Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

Studia Po Angielsku / studies in English

Collegium Da Vinci (Niepubliczna)

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S Online NSN S Online NSN S Online NSN S Online NSN

Creative Management (ENG)

Cena za semestr od 1470eur zł od od od

Information Technology (ENG)

Cena za semestr od 1680eur zł od od od

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), Online - zdalne, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne, *NSC - niestacjonarne ciągłe od poniedziałku do piątku

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (UE) (Publiczna)

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S Online NSN S Online NSN S Online NSN S Online NSN

European Master’s in Customer Relationship Marketing (MERCURI)

Finance and Accounting for Business

Cena za semestr od 3700zł od od od 3700zł

International Business

Cena za semestr od 4200zł od od od 4200zł

International Master in Intercultural Business (MAGELLAN)

Quantitative Asset and Risk Management (ARIMA)

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), Online - zdalne, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne, *NSC - niestacjonarne ciągłe od poniedziałku do piątku