Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

ikonka studia

Studia Wrocław Kierunek Geologia - 2 uczelnie

Geologia stosowana
Górnictwo i geologia
Górnictwo i geologia w j. angielskim
Geologia
Geologia spec. Applied Geoscience
Inżynieria geologiczna

Uczelnia Jana Wyżykowskiego (UJW) w Polkowicach (Niepubliczna)

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S Online NSN S Online NSN S Online NSN S Online NSN

GÓRNICTWO I GEOLOGIA - KIERUNEK PROWADZONY WSPÓLNIE Z KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.

Zobacz więcej

Zobacz

Cena za semestr od od 2200zł od od

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), Online - zdalne, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne , *NSC - niestacjonarne ciągłe od poniedziałku do piątku

Uczelnie z kierunkiem geologia we Wrocławiu

Po maturze wybierasz się na studia z geologii? Którą uczelnie we Wrocławiu wybierzesz? Jeśli nie wiesz jeszcze, jak prezentuje się oferta wrocławskich szkół wyższych, to nasz artykuł jest dla Ciebie!Słowo „geologia” swój początek wzięło z grecki – „gḗ” oznacza „Ziemia”, „lógos” zaś „słowo, nauka”. Biorąc pod uwagę etymologię, geologia to nic innego jak nauka o Ziemi. W gruncie rzeczy jest to jednak jedna z nauk o Ziemi, która zajmuje się historią Ziemi, jej budową, własnościami, a także procesami zachodzącymi zarówno na powierzchni, jak i wewnątrz planety. W szerszym znaczeniu geologia dotyczy nie tylko Ziemi, ale także innych planet skalistych.Studia geologiczne – dzięki różnorodności przedmiotów, jakie składają się na ich program ramowy – dają absolwentom wszechstronne wykształcenie, które obejmuje nie tylko dziedziny z zakresu nauk przyrodniczych, ale także ścisłych, technicznych, informatycznych oraz prawno-ekonomicznych. Geologia to bowiem znacznie więcej niż wiedza o skałach, minerałach czy skamieniałościach. Uczelnie we Wrocławiu, na których można studiować geologięDwie uczelnie we Wrocławiu oferują kandydatom studia na kierunku geologia. Obie to uczelnie państwowe, co oznacza, że studia w trybie dziennym nie wiążą się z żadnymi opłatami. Jak dokładnie prezentuje się oferta wrocławskich uczelni, jeśli idzie o geologię? Sprawdźmy:Uniwersytet WrocławskiInstytut Nauk Geologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego oferuje kandydatom studia na kierunkach: geologia oraz inżynieria geologiczna. Geologię studiować można zarówno na studiach licencjackich, jak i magisterskich. Studia na obu poziomach prowadzone są jedynie w trybie dziennym. Na studiach magisterskich dostępne są następujące specjalności (student wybiera jedną z nich):•geochemia środowiska i gospodarka odpadami,•geologia poszukiwawcza,•hydrogeologia,•petrologia i mineralogia stosowana.Inżynieria geologiczna to z kolei kierunek studiów licencjackich, również dostępny tylko dziennie. Politechnika WrocławskaWydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej prowadzi studia na kierunku górnictwo i geologia. Są to studia licencjackie i magisterskie, dostępne zarówno dziennie, jak i zaocznie. W ramach studiów magisterskich studenci zgłębiają jedną ze specjalności - do wyboru są:•eksploatacja podziemna i odkrywkowa złóż,•geologia poszukiwawcza i górnicza,•geoinformatyka,•geoinżynieria. Zasady rekrutacji na geologięJak przebiega rekrutacja na geologię? Każda z uczelni rekrutuje na podstawie swoich własnych zasad. Kandydaci na kierunek geologia na Uniwersytecie Wrocławskim przyjmowani są na studia licencjackie zgodnie z tabelą:zdjeciezdjecieŹródło: http://www.rekrutacja.uni.wroc.pl/kierunek.html?id=5064#zasadyZ kolei Politechnika Wrocławska rekrutuje na podstawie listy rankingowej, którą tworzy się w oparciu o wskaźnik rekrutacyjny kandydata liczony według wzoru:zdjeciehttp://rekrutacja.pwr.edu.pl/field-of-study/gornictwo-i-geologia-i-stopnia-stacjonarne-wroclaw/Wybrane przedmioty wykładane na geologiiStudenci geologii uczestniczą w wykładach i ćwiczeniach, także terenowych z następujących przedmiotów:•podstawy paleobotaniki,•ochrona i kształtowanie środowiska, •matematyka,•mineralogia,•podstawy paleozoologii i stratygrafii,•geologia dynamiczna,•fizyka,•podstawy ekologii,•metody komputerowe w geologii, •chemia,•geochemia,•petrologia, •hydrogeologia, •geologia strukturalna,•geologia historyczna,•sedymentologia,•atmosfera i klimat,•geofizyka,•metody badania jakości wód i gruntów,•minerały skałotwórcze,•kartografia geologiczna,•gemmologia,•geomorfologia ogólna,•geologia złóż,•górnictwo i wiertnictwo,•tektonika,•metody statystyczne w geologii,•geologia regionalna Polski•i inne... Autor: Krzysztof Maniecki

Zobacz uczelnie na mapie w Wrocławiu