Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

ikonka studia

Studia Poznań Kierunek Japonistyka - 2 uczelnie

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (UAM) w Poznaniu

61-712 Poznań

ul. Wieniawskiego 1

ikonka telefon do uczelni
tel.:

61 829 40 00

fax.:

ikonka email do uczelni

amu.edu.pl

email:

amu.edu.pl

Wyższa Szkoła Języków Obcych (WSJO) im. Samuela Bogumiła Lindego

61-806 Poznań

ul. Św. Marcin 59

ikonka telefon do uczelni
tel.:

61 663 62 64, 61 663 87 06

fax.:

61 663 62 52

ikonka email do uczelni

www.wsjo.pl

email:

www.wsjo.pl

Zobacz także

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny Poznań

Studia I i II stopnia , studia podyplomowe

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny Poznań

61-719 Poznań

ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10

ikonka telefon do uczelni
tel.:

61 27 11 222, 61 858 43 21

fax.:

61 858-43-69

Wyższa Szkoła Logistyki (WSL)

Studia I i II stopnia

Wyższa Szkoła Logistyki (WSL)

61-755 Poznań

ul. E. Estkowskiego 6

ikonka telefon do uczelni
tel.:

61 850 47 76

fax.:

Uczelnie z kierunkiem japonistyka w Poznaniu

Interesujesz się kulturą Kraju Kwitnącej Wiśni? Chcesz opanować język japoński w stopniu umożliwiającym jego wykorzystanie w swojej przyszłej karierze zawodowej? Masz predyspozycje do nauki języków obcych? Sprawdź zatem, które uczelnie w Poznaniu prowadzą nabór na kierunek japonistyka, i rozpocznij swoją japonistyczną przygodę!Japonistyka, inaczej zwana japonologią, to filologia japońska, a zatem dziedzina nauki, której głównym przedmiotem jest język japoński oraz dorobek literacki spisany w tym języku. Jako kierunek studiów, japonistyka jest popularna przede wszystkim wśród osób żywo zainteresowanych kulturą Kraju Kwitnącej Wiśni, które chcą nauczyć się języka japońskiego i wykorzystywać go w przyszłości w swojej pracy zawodowej.

Japonistyka to także kierunek studiów często wybierany przez osoby, które mają świadomość, jak duży jest potencjał gospodarczy Japonii. Warto pamiętać, że tym, co wyróżnia Japonię na tle innych krajów azjatyckich, jest nie tylko orientalna, nieco hermetyczna kultura, ale także właśnie wysoka pozycja gospodarcza. Japonia, obok Chin i USA, stanowi bowiem trzecią potęgę gospodarczą świata. Na sukces gospodarczy tego kraju wpływ miały między innymi innowacyjność, efektywne metody zarządzania oraz najnowsze technologie.

Studia na kierunku japonistyka śmiało można określić jako elitarne (przyjmowanych jest zazwyczaj nie więcej niż 30 osób) i bardzo wymagające. Głównym celem studentów jest opanowanie języka japońskiego, podstawą ku temu jest zaś przyswojenie znaków kanji. Z uwagi na specyfikę tego kierunku, na studiach japonistycznych potrzebna będzie systematyczność, a także duża konsekwencja w dążeniu do celu. Z pewnością przydadzą się również predyspozycje językowe, dobry słuch, wyjątkowo dobra pamięć wzrokowa, uzdolnienia plastyczne, a także otwartość na zupełnie inną, obcą kulturę i chęć jej zrozumienia.

Państwowe uczelnie w Poznaniu, na których można studiować japonistykę

Poznań jest – obok Warszawy, Krakowa oraz Torunia – jednym z czterech polskich akademickich ośrodków japonistycznych. To tutaj, w Zakładzie Japonistyki działającym w Katedrze Orientalistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, podjąć można studia filologiczne ze specjalnością japonistyka. Uniwersytet Adama Mickiewicza oferuje kandydatom: trzyletnie dzienne i wieczorowe studia I stopnia (licencjackie), a także dwuletnie dzienne studia II stopnia (magisterskie) na specjalności japonistyka.

Prywatne uczelnie w Poznaniu, na których można studiować japonistykę

Japonistykę studiować można także w Wyższej Szkole Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego w Poznaniu. W ofercie tej uczelni znajdują się dzienne studia I stopnia (licencjackie). Jako że jest to uczelnia prywatna, to studia wiążą się z opłatami – czesne opłaca się w 12 ratach, po 500 zł miesięcznie.

Zasady rekrutacji na japonistykę

Sprawdźmy, jak wygląda rekrutacja na studia filologiczne ze specjalnością japonistyka na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Kryteria kwalifikacji na studia licencjackie przedstawia poniższa tabela:

zdjecie

https://rejestracja.amu.edu.pl/Strona/Kierunki/Szczegoly/Filologia-specjalnosc-japonistyka,290

Wybrane przedmioty wykładane na japonistyce

Program studiów japonistycznych jest skoncentrowany głównie na praktycznej nauce języka japońskiego. Na I i II roku studiów przyszli japoniści mają aż 13 godzin zajęć z języka japońskiego tygodniowo! Oto inne wybrane przedmioty, poza praktyczną nauką języka japońskiego, które zaliczyć muszą studenci japonistyki:

•nauka pisma japońskiego,
•cywilizacja Japonii,
•wstęp do językoznawstwa,
•gramatyka opisowa języka japońskiego,
•wybrany język europejski (język angielski, język rosyjski),
•historia Japonii,
•historia literatury japońskiej,
•drugi język azjatycki (język chiński, język tamilski, język hindi),
•wstęp do translatoryki,
•gramatyka historyczna języka japońskiego,
•lektura tekstów japońskich
•i inne...

Autor: Marek Brzeski