosimy o podanie imienia i nazwiska Uczestnika oraz tytułu konferencji: Konferencja Naukowa "Wartości i sens życia". Numer konta:17 1750 0009 0000 0000 1095 1089 (Raiffeisen Bank Polska S.A.)Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, ul. Chodakowska 19/31, 03-815 WarszawaFormularz zgłoszeniowyAby wziąć udział w Konferencji należy wypełnić Formularz Zgłoszeniowy. Szczegółowe informacje i aktualności dotyczące wrześniowej Konferencji znaleźć można na stronie internetowej: www.wartoscisenszycia.pl.

Data publikacji: 25.05.2015
ikonka kierunki studiów

Dodatkowe informacje o studiach - Poznań