Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

Absolwenci WSZiB w Poznaniu wśród najlepiej zarabiających

www.wszib.poznan.pl


Zgodnie z najnowszym zestawieniem przygotowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, absolwenci Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Poznaniu osiągają najwyższe zarobki spośród wszystkich studentów szkół wyższych w regionie Wielkopolski. Wyniki dotyczą kształcenia na kierunkach Zarządzanie oraz Administracja, realizowanych przez uczelnie państwowe i niepubliczne.

Badanie losów zawodowych absolwentów uczelni, przeprowadzone przez MNiSW objęło studentów, którzy ukończyli kształcenie w latach 2014-2015. W raporcie uwzględniono szkoły wyższe przekraczające minimalny ustalony próg liczby absolwentów. W województwie wielkopolskim zdecydowanie prym wiedzie WSZiB w Poznaniu. Uczelnia uplasowała się na pierwszych pozycjach pod względem zarobków w czterech grupach absolwentów:

 • kierunku Zarządzanie na studiach niestacjonarnych I stopnia,
 • kierunku Zarządzanie na studiach niestacjonarnych II stopnia,
 • kierunku Administracja na studiach niestacjonarnych I stopnia,
 • kierunku Administracja na studiach niestacjonarnych II stopnia.

  W czołówce wielkopolskich szkół wyższych pod względem zarobków absolwentów znalazły się również: Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu i Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu – na kierunku Zarządzanie, oraz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Wyższa Szkoła Biznesu w Pile – na kierunku Administracja.

  Badanie MNiSW, poświęcone losom zawodowym absolwentów uczelni wyższych, ma priorytetowe znaczenie w pracach nad wzrostem jakości kształcenia i dopasowania kierunków studiów do aktualnych potrzeb rynku pracy. Do opracowywania raportu obejmującego procesy edukacyjno-zawodowe wykorzystuje się dane administracyjne. Praktyka taka jest z sukcesem realizowana również przez inne kraje europejskie takie jak: Hiszpania, Austria, Litwa, Węgry czy też kraje skandynawskie.

  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wprowadza w Polsce nowatorski system monitorujący losy zawodowe absolwentów uczelni wyższych. Nasze krajowe metody badań wyróżniają się innowacyjnością w regionie europejskim i cieszą się dużym uznaniem innych badaczy. Polskie raporty opierają się na danych administracyjnych pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Materiałów udzielają Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz system POL-on.

 • Data publikacji: 11.02.2018