Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

Stołeczni policjanci studentami UTH

Stołeczni policjanci studentami UTHFunkcjonariusze Komendy Stołecznej Policji wraz z pracownikami cywilnymi rozpoczęli naukę w Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodakowskiej w Warszawie. Grupa 360 nowych studentów rozpoczęła kształcenie na kierunkach studiów podyplomowych: ”Kryminologia i wiktymologia” oraz ”Pedagogika kryminologiczna”, a także na kursach. Uroczysta inauguracja odbyła się 7 lutego w Auli im. Profesora J. Jury w UTH.

W wydarzeniu uczestniczyli licznie przybyli goście, których przywitali pełniąca funkcję Rektora UTH dr I. Przychocka wraz z podinspektorem H. Kowalczewskim – z-cą Komendanta Stołecznego Policji. Zgromadzeni wysłuchali wykładu inauguracyjnego ”Ochrona granicy zewnętrznej Unii Europejskiej”, wygłoszonego przez gen. bryg. Tadeusza Frydrycha. Problemy i wyzwania Służb Bezpieczeństwa Publicznego w XXI w. przedstawił gen. dr inż. prof. Uczelni Techniczno-Handlowej S. Krysiński, pełniący funkcję Prodziekana ds. studenckich i organizacyjnych. Poza kierunkami na studiach podyplomowych:
  • Pedagogika kryminologiczna: profilaktyka i zapobieganie przestępczości migracyjnej oraz prowadzenie procesów edukacji, szkolenia i doskonalenia zawodowego w tym zakresie,
  • Kryminologia i wiktymologia: przeciwdziałanie i zwalczanie przestępczości transgraniczne w strefie Schengen.projekt ”Zwiększenie zdolności policji w zapobieganiu i zwalczaniu przestępczości trans granicznej i zorganizowanej, w tym handlu ludźmi i migracji grup przestępczych poprzez stworzenie platformy edukacyjnej z wykorzystaniem e-learningu i nauki zdalnej” objął uruchomienie kursów:
  • Studium problematyki przedsiębiorczości migracyjnej,
  • Edukacja w zakresie zapobiegania przesstępczości migracyjnej – kurs pedagogiczny,
  • Asystent do spraw przestępczości migracyjnej oraz komunikacji międzykulturowej.Kształcenie realizowane jest z wykorzystaniem systemu mieszanego – audytoryjnego oraz e-learningowego w siedzibie UTH im. H. Chodakowskiej w Warszawie, przy ulicy Jagiellońskiej 82F. Realizacja projektu odbywa się dzięki środkom finansowym Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014. zdjecie

  • Data publikacji: 12.02.2015
    ikonka kierunki studiów

    Dodatkowe informacje o studiach - Warszawa