Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb


ikonka studia

Studia Szczecin Kierunek Ratownictwo medyczne - 1 uczelnia

Pomorski Uniwersytet Medyczny (PUM)

Wydziały/Kierunki I stopnia Jednolite II stopnia
licencjackie inżynierskie magisterskie magisterskie
S Online NSN S Online NSN S Online NSN S Online NSN

Ratownictwo medyczne

Legenda:

S - stacjonarne (dzienne), Online - zdalne, NSN - niestacjonarne sobotnio-niedzielne

Uczelnie z kierunkiem ratownictwo medyczne w Szczecinie

Myślisz o studiach na kierunku ratownictwo medyczne? Chcesz studiować w Szczecinie? Mamy dla Ciebie przydatne informacje, między innymi na temat rekrutacji, ale nie tylko! Sprawdź koniecznie!Ratownictwo medyczne to dosyć młoda gałąź polskiego systemu ochrony zdrowia, która wiąże się z postępującą specjalizacją zawodów medycznych. Ratownikiem medycznym można zostać tylko i wyłącznie po ukończeniu studiów wyższych, co najmniej I stopnia.

Jeśli jednym z oczekiwań, jakie masz względem swojej przyszłej pracy, jest to, aby była misją; jeśli chcesz na co dzień nieść pomoc innym; jeśli jesteś odważny i odporny psychicznie – to wiele wskazuje na to, że ratownictwo medyczne może być kierunkiem właśnie dla Ciebie.

Jako ratownik medyczny będziesz między innymi udzielał pomocy chorym, do których wezwano karetkę pogotowia. Od takiej osoby oczekuje się stalowych nerwów i umiejętności radzenia sobie w każdej sytuacji, najczęściej pod presją czasu – o ludzkim zdrowiu i życiu decydują przecież nierzadko sekundy. Kolejną rzeczą, o której – jako kandydat na takie studia – musisz pamiętać, jest sprawność fizyczna i dobry stan zdrowia.

Uczelnie w Szczecinie, które kształcą ratowników medycznych

W Szczecinie studia z zakresu ratownictwa medycznego można podjąć na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym. Kierunek ratownictwo medyczne prowadzony jest w ramach Wydziału Nauk o Zdrowiu. Są to studia I stopnia, a więc licencjackie, dostępne jedynie w trybie stacjonarnym.

Zasady rekrutacji na ratownictwo medyczne

Jeśli interesują Cię studia z zakresu ratownictwa medycznego na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym, to z pewnością chcesz wiedzieć, jak przebiega rekrutacja na ten kierunek. Poniżej przedstawiamy informacje na ten temat:

zdjecie
zdjecie

Źródło: https://www.pum.edu.pl/__data/assets/pdf_file/0019/111637/Zal_nr7_Ratownictwo.pdf

Przedmioty wykładane na ratownictwie medyczne

Przed rozpoczęciem studiów na kierunku ratownictwo medyczne chcesz wiedzieć, w jakich zajęciach będziesz uczestniczyć jako student? Mamy dla Ciebie listę wykładanych przedmiotów:

•podstawy socjologii,
•psychologia w ratownictwie medycznym,
•biofizyka,
•biochemia,
•anatomia,
•fizjologia,
•patofizjologia,
•biologia medyczna,
•mikrobiologia,
•pierwsza pomoc,
•wieloczynnikowe problemy uzależnień,
•gerontobiologia,
•podstawowe zabiegi medyczne,
•kwaflifikowana pierwsza pomoc,
•aspekty prawne w ratownictwie medycznym,
•etyka zawodu ratownika medycznego,
•podstawy zdrowia publicznego,
•samoobrona w praktyce ratownika medycznego,
•podstawy onkologii,
•farmakologia z toksykologią,
•metodogologia badań w naukach o zdrowiu,
•medyczne czynności ratunkowe,
•medycyna ratunkowa,
•choroby wewnętrzne,
•pediatria,
•chirurgia,
•traumatologia narządu ruchu,
•techniki samoobronu,
•medyczne czynności ratunkowe,
•medycyna ratunkowa,
•medycyna katastrof,
•metodyka nauczania pierwszej pomocy,
•intensywna terapia z elementami anestezjologii,
•medycyna sądowa,
•neurologia,
•psychiatria,
•położnictwo i ginekologia,
•propedeutyka chorób zakaźnych i tropikalnych,
•podstawy onkologii
•i inne...

Autor: Iza Jarosz

Studia w Szczecinie na kierunku Ratownictwo medyczne - waszym zdaniem - opinie / rekomendacje