Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

Rekrutacja zimowa na studia II stopnia na Politechnice Krakowskiej

Rekrutacja zimowa na studia II stopnia na Politechnice KrakowskiejW grudniowym wydaniu miesięcznika pt. „Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań”, opracowanym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, znalazło się stwierdzenie, iż liczba absolwentów kierunków informatyczno-technicznych jest obecnie za niska, by zaspokoić potrzeby rynku pracy. Dlatego też, myśląc o przyszłości zawodowej, warto przyjrzeć się ofertom uczelni technicznych. Kierunki typowo techniczne dostępne są na Politechnice Krakowskiej, gdzie 16.01.2023 r. rozpoczęła się zimowa rekrutacja na studia magisterskie uzupełniające - zarówno stacjonarne jak i zaoczne. Wszystkie zostaną uruchomione w semestrze letnim - od 27 lutego br. Rejestracja możliwa jest poprzez wypełnienie elektronicznego formularza dostępnego z poziomu Portalu Rekrutacyjnego Politechniki Krakowskiej. Przyszli studenci znajdą tam także wszystkie niezbędne informacje dotyczące rekrutacji oraz kierunków studiów.

Całkowicie nowym kierunkiem, który znalazł się w tej rekrutacji, jest Environmental and land engineering - prowadzony na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki kierunek w języku angielskim. Ma on interdyscyplinarny charakter, ale przede wszystkim umożliwia on zdobycie przez studenta praktycznych umiejętności projektanta korzystającego z najnowszych, proekologicznych i efektywnych ekonomicznie rozwiązań. Ponadto Politechnika Krakowska podpisała umowę o współpracy z Università di Cagliari we Włoszech, dzięki czemu studenci kierunku Environmental and land engineering będą mogli odbyć część kształcenia właśnie na tej włoskiej uczelni. To z kolei pozwoli im na uzyskanie dyplomów obu uczelni.

Następną nowością na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki jest możliwość kontynuowania nauki na studiach magisterskich na kierunku: Inżynieria i gospodarka wodna.

Elektroniczna rejestracja kandydatów na Wydziałach: Informatyki i Telekomunikacji, Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej, Inżynierii Lądowej, Inżynierii Materiałowej i Fizyki, Inżynierii Środowiska i Energetyki, Inżynierii i Technologii Chemicznej, Mechanicznym oraz na kierunku międzywydziałowym - Gospodarka przestrzenna, potrwa do 6.02 do godz. 14.00.

Natomiast trochę wcześniej zakończy się rejestracja na studia na Wydziale Architektury – potrwa ona do 3.02. Na tym wydziale oraz w przypadku rekrutacji na kierunki anglojęzyczne studenci muszą liczyć się z dodatkowymi kryteriami kwalifikacyjnymi, np. kandydaci na architekturę lub architekturę krajobrazu muszą przygotować swoje portfolio.

Wszystkie szczegóły znajdują się na rekrutacja.pk.edu.pl.


Data publikacji: 01.02.2023
ikonka kierunki studiów

Dodatkowe informacje o studiach - Kraków