Akademia biznesu UTH
Business English
Business German
Diagnoza i Terapia Pedagogiczna
Drukowanie 3D
Gospodarka przestrzenna i zarządzanie nieruchomościami
Innowacyjne zarządzanie biznesem
Interoperacyjność i ocena bezpieczeństwa systemów
Kryminologia, kryminalistyka i zwalczanie przestępczości
Obsługa logistyczna przedsiębiorstw
Odnawialne Źródła Energii
Prawo, organizacja i zarządzanie w administracji
Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie
Przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela
Psychologia biznesu
Rachunkowość i podatki
Wczesne nauczanie języka angielskiego
Zarządzanie podmiotami leczniczymi
ikonka opinie uczelnie

Opinie o uczelniach - Lista uczelni w Radomiu