Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

ikonka studia

Studia Łódź Kierunek Chemia - 2 uczelnie

Analityka chemiczna
Chemia
Chemia materiałów i nanotechnologia
Nauczanie chemii
Biochemia i biologia molekularna
Chemia i nanotechnologia nowoczesnych materiałów
Chemia w nauce i gospodarce
Analityka chemiczna
Chemia
Chemia budowlana
Inżynieria chemiczna i biochemiczna
Technologia chemiczna

Uczelnie z kierunkiem chemia w Łodzi

Jeśli myślisz o studiach chemicznych, koniecznie poznaj już dziś uczelnie w Łodzi, które mają w swojej ofercie taki kierunek. Sprawdź też, jak wygląda rekrutacja na studia chemiczne!Początków chemii szukać można jeszcze w starożytności – wtedy właśnie z filozofii wyodrębniła się alchemia. Współczesna chemia niewiele ma jednak wspólnego z paranaukowym poszukiwaniem kamienia filozoficznego czy panaceum. Dzisiaj chemia jest nauką w pełnym tego słowa znaczeniu i zajmuje się badaniem natury i własności substancji, głównie zaś reakcje chemiczne. Chemia to jedna z nauk podstawowych, których rozwój wytyczał technologiczny postęp cywilizacji. Chemię zalicza się również do nauk eksperymentalnych – w kontrolowanych, laboratoryjnych warunkach chemicy zgłębiają m.in. przemiany jakościowe substancji na poziomie cząsteczkowym. Uczelnie w ŁodziPolitechnika ŁódzkaRównież Politechnika Łódzka może pochwalić się bogatą ofertą dydaktyczną skierowana do kandydatów na studia chemiczne. Wydział chemiczny prowadzi trzy kierunki studiów. Ukończenie 7-semestrowych studiów I stopnia skutkuje uzyskaniem tytułu inżyniera. Oto oferta Politechniki: → Chemia – studia stacjonarne I stopnia. W ramach studiów prowadzone są następujące specjalności:• analiza chemiczna w kontroli jakości i ochronie środowiska;• chemia biologiczna;• chemia i fizyka polimerów;• synteza organiczna;→ Chemia – studia stacjonarne II stopnia (magisterskie) ze specjalnościami:• chemia analityczna i strukturalna;• chemia i fizyka polimerów;• chemia medyczna;• nowoczesna synteza i analiza chemiczna;• techniki fizykochemiczne i obliczeniowe w chemii, biologii i medycynie;→ Chemia budowlana – studia stacjonarne I stopnia;→ Technologia chemiczna – studia stacjonarne I stopnia ze specjalnościami:• inżynieria biomateriałowa i radiacyjna;• technologia barwników i chemii gospodarczej;• technologia chemiczna nieorganiczna;• technologia chemiczna organiczna; technologia polimerów;→ Technologia chemiczna – studia II stopnia ze specjalnościami:• inżynieria biomateriałowa i radiacyjna;• kataliza przemysłowa;• technologia barwników, środków pomocniczych i chemii gospodarczej;• technologia leków i środków ochrony roślin;• technologia polimerów. Uczelnia oferuje także studia na pierwszym w Polsce interdyscyplinarne studia na kierunku chemia i inżynieria materiałów specjalnego przeznaczenia, prowadzone wspólnie przez trzy uczelnie – Politechnikę Łódzką, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Wojskową Akademię Techniczną w Warszawie. Są to studia II stopnia.Uniwersytet ŁódzkiWydział Chemii na Uniwersytecie Łódzkim prowadzi trzy kierunki chemiczne. Oto, jak wygląda oferta edukacyjna wydziału:→ Chemia – studia stacjonarne I i II stopnia. W ramach studiów prowadzone są dwie specjalności: • chemia w nauce i gospodarce;• chemia i nanotechnologia współczesnych materiałów.→ Chemia – studia niestacjonarne I i II stopnia ze specjalnością: chemia w nauce i gospodarce;→ Chemia kosmetyczna – studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia;→ Chemia kosmetyczna – studia stacjonarne II stopnia;→ Analityka chemiczna – studia stacjonarne I i II stopnia.Rekrutacja na UŁ i PŁRekrutacja na UŁ na kierunek chemiaW procesie rekrutacji na studia I stopnia pod uwagę brane są wyniki z następujących przedmiotów:zdjecieA w taki sposób przeliczane są punkty zdobyte na maturze:zdjecieŹródło: http://informatory.uni.lodz.pl/wydzial-chemii/chemia-4/Rekrutacja na PŁ na kierunek chemiaPrzedmioty brane pod uwagę podczas rekrutacji na PŁ to:zdjecieA oto, w jaki sposób są przeliczane punkty uzyskane przez kandydata:zdjecieŹródło: http://rekrutacja.p.lodz.pl/pl/przelicznik-punktowWybrane przedmiotyStudenci chemii w toku studiów będą zgłębiać meandry następujących przedmiotów:• matematyka;• podstawy fizyki;• podstawy biologii;• lektorat (język angielski);• chemia ogólna;• chemia analityczna;• chemia nieorganiczna;• chemia organiczna;• chemia fizyczna;• chemia analityczna;• biochemia;• przedmioty specjalizacyjne.Autor: Joanna Litwin

Zobacz uczelnie na mapie w Łodzi