Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

Konferencja na temat doradztwa w planowaniu kariery

Konferencja na temat doradztwa w planowaniu karieryWielowymiarowy pomiar predyspozycji zawodowych za pomocą narzędzia Career Tree

Konferencja odbędzie się 22 lutego 2018 r. w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie, ul. Projektowa 4, Lublin. Konferencja ma na celu zaprezentowanie systemu wielowymiarowej diagnozy i doradztwa edukacyjno-zawodowego. Doradztwo to składać się będzie z następujących elementów: pakiet testów diagnostycznych i porad edukacyjno-zawodowych, które przeznaczone są dla młodzieży w wieku od 16 do 22 lat oraz pomoc w procesie doradztwa zawodowego.Na konferencji przedstawione zostanie narzędzie wraz z jego wartością psychometryczną oraz możliwości wykorzystania. W części praktycznej odbędą się warsztaty, na których zaprezentowane zostanie działanie narzędzia w praktyce. Warsztaty te odbędą się na salach komputerowych. Chęć wzięcia udziału w konferencji można zgłaszać za pośrednictwem formularza, który jest dostępny na stronie www.wsei.lublin.pl.Autorzy, którzy opracowali koncepcję i ich propozycje:

1. Moderator Konferencji dr hab. Zbigniew B. Gaś,

2. Autor systemu CaT – Struktura i właściwości Drzewa Kariery, czyli systemu wielowymiarowej diagnozy i doradztwa w karierze edukacyjno-zawodowej dr Robert Porzak

3. Znaczenie prezentacji i omówienia wyników badania w doradztwie zawodowych. Specyfika struktury raportów diagnostycznych (dla doradcy i osoby badanej) Drzewa Kariery - ks. dr Jacek Łukasiewicz

4. Grupowe doradztwo zawodowe jako metoda wspomagania w rozwoju kompetencji społecznych - dr Monika Baryła-Matejczuk

5. Metody i strategie ułatwiające radzenie sobie z oporem w doradztwie zawodowym. Propozycje działań wypracowanych w ramach Drzewa Kariery - dr Grzegorz Kata


Więcej szczegółów na temat konferencji dostępne pod adresem www.wsei.lublin.pl w zakładce Konferencje.

Data publikacji: 08.02.2018
ikonka kierunki studiów

Dodatkowe informacje o studiach - Lublin