Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

Wydział Sztuki UP zaprasza na studia!

Wydział Sztuki UP zaprasza na studia!Wydział Sztuki – Instytut Malarstwa i Edukacji Artystycznej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie zaprasza kandydatów na studia:

Malarstwo Kierunek dający możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych współczesnemu artyście. Połączenie ćwiczeń malarskich i rysunkowych, wykładów teoretycznych oraz kursów z zakresu aktualnych dyscyplin artystycznych pozwala na pogłębiony rozwój indywidualnej drogi twórczej. Kierunek przeznaczony jest zarówno dla zdeklarowanych malarzy, jak i artystów łączących malarstwo np. z fotografią , sztuką wideo, performance, instalacją czy też sztuką sieci.Specjalności: • trzy letnie studia licencjackie I stopnia• dwu letnie studia magisterskie II stopnia Animacja Kultury w Przestrzeni Społecznej Kierunek kształcący nowoczesnych artystów, swobodnie posługujących się zarówno tradycyjnymi jak i najnowszymi technikami i mediami sztuki. Dodatkowo pozwala na wybór Specjalności nauczycielskiej - dającej uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela oraz nowo utworzonej Specjalności - Organizacja działań twórczych, która uczy jak projektować, realizować projekty z zakresu animacji kultury adresowane do różnych grup odbiorców, uczy kreatywnej współpracy w obrębie publicznych i niepublicznych instytucji kultury , fundacji i stowarzyszeń z obszaru kultury oraz w podmiotach art. biznesu. Specjalności:• trzy letnie studia licencjackie I stopnia• dwu letnie studia magisterskie II stopnia; specjalności: Nauczycielska, Organizacja działań twórczych http://wydzialsztuki.up.krakow.pl

Data publikacji: 23.06.2016
ikonka kierunki studiów

Dodatkowe informacje o studiach - Kraków