Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

Najdroższe kierunki studiów w Opolu w roku akademickim 2021/2022

Najdroższe kierunki studiów w Opolu w roku akademickim 2021/2022
Najdroższe kierunki studiów w Opolu w roku akademickim 2021/2022

1. Lekarski 15 000 zł/ semestr - Uniwersytet Opolski

Studia Medyczne na kierunku Lekarskim Uniwersytetu Opolskiego, to najdłużej trwające studia, nauka na kierunku trwa 6 lat i mają formę jednolitych studiów magisterskich, których absolwenci otrzymują tytuł zawodowy lekarza. Nauka na kierunku prowadzona jest w trybie dziennym stacjonarnym z możliwością podjęcia studiów w formie odpłatnej (niestacjonarnej). Ciężki i odpowiedzialny zawód lekarza wymaga od studentów intensywnej nauki zarówno przedmiotów ogólnych jak i kierunkowych medycznych, dlatego w programie zajęć znajdują się zarówno takie przedmioty jak chemia, biologia, fizyka, jak i okulistyka, anatomia czy ginekologia. Specyfika zawodu wymaga nie tylko doskonałej wiedzy teoretycznej, ale i specjalistycznych umiejętności praktycznych, dlatego studenci kierunku odbywają liczne praktyki zawodowe w szpitalach i na oddziałach klinicznych, gdzie pod okiem doświadczonych medyków uczą się wszelkich procedur diagnostycznych, postępowania z pacjentem, dokonują zabiegów medycznych i asystują przy operacjach, przygotowując się do przyszłego zawodu. Po zakończeniu studiów, absolwenci podejmują dalszą naukę specjalizacyjną, rozpoczynają pracę w szpitalach, klinikach i ośrodkach opieki zdrowotnej, podejmują pracę naukowo-badawczą, lub prowadzą prywatną praktykę lekarską.

Program studiów na kierunku Lekarskim - Uniwersytet Opolski

 

2. Psychologia 2 500zł/ semestr - Uniwersytet Opolski

Nauka na kierunku Psychologia, prowadzona jest w formie jednolitych studiów magisterskich, które na Uniwersytecie Opolskim prowadzone są w trakcie 5-letniej nauki w formie dziennej (stacjonarnej) i odpłatnej (niestacjonarnej). W trakcie nauki, studenci poznają przyczyny zachowań ludzkich, uczą się rozpoznawać i diagnozować zburzenia, zgłębiają interdyscyplinarną wiedzę nie tylko z dziedzin nauk typowo psychologicznych, ale również filozofii, statystyki i metodologii czy socjologii. Absolwent kierunku posiada wiedzę i umiejętności pozwalające swobodnie poruszać się po takich zagadnieniach jak psychologia reklamy, autoprezentacja, psychologia rodziny czy psychoterapia. Już w trakcie studiów wielu studentów wybiera przyszłą ścieżkę kariery zawodowej, specjalizując się w kierunkach związanych z pracą kliniczną, współpracą z administracją i korporacjami czy przyszłą pracą nauczyciela, pedagoga lub pracownika naukowego. Absolwenci psychologii chętnie zatrudniani są w firmach reklamowych jako konsultanci, w przedsiębiorstwach i korporacjach jako rekruterzy i osoby odpowiedzialne za dział HR i zasoby ludzkie, podejmują pracę w poradniach, szpitalach i na oddziałach klinicznych, zostają pedagogami, psychologami szkolnymi, nauczycielami lub prowadzą własną praktyką.

Program studiów na kierunku Psychologia - Uniwersytet Opolski

 

3. English Philology 4500zł/ semestr - Uniwersytet Opolski

Kierunek English Philology, wykładany jest na Uniwersytecie Opolskim w formie niestacjonarnych (zajęcia odbywają się podczas weekendowych zjazdów oraz w formie hybrydowej) studiów licencjackich I-ego stopnia. Absolwenci kierunku, po 3-letniej nauce otrzymują dyplom i zdobywają tytuł zawodowy licencjata. Studenci kierunku zdobywają wiedzę na temat sztuki, kultury, historii i obyczajowości krajów anglojęzycznych oraz intensywnie uczą się języka angielskiego. Zajęcia pozwalają poznać film, literaturę anglojęzyczną, podstawy językoznawstwa czy specyfikę języka technicznego i branżowego. Podczas studiów możliwe jest wybranie konkretnej ścieżki specjalizacyjnej, jak na przykład Angielski w Biznesie, która otwiera studentom międzynarodowe rynki pracy. Absolwenci studiów licencjackich kierunku English Philology, mogą kontynuować naukę na magisterskich studiach II stopnia, lub zaraz po uzyskaniu dyplomu rozpocząć pracę zawodową. Posiadając zdobyty w trakcie studiów certyfikat językowy na poziomie C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, najczęściej znajdują zatrudnienie w spółkach i firmach prowadzących działalność międzynarodową, w biurach tłumaczeń, jako piloci wycieczek zagranicznych czy w agencjach reklamowych i jako lektorzy języka angielskiego.

Program studiów na kierunku English Philology - Uniwersytet Opolski

 

4. Finanse i rachunkowość – 3700 zł za rok – Uniwersytet Opolski

Studia na kierunku finanse i rachunkowość realizowane są dwustopniowo w ramach studiów licencjackich oraz następujących po nich studiów magisterskich uzupełniających. Kształcenie odbywa się w formie stacjonarnej lub niestacjonarnej, która jest płatna. W ramach studiów pierwszego stopnia do wyboru są trzy specjalności: finanse przedsiębiorstwa, doradztwo podatkowe oraz rynki finansowe. W trakcie kształcenia studenci zdobywają wiedzę z zakresu finansów i rachunkowości, funkcjonowania instytucji finansowych, uczą się analizowania zjawisk gospodarczych oraz przewidywania zachowania różnych gałęzi rynku finansowego. Nauka realizowana jest z dbałością nie tylko o rozległą wiedzę teoretyczną, ale również praktyczne umiejętności. Studenci mają sporo zajęć ćwiczeniowych i warsztatowych, mają możliwość uczestniczenia w wielu dodatkowych projektach i badaniach, a staże i praktyki odbywają w dobrych firmach oraz instytucjach na co dzień współpracujących z uczelnią. Ukończenie studiów na kierunku finanse i rachunkowość otwiera szerokie perspektywy zawodowe, a absolwenci doskonale radzą sobie na wymagającym rynku pracy.

Program studiów na kierunku Finanse i rachunkowość - Uniwersytet Opolski

 

5. Fizjoterapia – 6500 zł za rok – Uniwersytet Opolski

Kierunek fizjoterapia to jednolite studia magisterskie trwające 5 lat, realizowane w trybie stacjonarnym, który jest bezpłatny oraz w trybie niestacjonarnym, płatnym, odbywającym się w formie weekendowych zjazdów. Celem kształcenia na wybranym kierunku jest przygotowanie studentów do pracy z osobami chorymi i niepełnosprawnymi oraz do stosowania procesów naturalnych w profilaktyce oraz leczeniu poszczególnych schorzeń. W trakcie nauki studenci zdobywają rozległą wiedzę z zakresu fizjoterapii, uczą się prawidłowego przeprowadzania zabiegów, kształcą się pod okiem wykwalifikowanych wykładowców, a także specjalistów – praktyków, którzy przekazują im umiejętności praktyczne. Nauka odbywa się w nowoczesnych pracowniach i laboratoriach, podczas studiów realizowany jest szereg praktyk zawodowych i stażów w jednostkach ochrony zdrowia i placówkach medycznych. Absolwenci studiów na kierunku fizjoterapia są kompleksowo przygotowani do samodzielnej pracy z pacjentami. Mają wiele możliwości zatrudnienia, a także pracy na własny rachunek.

Program studiów na kierunku Fizjoterapia - Uniwersytet Opolski

 

Pełny ranking najdroższych kierunków studiów w Opolu


Data publikacji: 08.11.2021
ikonka kierunki studiów

Dodatkowe informacje o studiach - Opole