Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb


ikonka studia

Studia Lublin Kierunek Bezpieczeństwo narodowe - 3 uczelnie

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji (WSPA) w Lublinie

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN

Stosunki międzynarodowe Zobacz wiecej

Cena za semestr od 1900zł od od od

  - spec. Bezpieczeństwo międzynarodowe Zobacz wiecej

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S NP NSN S NP NSN S NP NSN S NP NSN

WYDZIAŁ POLITOLOGII UMCS Zobacz wiecej

  - Bezpieczeństwo narodowe Zobacz wiecej

  - Bezpieczeństwo narodowe Zobacz wiecej

  - Bezpieczeństwo narodowe Zobacz wiecej

  - Bezpieczeństwo narodowe Zobacz wiecej

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), NP - niestacjonarne popołudniowe, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Katolicki Uniwersytet Lubelski (KUL) Jana Pawła II ( zobacz więcej )

20-950 Lublin

Aleje Racławickie 14

tel.:

+48 81/ 445 41 73, 445 41 74, 445 41 75

ikonka email do uczelni

rekrutacja@kul.pl


Uczelnie z kierunkiem bezpieczeństwo narodowe w Lublinie

Podobnie jak wielu innych maturzystów chcesz studiować bezpieczeństwo narodowe w Lublinie? Sprawdź, które lubelskie uczelnie mają w swojej ofercie właśnie ten kierunek!Bezpieczeństwo narodowe to najważniejsza wartość, elementarna potrzeba narodowa oraz główny cel działalności państwa. Jest to stan, który osiąga się wskutek odpowiedniej organizacji obrony przed zagrożeniami (zarówno wewnętrznymi, jak i zewnętrznymi; tymi natury militarnej, jak i niemilitarnej) przy wykorzystaniu sił oraz środków, które pochodzą z różnych obszarów działalności państwa.

Kierunek studiów dedykowany bezpieczeństwu narodowemu ma na celu usystematyzowanie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa państwa oraz porządku publicznego. Taka wiedza jest niezbędna na wielu stanowiskach; zarówno w administracji rządowej i samorządowej, jak i w innych obszarach życia społeczno-politycznego.

Studia na kierunku bezpieczeństwo narodowe są równocześnie ciekawą propozycją dla osób, które chcą otrzymać interdyscyplinarne wykształcenie. Kierunek ten cieszy się dużą popularnością wśród kandydatów na uczelnie w Lublinie.


Państwowe uczelnie w Lublinie, na których można studiować bezpieczeństwo narodowe

Katolicki Uniwersytet Lubelski

Wydział Nauk Społecznych KUL-u oferuje kandydatom na studia kierunek bezpieczeństwo narodowe. Są to studia licencjackie i magisterskie. Studenci wybierają jedną ze specjalności:
•bezpieczeństwo publiczne i ochrona cywilna,
•bezpieczeństwo międzynarodowe,
•zarządzanie ryzykiem.

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Wydział Politologii UMCS również ma w swojej ofercie kierunek bezpieczeństwo narodowe. Dostępne są studia:
•licencjackie – prowadzone w trybie dziennym i zaocznym, ze specjalnościami: zarządzanie bezpieczeństwem wewnętrznym oraz międzynarodowe zarządzanie bezpieczeństwem,
•magisterskie – prowadzone w trybie dziennym i zaocznym, ze specjalnościami: cyberbezpieczeństwo, bezpieczeństwo w komunikacji międzynarodowej, bezpieczeństwo wewnętrzne RP, zarządzanie w sytuacjach kryzysowych.

Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie

WSOSP w Dęblinie, mimo że oddalona od Lublina o około 70 kilometrów, również ma ciekawą ofertę edukacyjną, która z pewnością zainteresuje osoby planujące studia na kierunku bezpieczeństwo narodowe. Wydział Bezpieczeństwa Narodowego i Logistyki prowadzi studia licencjackie i magisterskie w tym zakresie, zarówno w trybie dziennym, jak i zaocznym.

Na studiach licencjackich studenci wybierają jedną ze specjalności:
•bezpieczeństwo i obsługa pasażera w transporcie lotniczym,
•bezpieczeństwo i ochrona lotnisk,
•ochrona osób i mienia,
•zarządzanie kryzysowe,
•zarządzanie bezpieczeństwem w organizacjach lotniczych.

Z kolei na studiach magisterskich do wyboru są dwie specjalności:
•bezpieczeństwo i ochrona lotnisk,
•zarządzanie bezpieczeństwem w organizacjach lotniczych.

Prywatne uczelnie w Lublinie, na których można studiować bezpieczeństwo narodowe

Międzyuczelniany Instytut Dziennikarstwa i Nauk Społecznych im. M. Wańkowicza w Lublinie

W ofercie tej prywatnej uczelni znajduje się specjalność bezpieczeństwo powszechne i narodowe, dostępna w ramach kierunku politologia.

Zasady rekrutacji na bezpieczeństwo narodowe

Sprawdźmy, jak przebiega rekrutacja na dzienne studia licencjackie na UMCS i KUL-u.

UMCS

zdjecie
Źródło: http://www.umcs.pl/pl/wyszukiwarka-studiow,118,bezpieczenstwo-narodowe,6741.chtm

KUL

zdjecie
Źródło: http://www.kul.pl/studia-i-stopnia,16187.html

Wybrane przedmioty

A oto lista przedmiotów wykładanych na kierunku bezpieczeństwo narodowe, w których uczestniczyć będą studenci:
•podstawy stosunków międzynarodowych,
•demografia i statystyka,
•geografia polityczna,
•najnowsza historia Polski,
•nauka o państwie i prawie,
•filozofia,
•polityka wyznaniowa,
•służby mundurowe w RP,
•prawo międzynarodowe publicznego,
•teoria bezpieczeństwa,
•zagrożenia bezpieczeństwa,
•logistyka w sytuacjach zagrożenia,
•historia doktryn politycznych,
•historia instytucji bezpieczeństwa wewnętrznego,
•ustrój polityczny RP,
•polityka zagraniczna RP,
•międzynarodowe stosunki polityczne,
•konflikty międzynarodowe,
•komunikowanie w sytuacjach kryzysowych,
•administracja publiczna,
•prawno-konstytucyjne podstawy bezpieczeństwa narodowego,
•zarządzanie kryzysowe,
•prawoznawstwo,
•międzynarodowe stosunki gospodarcze,
•prognozowanie i symulacje,
•polityka bezpieczeństwa UE,
•systemy bezpieczeństwa narodowego,
•organizacja i zarządzanie,
•ochrona praw człowieka
•i inne...

Autor: Łukasz Dębosz