Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

Nowe kierunki studiów w Opolu

Nowe kierunki studiów w OpoluNowe kierunki studiów na uczelniach w Opolu 2023/2024

 

  • Politechnika Opolska

 

1. Dietetyka i jakość żywności
 

Studia z dietetyki i jakości żywności integrują wiedzę o żywieniu, zdrowiu i produkcji spożywczej.

Uczą analizy składników odżywczych, planowania diet oraz nadzoru nad jakością żywności.

Absolwenci zdobywają umiejętności wspierania zdrowego stylu życia i dbania o jakość żywienia w społeczeństwie.


Więcej informacji: Dietetyka i jakość żywności na PO w Opolu.

 

2. Analityka danych w biznesie
 

Studia z analityki danych w biznesie to unikalne połączenie matematyki, statystyki i technologii.

Kształcą specjalistów analizy danych, umożliwiających firmom podejmowanie strategicznych decyzji opartych na precyzyjnych analizach i prognozach.

Absolwenci posiadają kluczowe umiejętności w obszarze big data, programowania i interpretacji wyników.

Więcej informacji: Analityka danych w biznesie na PO w Opolu.

 

3. Sport i bezpieczeństwo
 

Studia z zakresu Sportu i Bezpieczeństwa to połączenie wiedzy o sporcie, zdrowiu publicznym oraz zarządzaniu kryzysowym.

Uczą ochrony uczestników wydarzeń sportowych, zarządzania ryzykiem i zabezpieczeń, integrując teorię z praktyką dla zapewnienia bezpiecznych i efektywnych wydarzeń sportowych.

Absolwenci tego kierunku posiadają kompleksową wiedzę dotyczącą organizacji imprez sportowych, zdrowia publicznego i procedur bezpieczeństwa.

Więcej informacji: Sport i bezpieczeństwo na PO w Opolu.

 

4. Informatyka w prawie i administracji
 

Studia Informatyka w Prawie i Administracji integrują technologię z dziedziną prawa i administracji.

Uczą analizy danych, cyberbezpieczeństwa i efektywnego wykorzystania nowoczesnych technologii w kontekście systemów prawnych i administracyjnych.

Absolwenci posiadają umiejętności przetwarzania informacji, co jest kluczowe w obszarze prawa cyfrowego i efektywnego zarządzania publicznym.

Więcej informacji: Informatyka w prawie i administracji na PO w Opolu.

 

5. Instruktor odnowy psychosomatycznej
 

Studia Instruktora odnowy psychosomatycznej kształcą w dziedzinie holistycznego podejścia do zdrowia, integrując praktyki fizyczne, psychoterapię i techniki relaksacyjne. 

Program nauczania obejmuje także zagadnienia związane z radzeniem sobie ze stresem, mindfulness i technikami redukcji napięcia, umożliwiając instruktorom skuteczne wspieranie zdrowia psychicznego swoich podopiecznych.

Absolwenci zdobywają umiejętności prowadzenia zajęć wspierających równowagę psychiczną i fizyczną, wspomagając procesy samouzdrawiania.

Więcej informacji: Instruktor odnowy psychosomatycznej na PO w Opolu.

 

 

Nowe kierunki studiów na uczelniach w Opolu 2022/2023

 

Uniwersytet Opolski


zdjecie

 

1. Design i komunikacja społeczna


Design i komunikacja społeczna na Uniwersytecie Opolskim

Stacjonarne, 3-letnie studia licencjackie I-ego stopnia. Kierunek pozwala zdobyć wiedzę na temat projektowania usług i dóbr nastawionych na potrzeby konkretnej grupy odbiorców, poznać najnowsze programy komputerowe wykorzystywane w pracy designera/projektanta i grafika oraz nowoczesne formy komunikacyjne. Absolwenci kierunku znajdują zatrudnienie w reklamie, firmach internetowych, firmach projektowych i mediach.

Zasady rekrutacji na kierunek Design i komunikacja społeczna - Uniwersytet Opolski

 

2. Edytorstwo


Edytorstwo na Uniwersytecie Opolskim

Kierunek wykładany w formie stacjonarnych, 3-letnich studiów I-ego stopnia licencjackich. Studenci poznają zasady edycji i korekty tekstu, liternictwa, narzędzi graficznych, projektowania czy przepisów prawa związanych z prawem autorskim i funkcjonowaniem wydawnictw. Absolwenci najczęściej pracują jako edytorzy, korektorzy tekstów, prowadzą wydawnictwa lub jako pracownicy mediów i branż reklamowych.

Zasady rekrutacji na kierunek Edytorstwo - Uniwersytet Opolski

 

3. English Philology – Teacher Training Programme


English Philology na Uniwersytecie Opolskim

Dwuletnie magisterskie studia uzupełniające II-ego stopnia, prowadzone w formie stacjonarnej. Kierunek filologii angielskiej ze specjalizacją nauczycielską, pozwala zdobyć certyfikat językowy na poziomie C2, poznać metodologię nauczania języka oraz kompetencje w zakresie lingwistyki stosowanej. Absolwenci kierunku to poszukiwani nauczyciele języka na wszystkich poziomach edukacji, pracownicy przedsiębiorstw i spółek międzynarodowych oraz lektorzy szkół językowych.

Zasady rekrutacji na kierunek English Philology – Teacher Training Programme - Uniwersytet Opolski

 

4. Lingwistyka stosowana


Lingwistyka stosowana na Uniwersytecie Opolskim

To trzyletnie, stacjonarne studia licencjackie I-ego stopnia. Studenci oprócz intensywnej nauki języka, zdobywają certyfikat językowy na poziomie C1 z języka angielskiego oraz uczą się komunikacji w języku chińskim na poziomie B2, poznają kulturę, sztukę oraz realia i obyczajowość krajów, których dotyczy studiowany język. Absolwent kierunku znajduje zatrudnienie jako lektor językowy, tłumacz w komunikacji międzynarodowej przedsiębiorstw czy pilot wycieczek zagranicznych.

Zasady rekrutacji na kierunek Lingwistyka stosowana - Uniwersytet Opolski

 

Nowe kierunki studiów na uczelniach w Opolu 2021/2022

 

Uniwersytet Opolski

 

1. Logopedia z językiem polskim jako obcym


Logopedia z językiem polskim jako obcym na Uniwersytecie Opolskim

3-letnie studia licencjackie I-ego stopnia, prowadzone w formie stacjonarnej. Studenci zdobywają interdyscyplinarną wiedzę z zakresu logopedii, dydaktyki i językoznawstwa. Absolwenci kierunku przygotowani są do pracy logopedy, nauczyciela języka polskiego dla obcokrajowców lub dzieci dwujęzycznych oraz lektora języka polskiego w szkołach zagranicznych.

Program studiów na kierunku Logopedia z językiem polskim jako obcym - Uniwersytet Opolski

 

2. Muzykologia


Muzykologia na Uniwersytecie Opolskim

Studia licencjackie I-ego stopnia trzyletnie oraz magisterskie II stopnia dwuletnie, prowadzone w systemie stacjonarnym. Studenci w trakcie studiów między innymi poznają historię muzyki, uczą się analizować i charakteryzować utwory muzyczne, poznają właściwości akustyczne instrumentów, przygotowując się do pracy w filharmoniach, instytucjach kulturalno oświatowych i pracy konsultantów muzycznych w mediach.

Program studiów na kierunku Muzykologia - Uniwersytet Opolski

 

3. Pedagogika specjalna


Pedagogika specjalna na Uniwersytecie Opolskim

5-letnie, jednolite studia magisterskie, prowadzone w formie stacjonarnej. Studenci kierunku zdobywają umiejętności niezbędne podczas przyszłej pracy z dziećmi i młodzieżą o różnym stopniu niepełnosprawności. Absolwenci kierunku pracują jako pedagodzy i nauczyciele, wychowawcy w ośrodkach wychowawczo-rehabilitacyjnych i resocjalizacyjnych.

Program studiów na kierunku Pedagogika Specjalna - Uniwersytet Opolski

 

4. Turystyka i kultura śródziemnomorska


Turystyka i kultura śródziemnomorska na Uniwersytecie Opolskim

Stacjonarne, dwuletnie studia magisterskie II-ego stopnia. Nauka na kierunku pozwala zgłębiać wiedzę na temat historii, kultury i obyczajowości krajów śródziemnomorskich oraz poznać aktualną problematykę społeczną i obyczajową regionu basenu Morza Śródziemnego. Absolwenci kierunku znajdują zatrudnienie w placówkach dyplomatycznych, biurach podróży, jako nauczyciele czy dziennikarze.

Program studiów na kierunek Turystyka i kultura śródziemnomorska - Uniwersytet Opolski


Data publikacji: 13.11.2023

Z ostatniej chwili Iknoka ARTYKUŁY Z OSTATNIEJ CHWILI w Opolu

ikonka kierunki studiów

Dodatkowe informacje o studiach - Opole