Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

ikonka studia

Studia Lublin Kierunek Europeistyka - 2 uczelnie

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie (Publiczna)

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S Online NSN S Online NSN S Online NSN S Online NSN

Europeistyka

Zobacz więcej

Zobacz

         

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), Online - zdalne, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne , *NSC - niestacjonarne ciągłe od poniedziałku do piątku
Europeistyka (studia w jęz. angielskim)

Uczelnie z kierunkiem europeistyka w Lublinie

Rozważasz studia w Lublinie na kierunku europeistyka? Sprawdź ofertę edukacyjną lubelskich uczelni i poznaj zasady rekrutacji! Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie - najważniejsze informacje w pigułce!Kierunek Europeistyka na Uczelniach publicznych w Lublinie 2022 /2023 - zasady rekrutacji
Europeistyka - European Studies - Katolicki Uniwersytet Lubelski - Zasady rekrutacji 2022 / 2023
Plan studiów na kierunku europeistyka - european studies na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim

Europeistyka to „młody” kierunek studiów – na polskich uczelniach dostępny jest od 2003 roku. Jego uruchomienie związane było z procesem integracji Polski z Unią Europejską. Jest to interdyscyplinarny kierunek studiów, który łączy w sobie m.in. elementy politologii, historii, socjologii, ekonomii, filozofii, prawa i administracji.Dostępny jest na większości polskich uczelni wyższych – jako kierunek główny lub specjalność studiów. Sprawdźmy, które uczelnie w Lublinie oferują kandydatom studia europeistyczne i na jakich zasadach przeprowadzają rekrutację. Państwowe uczelnie w LublinieKatolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła IIEuropeistykę studiować można na lubelskim KUL-u na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, w Instytucie Europeistyki. Są to studia I stopnia, dostępne w trybie stacjonarnym. Na tym samym wydziale dostępne są studia na kierunku European Studies – jest to kierunek studiów prowadzony w języku angielskim. Studia są bezpłatne dla obywateli Polski oraz obywateli innych krajów Unii Europejskiej, a także dla osób posiadających Kartę Polaka.Studenci, którzy chcą kontynuować edukację na studiach II stopnia mogą z kolei wybrać kierunek prawo Unii Europejskiej lub studia w języku angielskim European Union Law. Są to studia prowadzone w trybie stacjonarnym. Dlaczego studia na KUL-u?Dużym atutem uczelni jest kierunek European Studies, który nie tylko pozwala studentom zgłębić przedmiot studiów, ale też doskonalić znajomość języka angielskiego. KUL gości często wykładowców z zagranicy, co w przypadku problematyki tego konkretnego kierunku studiów ma olbrzymie znaczenie.Studenci mają również możliwość uczestniczenia w zagranicznych projektach. Ponadto KUL posiada infrastrukturę, która gwarantuje komfort studiowania. Ciekawostką jest fakt, że choć założycielem KUL-u nie jest państwo, to ma on takie same prawa jak uczelnie państwowe. Jest to jedyny taki przypadek w kraju.Uniwersytet im. Marie Curie-Skłodowskiej w LublinieUMCS to kolejna państwowa uczelnia w Lublinie, która oferuje studia na kierunku europeistyka. Kierunek prowadzony jest na Wydziale Filozofii i Socjologii. Są to studia I i II stopnia, dostępne w trybie stacjonarnym. W ramach studiów I stopnia studenci wybierają jedną ze specjalności: zarządzanie kulturą i komunikacja społeczna lub zdrowie publiczne i profilaktyka społeczna. Dlaczego studia na UMCS?UMCS oferuje swoim studentom możliwość udziału w wielu wymianach międzynarodowych oraz stażach, które pozwalają zdobywać doświadczenie zawodowe jeszcze w czasie studiów. Na uczelni działają rozmaite ogólnouczelniane organizacje studenckie, a także koła naukowe, np. Koło Naukowe Europeistyki UMCS, w ramach którego studenci europeistyki mogą rozwijać swoje naukowe zainteresowania.UMCS zajął wysokie miejsce w ogólnopolskim rankingu szkół wyższych, równocześnie będąc drugą najlepszą lubelską uczelnią w tym zestawieniu (po Lubelskim Uniwersytecie Medycznym). Ważną informacją dla przyszłych studentów jest to, że najlepsi studenci KUL-u mogą liczyć na stypendium rektora – jedno z najwyższych w Polsce! Prywatne uczelnie w LublinieŻadna z lubelskich uczelni prywatnych nie prowadzi kierunku europeistyka. Zasady rekrutacji na studiaRekrutacja na europeistykę na KUL (studia I stopnia) przebiega zgodnie z zasadami podanymi w tabeli: zdjecieRekrutacja na studia I stopnia na kierunku European Studies przebiega na podstawie zasad ujętych w poniższej tabeli: zdjecieZ kolei UMCS rekrutuje na podstawie złożonego kompletu wymaganych dokumentów – do wyczerpania limitu miejsc.Wybrane przedmiotyStudia na europeistyce mają charakter interdyscyplinarny, dlatego też studenci zgłębią zagadnienia z wielu dziedzin nauki. Będą uczestniczyli w wykładach, ćwiczeniach i konwersatoriach m. in. z następujących przedmiotów:* Prawo międzynarodowe publiczne;* Prawo instytucjonalne UE;* System prawny UE;* Unijny wymiar sprawiedliwości;* Historia Europy;* Historia integracji europejskiej;* Nauka o polityce;* Prawoznawstwo;* Logika;* Historia filozofii;* Organizacje pozarządowe;* Polityka rozszerzenia UE;* Międzynarodowe stosunki gospodarcze;* Procesy decyzyjne i instytucje w UE;* Partie polityczne i systemy partyjne;* Ochrona praw człowieka w Europie;* I inne… Red. Kamila Krysicka

Zobacz uczelnie na mapie w Lublinie