Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

Akademia Dziedzictwa – ostatnie wolne miejsca!


Ponad 300 godzin lekcyjnych wykładów, warsztatów i wyjazdów seminaryjnych. Zajęcia z ekspertami z zakresu sztuki, ekonomii, prawa i zarządzania. 60 punktów ECTS. Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Koszt semestru –1700 zł! – nabór do Akademii Dziedzictwa dobiega końca!

Do końca września trwa nabór na dwusemestralne studia podyplomowe Akademia Dziedzictwa poświęcone zarządzaniu dobrami kultury oraz promocji dziedzictwa kulturowego. Ich geneza sięga 2001 r. kiedy Międzynarodowe Centrum Kultury wspólnie z Małopolską Szkołą Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie postanowiły powołać pierwszy w Polsce kompleksowy program edukacyjny poświęcony nowoczesnym metodom zarządzania i administracji w instytucjach związanych z ochroną dóbr kultury. Piętnaście lat istnienia Akademii Dziedzictwa to łącznie X zrealizowanych edycji, ok. 250 studentów oraz kadra wykładowców skupiająca ekspertów związanych z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie, Uniwersytetem Jagiellońskim oraz kluczowymi instytucjami kultury w Polsce. Akademia Dziedzictwa to także cykl wykładów otwartych w ramach, których pokazywane są inspirujące przykłady zarządzania obiektami dziedzictwa i instytucjami kultury. Akademia to również specjalna platforma internetowa dla studentów oraz publikacja najlepszych prac absolwentów.

Opis studiów

Wykłady i seminaria obejmują zagadnienia ekonomiczne, prawne, społeczne i polityczne, które tworzą podstawy nowoczesnej filozofii ochrony dziedzictwa. Słuchacze przechodzą szkolenie z zakresu metod ochrony dziedzictwa kulturowego i zarządzania jego zasobami. Częścią programu są warsztaty terenowe prowadzone przy obiektach zabytkowych, wyjazdowe warsztaty poświęcone zarządzaniu instytucjami kultury oraz końcowy objazd studyjny, będący sprawdzianem wiedzy zdobytej podczas studiów. Zajęcia zaplanowano w blokach tematycznych:

 • Kultura i dziedzictwo;
 • Prawne i finansowe aspekty zarządzania dziedzictwem;
 • Przemysły kultury, marketing i promocja dziedzictwa kulturowego;
 • Zarządzanie instytucją, rachunkowość i finanse;
 • Samorząd terytorialny, administracja publiczna i planowanie przestrzenne.
 • Warunki ukończenia

  Warunkiem uzyskania dyplomu jest zaliczenie wszystkich objętych programem przedmiotów oraz przygotowanie pracy końcowej. Po uzyskaniu pozytywnej oceny absolwenci uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie: Akademia Dziedzictwa wydane przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie oraz dyplom wydany przez Międzynarodowe Centrum Kultury i Małopolską Szkołę Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

  Studenci

  Głównym adresatem studiów są pracownicy instytucji kultury, służby ochrony zabytków, nauczyciele, muzealnicy, operatorzy turystyczni, a także właściciele obiektów zabytkowych. Osobom o humanistycznym profilu wykształcenia AD daje okazję do nabycia podstawowej wiedzy z zakresu technik zarządzania i marketingu obiektów dziedzictwa kulturowego, natomiast ekonomistom, inżynierom czy inwestorom daje możliwość poznania zasobu naszego dziedzictwa.

  Kadra

  Kadrę naukową Akademii stanowią wybitni specjaliści, autorzy licznych publikacji z zakresu ochrony dziedzictwa oraz rewitalizacji zespołów zabytkowych, dyrektorzy, kuratorzy i konserwatorzy zespołów zabytkowych i kolekcji muzealnych. Współpracują z nami m.in.: prof. Jerzy Hausner, prof. Bogusław Szmygin, prof. Stanisław Waltoś, prof. Andrzej Rottermund, Paweł Jaskanis, prof. Wojciech Bałus.

  Zajęcia i warunki przyjęcia
  Zajęcia odbywają się średnio dwa razy w miesiącu, w soboty (9.00–18.15) i niedziele (9.00–14.00).
  Punkty ECTS: 60
  Warunki przyjęcia: ukończone studia wyższe na dowolnym kierunku
  Zasady rekrutacji: kolejność zgłoszeń
  Warunki finansowe: koszt jednego semestru to 1700 PLN (możliwość rozłożenia płatności na raty)
  Limit przyjęć: maksymalnie 30 osób
  Wymagane dokumenty: podanie, wypełniony formularz zgłoszeniowy, CV, odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, 3 zdjęcia

  Kontakt
  Międzynarodowe Centrum Kultury
  Rynek Główny 25, 31-008 Kraków
  Tel. +48 12 42 42 811, 845, 820
  e-mail: sekretariat@mck.krakow.pl; m.wisniewski@mck.krakow.pl

  Sponsorzy
  Projekt dofinansowany przez Fundację Kronenberga przy Citi Handlowy

  Więcej informacji: www.mck.krakow.pl/studia-podyplomowe

  Projekt dofinansowała Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy

 • Data publikacji: 29.09.2016