Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

Konkurs językowy „Faces of America” na UMCS

Konkurs językowy „Faces of America” na UMCSUniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej zaprasza do udziału w V edycji konkursu językowego "Faces of America", skierowanego do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Inicjatywa ma na celu podniesienie umiejętności językowych wśród młodzieży oraz poszerzenie wiedzy w tematyce kultury i zwyczajów Stanów Zjednoczonych Ameryki.

Podobnie jak w latach ubiegłych konkurs składa się z trzech etapów. W tym roku organizatorzy wprowadzili nową formułę - zamiast pracy pisemnej uczniowie mają za zadanie przygotować prezentację multimedialną. Tematem tegorocznej pracy jest: What should be done to make America a better place to live in the near future? Na podstawie przesłanych prezentacji wyłonionych zostanie 10 drużyn. Zostaną one zakwalifikowane do kolejnego etapu, który będzie polegał na rozwiązaniu testu. Do rundy finałowej wybranych zostanie 5 najlepszych zespołów. Drużyny wezmą udział w końcowym ustnym quizie wzbogaconym o elementy multimedialne. Zwyciężą 3 zespoły, które uzyskają największą liczbę punktów.Zgłoszenia przyjmujemy do 22 lutego br.Prezentację należy przesłać na adres: konkurs.umcs@umcs.pl (w mailu należy zawrzeć również następujące informacje: nazwa szkoły, imiona i nazwiska członków drużyny oraz nauczyciela pełniącego funkcję opiekuna drużyny). Konkurs zostanie rozstrzygnięty podczas Drzwi Otwartych UMCS - 22 marca 2019 r.Na wszystkich uczestników czekają gadżety z logo UMCS oraz pamiątkowe dyplomy, a dla najlepszych nagrody rzeczowe.Wydarzenie organizowane jest we współpracy Centrum Nauczania i Certyfikacji Języków Obcych UMCS oraz Centrum Promocji UMCS.
plakat umcs


Data publikacji: 17.01.2019
ikonka kierunki studiów

Dodatkowe informacje o studiach - Lublin