Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

Trwa dodatkowy nabór na studia w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie

Trwa dodatkowy nabór na studia w Uniwersytecie Pedagogicznym w KrakowieTrwa dodatkowy nabór na studia pierwszego, drugiego stopnia i jednolite studia magisterskie (stacjonarne i niestacjonarne) w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie na rok akademicki 2023/2024.

Rejestracja elektroniczna na kierunki dostępne w drugim naborze potrwa do połowy września. Szczegółowy terminarz można znaleźć w internetowym systemie rekrutacyjnym Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. 

Na studiach pierwszego stopnia i jednolitych studiach magisterskich przedłużono nabór na kierunki:

 • administracja (niestacjonarne);
 • architektura informacji (niestacjonarne);
 • archiwistyka, zarządzanie informacją i infobrokerstwo (stacjonarne i niestacjonarne);
 • bezpieczeństwo międzynarodowe (niestacjonarne);
 • bezpieczeństwo narodowe (niestacjonarne);
 • bezpieczeństwo zdrowotne (stacjonarne i niestacjonarne);
 • bioinformatyka (inżynierskie, stacjonarne i niestacjonarne);
 • biologia (stacjonarne i niestacjonarne);
 • cyberbezpieczeństwo (inżynierskie, stacjonarne i niestacjonarne);
 • dziennikarstwo (niestacjonarne);
 • edukacja techniczno-informatyczna (inżynierskie, stacjonarne i niestacjonarne);
 • ekonomia (niestacjonarne);
 • ekoturystyka (stacjonarne i niestacjonarne);
 • etyka - mediacje i negocjacje (niestacjonarne);
 • filologia angielska (niestacjonarne);
 • filologia germańska (stacjonarne i niestacjonarne);
 • filologia polska (stacjonarne i niestacjonarne);
 • filologia romańska (stacjonarne);
 • filologia rosyjska (stacjonarne);
 • filologia ukraińska (stacjonarne);
 • fizyka (stacjonarne);
 • geodezja i geoinformacja (inżynierskie, stacjonarne);
 • geopolityka (stacjonarne i niestacjonarne);
 • gospodarka przestrzenna i zarządzanie nieruchomościami (inżynierskie);
 • historia (niestacjonarne);
 • historia – studia nauczycielskie (jednolite studia magisterskie, stacjonarne);
 • HR w mediach i organizacjach międzynarodowych (niestacjonarne);
 • informatyka (inżynierskie, niestacjonarne);
 • inżynieria bezpieczeństwa (inżynierskie, stacjonarne);
 • kryminalistyka (niestacjonarne);
 • kulturoznawstwo i wiedza o mediach (niestacjonarne);
 • logistyka (stacjonarne i niestacjonarne);
 • matematyka (niestacjonarne);
 • międzynarodowa polityka społeczna i analityka (niestacjonarne);
 • nauczyciel biologii i geografii (jednolite studia magisterskie, stacjonarne i niestacjonarne);
 • pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (jednolite studia magisterskie, niestacjonarne);
 • pedagogika resocjalizacyjna (niestacjonarne);
 • pedagogika szkolna z edukacją techniczną (jednolite studia magisterskie, stacjonarne);
 • praca socjalna (stacjonarne i niestacjonarne);
 • prawo (jednolite studia magisterskie, niestacjonarne); 
 • psychologia i biologia zwierząt (jednolite studia magisterskie, stacjonarne i niestacjonarne);
 • socjologia (niestacjonarne);
 • stosunki międzynarodowe (niestacjonarne);
 • turystyka historyczna i muzealnictwo (stacjonarne i niestacjonarne);
 • turystyka i rekreacja (stacjonarne i niestacjonarne);
 • zarządzanie kryzysowe (stacjonarne i niestacjonarne);
 • zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi (stacjonarne i niestacjonarne);
 • zarządzanie w służbach społecznych (stacjonarne i niestacjonarne).

Dodatkowy nabór na studia drugiego stopnia:

 • administracja; (stacjonarne i niestacjonarne);
 • archiwistyka, biurowość i cyfryzacja (stacjonarne i niestacjonarne);
 • Art & Design (stacjonarne);
 • Art & Science (stacjonarne);
 • bezpieczeństwo narodowe (stacjonarne i niestacjonarne);
 • biznesowe wykorzystanie dziedzictwa kulturowego (stacjonarne i niestacjonarne);
 • dziennikarstwo (stacjonarne i niestacjonarne);
 • edukacja techniczno-informatyczna (stacjonarne i niestacjonarne);
 • ekonomia (stacjonarne i niestacjonarne);
 • etyka – mediacje i negocjacje (stacjonarne i niestacjonarne);
 • filologia angielska (stacjonarne i niestacjonarne);
 • filologia germańska (stacjonarne);
 • filologia hiszpańska (stacjonarne);
 • filologia polska (stacjonarne i niestacjonarne);
 • filologia romańska (stacjonarne);
 • filologia rosyjska (stacjonarne);
 • filologia włoska (stacjonarne);
 • fizyka (stacjonarne);
 • geopolityka (stacjonarne i niestacjonarne);
 • geografia (stacjonarne i niestacjonarne);
 • historia (stacjonarne i niestacjonarne);
 • kryminalistyka (stacjonarne i niestacjonarne);
 • kulturoznawstwo i wiedza o mediach (stacjonarne i niestacjonarne);
 • logistyka (stacjonarne i niestacjonarne);
 • logopedia (stacjonarne);
 • malarstwo (stacjonarne);
 • matematyka (stacjonarne i niestacjonarne);
 • media content & creative writing (stacjonarne i niestacjonarne);
 • międzynarodowa polityka społeczna i analityka (stacjonarne i niestacjonarne);
 • pedagogika (stacjonarne i niestacjonarne);
 • praca socjalna (stacjonarne i niestacjonarne);
 • socjologia (stacjonarne i niestacjonarne);
 • stosunki międzynarodowe (stacjonarne i niestacjonarne);
 • studia niemcoznawcze i środkowoeuropejskie (stacjonarne);
 • sztuka i edukacja (stacjonarne);
 • sztuka współczesna (stacjonarne);
 • turystyka i rekreacja (stacjonarne i niestacjonarne);
 • zarządzanie informacją i publikowanie cyfrowe (stacjonarne);
 • zarządzanie ochroną środowiska (stacjonarne i niestacjonarne);
 • zarządzanie w służbach społecznych (stacjonarne i niestacjnarne).

Link do oferty edukacyjnej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie: https://tiny.pl/cr463


Data publikacji: 28.08.2023
ikonka kierunki studiów

Dodatkowe informacje o studiach - Kraków