Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

Najpopularniejsze kierunki studiów w Opolu

Najpopularniejsze kierunki studiów w Opolu
Najpopularniejsze kierunki studiów w Opolu

 

1. 20,00 kandydatów na jedno miejsce, kierunek: Lekarski – Uniwersytet Opolski

 


Najpopularniejsze kierunki studiów w Opolu - Lekarski

 

Kierunek Lekarski, wykładany na Collegium Medicum Uniwersytetu Opolskiego, to jednolite studia magisterskie, prowadzone w trybie dziennym, stacjonarnym, na których nauka trwa 6 lat – 12 semestrów. Studia medyczne na kierunku lekarskim, to jedne z najbardziej wymagających studiów, w trakcie nauki, przyszli medycy zgłębiają wiedzę teoretyczną nauk ogólnych z chemią i fizyką, nauk medycznych i nauk o zdrowiu z anatomią i fizjologią człowieka, biochemią czy farmakologią oraz bardziej kierunkowych działów związanych z przyszłym zawodem ucząc się podstaw chirurgii, położnictwa czy ratownictwa medycznego. Przez cały okres nauki, studenci wydziału lekarskiego odbywają liczne praktyki zawodowe na oddziałach klinicznych i w szpitalach, ucząc się postępowania z pacjentem, prawidłowego diagnozowania czy przeprowadzania zabiegów i operacji, które przygotowują studentów do późniejszej samodzielnej pracy zawodowej. Po zakończeniu studiów i odbyciu praktyk podyplomowych, absolwenci kierunku lekarskiego przystępują do egzaminu państwowego, którego wynik uprawnia do uzyskania prawa do wykonywania zawodu lekarza i podjęcia dalszej nauki specjalizacyjnej w kilkudziesięciu specjalizacjach takich jak transplantologia, ginekologia, pediatria czy neurologia. Płatna forma studiów na kierunku lekarskim Uniwersytetu Opolskiego, to obecnie koszt w wysokości 15000zł/semestr.

Program studiów na kierunku Lekarskim - Uniwersytet Opolski

 

2. 5,98 kandydat na jedno miejsce, kierunek: Psychologia – Uniwersytet Opolski

 


Najpopularniejsze kierunki studiów w Opolu - Psychologia

 

Studia na kierunku Psychologia Uniwersytetu Opolskiego trwają 5 lat (10 semestrów), studia prowadzone są w formie stacjonarnej (dziennej) i mają formę jednolitych studiów magisterskich. Duże zainteresowanie kierunkiem, związane jest z dużym wachlarzem możliwości przyszłego zatrudnienia oraz możliwość napisania i obrony pracy magisterskiej w języku angielskim. Nauka na kierunku psychologia, to nie tylko przedmioty kierunkowe, ale również elementy filozofii, metodologii, socjologii, statystyki, a także intensywna nauka branżowego języka obcego. Obierając przyszłą ścieżkę rozwoju, studenci w trakcie nauki wybierają moduły specjalizacyjne, które mogą być zmieniane z każdym semestrem. Przyszli psycholodzy zainteresowani pracą z pacjentem, diagnostyką czy terapią zaburzeń – wybierają moduł kliniczny, osoby widzące swoją przyszłość w korporacjach, firmach rekrutacyjnych i działach HR – mogą zainteresować się specjalizacją Psychologii Pracy i Organizacji, a przyszli pedagodzy, nauczyciele i pracownicy naukowi – wybierają moduł Nauczyciel Psycholog. Uniwersytet Opolski udostępnia płatną formę studiów na kierunku Psychologia w wysokości 2500zł/semestr.

Program studiów na kierunku Psychologia - Uniwersytet Opolski

 

3. 3,91 kandydata na jedno miejsce, kierunek: Prawo na Uniwersytecie Opolskim

 


Najpopularniejsze kierunki studiów w Opolu - Prawo

 

To jednolite studia magisterskie, na których nauka trwa 5 lat i prowadzona jest w formie dziennej (stacjonarnej) oraz w formie odpłatnych studiów (niestacjonarnej). Prawo to jedne z najbardziej wymagających studiów, duże zainteresowanie kierunkiem związane jest z prestiżem zawodu prawnika, wysokimi zarobkami w zawodzie i szerokimi możliwościami zatrudnienia. Wydział Prawa i Administracji opracował nowatorski program nauczania, który obejmuje zarówno podstawowe dziedziny nauki, przedmioty kierunkowe i specjalistyczne jak i wiele przedmiotów interdyscyplinarnych. Już w I roku studiów, przyszli prawnicy mogą określić podstawowe kierunki swojej specjalizacji wybierając cześć przedmiotów zgodnie ze swoimi zainteresowaniami i z myślą o przyszłej drodze zawodowej, decydując się na zgłębianie takich przedmiotów jak Negocjacje w Prawie, Przygotowywanie pism prawniczych, symulacje rozpraw sądowych czy przedmioty kierunkowe, które przygotowują do przyszłych aplikacji prawniczych. Wybierając odpłatną formę studiów na kierunku Prawo, studenci uiszczają czesne w wysokości 2030zł/semestr.

Program studiów na kierunku Prawo - Uniwersytet Opolski

 

4. 3,5 kandydata na jedno miejsce – Farmacja – Uniwersytet Opolski

 


Najpopularniejsze kierunki studiów w Opolu - Farmacja

 

Studia na kierunku farmacja to kształcenie jednolite, magisterskie, trwające 5,5 roku, które przygotowuje zarówno pod względem merytorycznym, jak i praktycznym do wykonywania zawodu farmaceuty. W trakcie pierwszych lat kształcenia studenci zdobywają wiedzę ogólną z zakresu chemii, fizyki, biofizyki, matematyki, biochemii, fizjologii i anatomii człowieka, a także innych przedmiotów, które dają podbudowę teoretyczną do dalszego, specjalistycznego kształcenia. Oprócz zajęć teoretycznych, studenci kształcą swoje umiejętności praktyczne w laboratoriach, a także na praktykach i stażach w aptekach. Po ukończeniu dziesięciu semestrów i obronie pracy magisterskiej w ramach kształcenia realizowany jest również semestr jedenasty, polegający na półrocznym stażu w aptece, którego ukończenie pozwala na zdobycie uprawnień do wykonywania zawodu. Kształcenie na kierunku farmacja realizowane jest według najwyższych standardów nauczania w doskonale przygotowanej bazie dydaktycznej oraz pod okiem wykwalifikowanej kadry wykładowców.

Program studiów na kierunku Farmacja - Uniwersytet Opolski

 

5. 1,58 kandydata na jedno miejsce – Architektura – Politechnika Opolska

 


Najpopularniejsze kierunki studiów w Opolu - Architektura

 

Studia na kierunku architektura krajobrazu to kształcenie pierwszego stopnia, które trwa 3,5 roku i kończy się zdobyciem tytułu inżyniera. Studia realizowane są w trybie stacjonarnym, który jest bezpłatny, a także w ramach płatnych studiów niestacjonarnych, które kosztują 3500 zł za rok. Rozbudowane kształcenie teoretyczne i praktyczne pozwala studentom na zdobycie wiedzy z zakresu projektowania ogrodów i terenów zielonych, projektowania obiektów architektury krajobrazu, rewaloryzacji i rewitalizacji wybranych elementów środowiska, gospodarowania zasobami wodnymi, oceniania stanu wód oraz gleb. Kształcenie łączy w sobie przekazanie rozbudowanej wiedzy teoretycznej z licznymi zajęciami praktycznymi, realizowanymi nie tylko w laboratoriach i pracowniach, ale również w terenie. Po ukończeniu studiów na kierunku architektura krajobrazu absolwenci są świetnie przygotowani do pracy w swoim zawodzie, bez problemu mogą również zakładać własne firmy.

Program studiów na kierunku Architektura Krajobrazu - Uniwersytet Opolski

 

Pełny ranking najpopularniejszych kierunków studiów w Opolu


Data publikacji: 08.11.2021
ikonka kierunki studiów

Dodatkowe informacje o studiach - Opole