Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

ikonka studia

Studia Szczecin Kierunek Ratownictwo medyczne - 1 uczelnia

Pomorski Uniwersytet Medyczny (PUM) (Publiczna)

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S Online NSN S Online NSN S Online NSN S Online NSN

Ratownictwo medyczne z bezpieczeństwem morskim i sektora offshore

Zobacz więcej

         

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), Online - zdalne, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne , *NSC - niestacjonarne ciągłe od poniedziałku do piątku

REKOMENDOWANE UCZELNIE W INNYCH REGIONACH

Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim (Publiczna)

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S Online NSN S Online NSN S Online NSN S Online NSN

Ratownictwo medyczne

Zobacz więcej

Zobacz

Zobacz

         

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), Online - zdalne, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne , *NSC - niestacjonarne ciągłe od poniedziałku do piątku

Uczelnie z kierunkiem ratownictwo medyczne w Szczecinie

Myślisz o studiach na kierunku ratownictwo medyczne? Chcesz studiować w Szczecinie? Mamy dla Ciebie przydatne informacje, między innymi na temat rekrutacji, ale nie tylko! Sprawdź koniecznie!Ratownictwo medyczne to dosyć młoda gałąź polskiego systemu ochrony zdrowia, która wiąże się z postępującą specjalizacją zawodów medycznych. Ratownikiem medycznym można zostać tylko i wyłącznie po ukończeniu studiów wyższych, co najmniej I stopnia.Jeśli jednym z oczekiwań, jakie masz względem swojej przyszłej pracy, jest to, aby była misją; jeśli chcesz na co dzień nieść pomoc innym; jeśli jesteś odważny i odporny psychicznie – to wiele wskazuje na to, że ratownictwo medyczne może być kierunkiem właśnie dla Ciebie.Jako ratownik medyczny będziesz między innymi udzielał pomocy chorym, do których wezwano karetkę pogotowia. Od takiej osoby oczekuje się stalowych nerwów i umiejętności radzenia sobie w każdej sytuacji, najczęściej pod presją czasu – o ludzkim zdrowiu i życiu decydują przecież nierzadko sekundy. Kolejną rzeczą, o której – jako kandydat na takie studia – musisz pamiętać, jest sprawność fizyczna i dobry stan zdrowia.Uczelnie w Szczecinie, które kształcą ratowników medycznychW Szczecinie studia z zakresu ratownictwa medycznego można podjąć na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym. Kierunek ratownictwo medyczne prowadzony jest w ramach Wydziału Nauk o Zdrowiu. Są to studia I stopnia, a więc licencjackie, dostępne jedynie w trybie stacjonarnym. Zasady rekrutacji na ratownictwo medyczneJeśli interesują Cię studia z zakresu ratownictwa medycznego na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym, to z pewnością chcesz wiedzieć, jak przebiega rekrutacja na ten kierunek. Poniżej przedstawiamy informacje na ten temat:zdjeciezdjecieŹródło: https://www.pum.edu.pl/__data/assets/pdf_file/0019/111637/Zal_nr7_Ratownictwo.pdfPrzedmioty wykładane na ratownictwie medycznePrzed rozpoczęciem studiów na kierunku ratownictwo medyczne chcesz wiedzieć, w jakich zajęciach będziesz uczestniczyć jako student? Mamy dla Ciebie listę wykładanych przedmiotów:•podstawy socjologii, •psychologia w ratownictwie medycznym, •biofizyka,•biochemia,•anatomia,•fizjologia,•patofizjologia,•biologia medyczna,•mikrobiologia, •pierwsza pomoc,•wieloczynnikowe problemy uzależnień,•gerontobiologia,•podstawowe zabiegi medyczne,•kwaflifikowana pierwsza pomoc,•aspekty prawne w ratownictwie medycznym,•etyka zawodu ratownika medycznego,•podstawy zdrowia publicznego,•samoobrona w praktyce ratownika medycznego,•podstawy onkologii,•farmakologia z toksykologią,•metodogologia badań w naukach o zdrowiu,•medyczne czynności ratunkowe,•medycyna ratunkowa,•choroby wewnętrzne,•pediatria,•chirurgia,•traumatologia narządu ruchu,•techniki samoobronu,•medyczne czynności ratunkowe,•medycyna ratunkowa,•medycyna katastrof,•metodyka nauczania pierwszej pomocy,•intensywna terapia z elementami anestezjologii,•medycyna sądowa,•neurologia,•psychiatria,•położnictwo i ginekologia,•propedeutyka chorób zakaźnych i tropikalnych,•podstawy onkologii•i inne...Autor: Iza Jarosz

Zobacz uczelnie na mapie w Szczecinie