Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb


ikonka studia

Studia Lublin Kierunek Bezpieczeństwo narodowe - 2 uczelnie

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie (Publiczna)

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S Online NSN S Online NSN S Online NSN S Online NSN

Bezpieczeństwo narodowe

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

         

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), Online - zdalne, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne , *NSC - niestacjonarne ciągłe od poniedziałku do piątku
Bezpieczeństwo narodowe
Bezpieczeństwo narodowe (w Stalowej Woli)

REKOMENDOWANE UCZELNIE - WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

Akademia Bialska im. Jana Pawła II (Publiczna)

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S Online NSN S Online NSN S Online NSN S Online NSN

Bezpieczeństwo narodowe

Zobacz

Zobacz

         

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), Online - zdalne, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne , *NSC - niestacjonarne ciągłe od poniedziałku do piątku

Akademia Zamojska (Publiczna)

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S Online NSN S Online NSN S Online NSN S Online NSN

Bezpieczeństwo narodowe

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

Zobacz

Zobacz

         

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), Online - zdalne, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne , *NSC - niestacjonarne ciągłe od poniedziałku do piątku

Uczelnie z kierunkiem bezpieczeństwo narodowe w Lublinie

Podobnie jak wielu innych maturzystów chcesz studiować bezpieczeństwo narodowe w Lublinie? Sprawdź, które lubelskie uczelnie mają w swojej ofercie właśnie ten kierunek!Kierunek Bezpieczeństwo narodowe na Uczelniach publicznych w Lublinie 2022 /2023 - zasady rekrutacji

Bezpieczeństwo narodowe - Katolicki Uniwersytet Lubelski - Zasady rekrutacji 2022 / 2023

Plan studiów na kierunku bezpieczeństwo narodowe na Katolickim Uniwersytecie LubelskimBezpieczeństwo narodowe to najważniejsza wartość, elementarna potrzeba narodowa oraz główny cel działalności państwa. Jest to stan, który osiąga się wskutek odpowiedniej organizacji obrony przed zagrożeniami (zarówno wewnętrznymi, jak i zewnętrznymi; tymi natury militarnej, jak i niemilitarnej) przy wykorzystaniu sił oraz środków, które pochodzą z różnych obszarów działalności państwa.

Kierunek studiów dedykowany bezpieczeństwu narodowemu ma na celu usystematyzowanie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa państwa oraz porządku publicznego. Taka wiedza jest niezbędna na wielu stanowiskach; zarówno w administracji rządowej i samorządowej, jak i w innych obszarach życia społeczno-politycznego.

Studia na kierunku bezpieczeństwo narodowe są równocześnie ciekawą propozycją dla osób, które chcą otrzymać interdyscyplinarne wykształcenie. Kierunek ten cieszy się dużą popularnością wśród kandydatów na uczelnie w Lublinie.


Państwowe uczelnie w Lublinie, na których można studiować bezpieczeństwo narodowe

Katolicki Uniwersytet Lubelski

Wydział Nauk Społecznych KUL-u oferuje kandydatom na studia kierunek bezpieczeństwo narodowe. Są to studia licencjackie i magisterskie. Studenci wybierają jedną ze specjalności:
•bezpieczeństwo publiczne i ochrona cywilna,
•bezpieczeństwo międzynarodowe,
•zarządzanie ryzykiem.

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Wydział Politologii UMCS również ma w swojej ofercie kierunek bezpieczeństwo narodowe. Dostępne są studia:
•licencjackie – prowadzone w trybie dziennym i zaocznym, ze specjalnościami: zarządzanie bezpieczeństwem wewnętrznym oraz międzynarodowe zarządzanie bezpieczeństwem,
•magisterskie – prowadzone w trybie dziennym i zaocznym, ze specjalnościami: cyberbezpieczeństwo, bezpieczeństwo w komunikacji międzynarodowej, bezpieczeństwo wewnętrzne RP, zarządzanie w sytuacjach kryzysowych.

Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie

WSOSP w Dęblinie, mimo że oddalona od Lublina o około 70 kilometrów, również ma ciekawą ofertę edukacyjną, która z pewnością zainteresuje osoby planujące studia na kierunku bezpieczeństwo narodowe. Wydział Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki prowadzi studia licencjackie i magisterskie w tym zakresie, zarówno w trybie dziennym, jak i zaocznym.

Na studiach licencjackich studenci wybierają jedną ze specjalności:
•bezpieczeństwo i obsługa pasażera w transporcie lotniczym,
•bezpieczeństwo i ochrona lotnisk,
•ochrona osób i mienia,
•zarządzanie kryzysowe,
•zarządzanie bezpieczeństwem w organizacjach lotniczych.

Z kolei na studiach magisterskich do wyboru są dwie specjalności:
•bezpieczeństwo i ochrona lotnisk,
•zarządzanie bezpieczeństwem w organizacjach lotniczych.

Prywatne uczelnie w Lublinie, na których można studiować bezpieczeństwo narodowe

Międzyuczelniany Instytut Dziennikarstwa i Nauk Społecznych im. M. Wańkowicza w Lublinie

W ofercie tej prywatnej uczelni znajduje się specjalność bezpieczeństwo powszechne i narodowe, dostępna w ramach kierunku politologia.

Zasady rekrutacji na bezpieczeństwo narodowe

Sprawdźmy, jak przebiega rekrutacja na dzienne studia licencjackie na UMCS i KUL-u.

UMCS

zdjecie
Źródło: http://www.umcs.pl/pl/wyszukiwarka-studiow,118,bezpieczenstwo-narodowe,6741.chtm

KUL

zdjecie
Źródło: http://www.kul.pl/studia-i-stopnia,16187.html

Wybrane przedmioty

A oto lista przedmiotów wykładanych na kierunku bezpieczeństwo narodowe, w których uczestniczyć będą studenci:
•podstawy stosunków międzynarodowych,
•demografia i statystyka,
•geografia polityczna,
•najnowsza historia Polski,
•nauka o państwie i prawie,
•filozofia,
•polityka wyznaniowa,
•służby mundurowe w RP,
•prawo międzynarodowe publicznego,
•teoria bezpieczeństwa,
•zagrożenia bezpieczeństwa,
•logistyka w sytuacjach zagrożenia,
•historia doktryn politycznych,
•historia instytucji bezpieczeństwa wewnętrznego,
•ustrój polityczny RP,
•polityka zagraniczna RP,
•międzynarodowe stosunki polityczne,
•konflikty międzynarodowe,
•komunikowanie w sytuacjach kryzysowych,
•administracja publiczna,
•prawno-konstytucyjne podstawy bezpieczeństwa narodowego,
•zarządzanie kryzysowe,
•prawoznawstwo,
•międzynarodowe stosunki gospodarcze,
•prognozowanie i symulacje,
•polityka bezpieczeństwa UE,
•systemy bezpieczeństwa narodowego,
•organizacja i zarządzanie,
•ochrona praw człowieka
•i inne...

Autor: Łukasz Dębosz

Studia w Lublinie na kierunku Bezpieczeństwo narodowe - waszym zdaniem - opinie / rekomendacje