Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

Studia podyplomowe „Ochrona danych osobowych” w Akademii Jana Długosza w Częstochowie

Studia podyplomowe „Ochrona danych osobowych” w Akademii Jana Długosza w CzęstochowieRozpoczęła się rekrutacja na studia podyplomowe „Ochrona danych osobowych". Według planu studia zostaną uruchomione na przełomie lutego i marca 2018 r. Kierunek ma za zadanie sprostanie potrzebie edukowania osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo informacji w podmiotach publicznych, które mają obowiązek zatrudniania Inspektora Ochrony Danych.

Konieczność powstała wraz z uchwalonymi rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady EU w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. Studia podyplomowe prowadzone są we współpracy z Polskim Instytutem Kontroli Wewnętrznej Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Absolwenci poza świadectwem ukończenia studiów otrzymają Certyfikat wydany przez PIKW Sp. z o.o. potwierdzający kwalifikacje w zakresie danego kierunku studiów, prawo wpisu na Krajową Listę Profesjonalnych Audytorów i Kontrolerów Wewnętrznych prowadzoną przez PIKW Sp. z o.o oraz bezterminowe wsparcie merytoryczne ze strony Rady Programowej PIKW w zakresie czynności wykonywanych na stanowisku Inspektora Ochrony Danych Osobowych.Podczas dwóch semestrów studenci będą mogli posiąść wiedzę z zakresu zagadnień związanych z kontrolą systemów informacyjnych i ochroną danych osobowych, planowania i realizacji kontroli, sprawdzeń i audytów w zakresie związanym z zabezpieczeniem informacji, Zarządzania IT, planowania i organizacji systemów informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych czy Zarządzania ryzykiem w obrębie danych osobowych. Program studiów obejmuje także problematykę systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnego z wymaganiami ISO/IEC 27001:2013 czy audytu infrastruktury teleinformatycznej i wykrywania i zapobiegania oszustwom i nadużyciom, które skutkują wyciekiem danych osobowych.


Data publikacji: 16.01.2018
ikonka kierunki studiów

Dodatkowe informacje o studiach - Częstochowa