Uniwersytet Śląski (US) w Katowicach

40-007 Katowice

ul. Bankowa 12

tel.:

32 359 24 00,
Dział Kształcenia tel. 32 359 17 70,
32 359 18 10, 32 359 18 80, 32 359 16 22

ikonka email do uczelni

rekrutacja@us.edu.pl

KOLEGIUM INDYWIDUALNYCH STUDIÓW MIĘDZYOBSZAROWYCH
WYDZIAŁ ARTYSTYCZNY
WYDZIAŁ BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA
WYDZIAŁ ETNOLOGII I NAUK O EDUKACJI
WYDZIAŁ FILOLOGICZNY W KATOWICACH
WYDZIAŁ FILOLOGICZNY W SOSNOWCU
WYDZIAŁ INFORMATYKI I NAUK O MATERIAŁACH
WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII
WYDZIAŁ NAUK O ZIEMI
WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH
WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII
WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI
WYDZIAŁ RADIA I TELEWIZJI IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO
WYDZIAŁ TEOLOGICZNY

Opis Uczelni

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Pierwsze inicjatywy utworzenia śląskiej uczelni wyższej sięgają lat 20-tych XX w., kiedy w 1928r. powstał Instytut Pedagogiczny. Jednak typowo akademicka uczelnia została powołana do życia 08-VI-1968r. jako Uniwersytet Śląski.
Obecnie jest to największa na Śląsku humanistyczna uczelnia publiczna, w której kształci się ponad 24tyś. studentów i doktorantów. Uczelnia oferuje studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego - licencjackie i drugiego stopnia – uzupełniające magisterskie, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe i doktoranckie na ponad 80 kierunkach, w 250 specjalnościach, również w języku angielskim i niemieckim.

Działalność edukacyjna Uniwersytetu Śląskiego skierowana jest do osób w każdym wieku, Uniwersytet Otwarty prowadzi zajęcia dla dzieci, młodzieży i osób starszych w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Śląska szkoła wyższa zatrudnia ponad 3tyś. pracowników, w tym prawie 2tyś. nauczycieli akademickich. Jednostki uczelniane posiadają uprawnienia do nadawania tytułów naukowych doktora i doktora habilitowanego w 6 dziedzinach naukowych i 22 dyscyplinach.
Uniwersytet bierze udział w prawie 1000 programach badawczych i edukacyjnych oraz projektach międzynarodowych, w tym Kontrola Atmosfery, badaniach środowiska przyrodniczego Arktyki i Antarktyki, programach Horyzont 2020, Erasmus+, Justice czy Kreatywna Europa.

 

Ceny za studia

Kierunek Stacjonarne Niestacjonarne
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych 2950
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej 3850
Grafika 2650-3150
Etnologia 2160
Oligofrenopedagogika z arteterapią 2050
Pedagogika osób niepełnosprawnych z arteterapią 2160
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo 1650
Kulturoznawstwo 1700
Kultury mediów 1700
Studia śląskie 1700
Filologia angielska 2450-2950
Informatyka (po studiach inżynierskich) 1850
Informatyka (po studiach licencjackich) 2000
Matematyka 2350
Geografia 1950
Turystyka 1850
Doradztwo filozoficzne i coaching 2000
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna 2150
Filozofia 1900
Historia 1900
Politologia 1900
Praca socjalna 1900
Socjologia 1900
Pedagogika specjalna w Katowicach 2200
Pedagogika w Katowicach 2200
Psychologia 2900
Administracja 2400
Prawo 2450
Przedsiębiorczość 2100
Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej 2160
Nauki o rodzinie 1350
Teologia 1350

video_libraryFilmy o uczelniach prowadzących podobne kierunki

Dlaczego warto studiować w Wyższej Szkole Europejskiej?
Film promocyjny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie UMCS!
Wydział Zamiejscowy SWPS w Katowicach

ikonka opinie uczelnie

Opinie o uczelniach - Lista uczelni śląskie