Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

Nowy kierunek studiów podyplomowych WPiA UJ: Prawo Bankowe

Nowy kierunek studiów podyplomowych WPiA UJ: Prawo BankoweStudia powinny okazać się przydatne dla wszystkich, którzy zajmują się lub interesują bankowością. Mają poszerzyć, zaktualizować i uporządkować wiedzę i kompetencje w dziedzinie prawa bankowego.

Podczas zjazdów uczestnicy studiów podyplomowych mają możliwość zapoznania się z prawem bankowym rozumianym jako zespół przepisów regulujących działalność bankową w Polsce. W ramach zajęć omawiana jest terminologia, systematyka, pojęcia i instytucje prawa bankowego, a także orzecznictwo sądowe i podglądy wyrażane w nauce, które mają znaczenie dla tej dziedziny prawa. 

Przez prawo bankowe należy rozumieć całokształt norm prawnych regulujących strukturę, organizację i działalność banków. Prawo bankowe prywatne reguluje zobowiązaniowe, rzeczowe i korporacyjne stosunki prawne, o kwalifikowanej stronie podmiotowej. Prawo bankowe publiczne reguluje m.in. zasady tworzenia i działania banków, a także zasady sprawowania nadzoru bankowego i funkcjonowania Banku Centralnego.

Więcej informacji na: Prawo bankowe - studia podyplomowe na WPiA Uniwersytet Jagielloński


Data publikacji: 25.07.2022
ikonka kierunki studiów

Dodatkowe informacje o studiach - Kraków