Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

Studia dzienne czy zaoczne? Czy to determinuje sukces w pracy?Jeszcze kilkanaście lat temu kreowany był pogląd, że studia dzienne są zdecydowanie lepsze niż studia zaoczne. Studiowanie w trybie dziennym to był prestiż, a ogólnie przyjęto opinię, że absolwenci studiów dziennych są dużo lepiej przygotowani do pracy niż ci, którzy uczyli się w trybie niestacjonarnym. Ale czy nadal tak jest? Czy studenci zaoczni w dalszym ciągu są dyskryminowanie i traktowani jako niedouczeni na rynku pracy?

Studia dzienne vs. zaoczne


W ostatnim czasie obserwuje się zdecydowane odejście od stereotypów dotyczących studiowania w trybie dziennym i zaocznym. O ile kilka lat temu tryb niestacjonarny, popularne studia zaoczne były zdecydowanie dyskryminowane, jako studia gorsze, o tyle w ostatnim czasie różnice te zacierają się. Pracodawcy nie zwracają uwagi wyłącznie na tryb nauki, lecz analizując profil kandydata biorą pod uwagę jaką uczelnię, jaki kierunek ukończyła dana osoba. Coraz częściej liczy się również doświadczenie zawodowe, jakie zostało zdobyte w czasie studiów. Nie zawsze musi ono oznaczać pracę zarobkową, ale mile widziane są także praktyki, staże czy wolontariat, także w organizacjach studenckich.


W odpowiedzi na zainteresowanie uczelnie, czy to państwowe czy prywatne, uwzględniają w swojej ofercie kierunki zarówno w trybie stacjonarnym, jak i nie stacjonarnym tak, aby umożliwić naukę większej liczbie studentów zainteresowanych poszerzaniem wiedzy na danym kierunku.


Wybierz studia zaoczne we Wrocławiu!


Co na to pracodawcy?


Wielu rekruterów wskazuje, że tryb studiowania jest obecnie kwestią drugorzędną. Najistotniejszy jest kierunek studiów, a te najbardziej pożądane na rynku pracy to kierunki techniczne, kończące się tytułem inżyniera, lub związane z informatyką czy finansami. Czasy, w których pokutowało przekonanie, że studenci zaoczni są gorzej przygotowani do pracy zawodowej niż studenci dzienni przeszły do historii, więc podejmując decyzję jaki tryb nauki wybrać, warto skupić uwagę na innych kwestiach, które są istotniejsze dla skutecznego poszukiwania pracy w przyszłości.


Data publikacji: 05.09.2018