Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

Drugi etap rekrutacji na studia w UP im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie!

Drugi etap rekrutacji na studia w UP im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie!Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, rozpoczyna drugi etap rekrutacji na studia stacjonarne oraz niestacjonarne I i II stopnia na rok akademicki 2016/2017.

Studia niestacjonarne jednolite magisterskie:
 • prawo
 • Studia stacjonarne I stopnia:
 • architektura informacji
 • bioinformatyka
 • biologia
 • edukacja techniczno-informatyczna
 • ekonomia społeczna
 • etyka – mediacje i negocjacje
 • filologia, spec. filologia romańska z językiem rosyjskim
 • filologia, spec. filologia rosyjska z językiem francuskim
 • filologia, spec. filologia włoska
 • filologia polska
 • filozofia
 • fizyka
 • geografia
 • gospodarka przestrzenna
 • historia
 • infobrokerstwo, zarządzanie informacją i archiwistyka
 • informatyka
 • kulturoznawstwo i wiedza o mediach
 • matematyka
 • monitoring środowiska przyrodniczego
 • ochrona środowiska
 • pedagogika, spec. promocja zdrowia i profilaktyka uzależnień (nauczycielska)
 • pedagogika, spec. psychoprofilaktyka zaburzeń i wspomaganie rozwoju (nauczycielska)
 • pedagogika, spec. społeczno-opiekuńcza z pedagogiką szkolną (nauczycielska)
 • politologia
 • praca socjalna
 • socjologia
 • turystyka historyczna i dziedzictwo kulturowe
 • zarządzanie informacją i publikowanie cyfrowe
 • zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi
 • Studia niestacjonarne I stopnia:
 • administracja
 • animacja kultury w przestrzeni społecznej
 • architektura informacji
 • bezpieczeństwo wewnętrzne
 • biologia
 • edukacja techniczno-informatyczna
 • ekonomia społeczna
 • etyka – mediacje i negocjacje
 • filologia, spec. filologia angielska
 • filologia, spec. filologia germańska
 • filologia, spec. filologia hiszpańska
 • filologia, spec. filologia romańska
 • filologia polska
 • filozofia
 • geografia
 • gospodarka przestrzenna
 • grafika
 • historia
 • infobrokerstwo, zarządzanie dokumentacją i archiwistyka
 • informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
 • informatyka
 • kulturoznawstwo i wiedza o mediach
 • matematyka
 • monitoring środowiska przyrodniczego
 • pedagogika, spec. promocja zdrowia i profilaktyka uzależnień (nauczycielska)
 • pedagogika, spec. społeczno-opiekuńcza z pedagogiką szkolną (nauczycielska)
 • pedagogika specjalna
 • pedagogika specjalna (nauczycielska)
 • politologia
 • socjologia
 • stosunki międzynarodowe
 • turystyka i rekreacja
 • zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi
 • Studia stacjonarne II stopnia:
 • administracja
 • animacja kultury w przestrzeni społecznej
 • bezpieczeństwo wewnętrzne
 • biologia, spec. biologia eksperymentalna i środowiskowa
 • biologia, spec. biologia z chemią (nauczycielska)
 • Digital Design
 • edukacja techniczno-informatyczna (2-letnie)
 • edukacja techniczno-informatyczna (1,5-roczne)
 • ekonomia społeczna
 • etyka – mediacje i negocjacje
 • filologia, spec. filologia germańska
 • filologia, spec. filologia hiszpańska - komunikacja kulturowa w języku hiszpańskim i polskim
 • filologia, spec. filologia romańska
 • filologia, spec. filologia rosyjska
 • filologia, spec. filologia włoska - tłumaczenia w komunikacji międzykulturowej
 • filologia polska
 • filozofia
 • fizyka
 • geografia
 • grafika
 • grafika, spec. projektowanie graficzne, multimedia
 • historia
 • informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
 • informatyka
 • komunikacja społeczna i lingwistyka kulturowa
 • kulturoznawstwo i wiedza o mediach
 • malarstwo
 • matematyka
 • ochrona środowiska (1,5-roczne)
 • pedagogika, specjalność edukacja dla bezpieczeństwa i zarządzanie kryzysowe
 • pedagogika specjalna, spec. terapia pedagogiczna i rewalidacja indywidualna (nauczycielska)
 • pedagogika specjalna, spec. wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (nauczycielska)
 • politologia
 • praca socjalna
 • socjologia
 • stosunki międzynarodowe
 • studia niemcoznawcze i środkowoeuropejskie
 • turystyka i rekreacja
 • wzornictwo (1,5-roczne)
 • zarządzanie informacją i publikowanie cyfrowe
 • Studia niestacjonarne II stopnia:
 • administracja
 • animacja kultury w przestrzeni społecznej
 • bezpieczeństwo narodowe
 • bezpieczeństwo wewnętrzne
 • biologia, spec. biologia środowiskowa i eksperymentalna
 • biologia, spec. biologia z chemią (nauczycielska)
 • edukacja techniczno-informatyczna (2-letnie)
 • edukacja techniczno-informatyczna (1,5-roczne)
 • ekonomia społeczna
 • etyka – mediacje i negocjacje
 • filologia, spec. filologia angielska
 • filologia, spec. filologia romańska
 • filologia, spec. filologia rosyjska
 • filologia polska
 • filozofia
 • geografia
 • geografia (studia wieczorowe)
 • grafika
 • historia
 • informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
 • informatyka
 • komunikacja społeczna i lingwistyka kulturowa
 • kulturoznawstwo i wiedza o mediach
 • matematyka
 • odnowa biologiczna
 • pedagogika, specjalność edukacja dla bezpieczeństwa i zarządzanie kryzysowe
 • pedagogika specjalna, spec. terapia pedagogiczna i rewalidacja indywidualna (nauczycielska)
 • pedagogika specjalna, spec. wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (nauczycielska)
 • politologia
 • praca socjalna
 • socjologia
 • stosunki międzynarodowe
 • turystyka i rekreacja

 • Data publikacji: 02.09.2016
  ikonka kierunki studiów

  Dodatkowe informacje o studiach - Kraków