Uczelnie publiczne (państwowe) Radom

Uniwersytet Technologiczno- Humanistyczny w RadomiuUniwersytet został założony w 1950 roku pod nazwą Szkoła Inżynierska NOT. W latach 1965–1974 funkcjonowała jako Kielecko-Radomska Wyższa Szkoła Inżynierska oraz Kielecko-Radomska Wieczorowa Szkoła Inżynierska. W 1974 na bazie Kielecko-Radomskiej Wyższej Szkoły Inżynierskiej utworzono Politechnikę Świętokrzyską. W 1978 z Politechniki Świętokrzyskiej wydzielono Wyższą Szkołę Inżynierską w Radomiu, a rok później nadano imię Kazimierza Pułaskiego. 11 września 2012 przemianowana na Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny. Uniwersytet każdego roku kształci ponad 4000 studentów. Zatrudnia 573 pracowników, w tym 351 nauczycieli akademickich i 222 pozostałych pracowników. Uczelnię ukończyło ponad 60 tys. Studentów, a każdego roku liczba ta rośnie. Zdaniem ogólnoświatowego rankingu szkół wyższych Webometrics Ranking of World Universities ze stycznia 2013, który został opracowany przez hiszpański instytut Consejo Superior de Investigaciones Científicas uczelnia zajmuje 20 miejsce w Polsce i 3880 na świecie pośród wszystkich typów uczelni.

Od 1 marca 2012 roku na Uczelni funkcjonuje 8 wydziałów. Cztery wydziały Uniwersytetu Technologiczno - Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu posiadają uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora: Ekonomiczny, Mechaniczny, Sztuki oraz Transportu i Elektrotechniki. W 2009 roku uczelnia uzyskała uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn. Drugim uprawnieniem do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk technicznych. W 2018 roku otrzymała uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora sztuk plastycznych w dyscyplinie sztuki piękne uzyskał Wydział Sztuki. Uniwersytet Technologiczno- Humanistyczny realizuje badania naukowe w zakresie: prac naukowo-badawczych zleconych, projektów badawczych tzw. grantów, zadań badawczych finansowanych w ramach działalności statutowej, badań własnych. Uczelnia rozwija współpracę z zagranicą w ramach programu Eramsus+.