Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

Ślad / topografia miejsca

Ślad / topografia miejscaStowarzyszenie „Muzyczna Owczarnia" w Jaworkach oraz dr hab. Zdzisław Wiatr, prof. AJD (Katedra Grafiki) zapraszają do udziału w spotkaniu artystycznym pt. „Ślad / topografia miejsca", w którym wezmą udział wykładowcy z Katedry Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, Katedry Grafiki i Rysunku Uniwersytetu Ostrawskiego w Ostrawie oraz z Katedry Grafiki Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.

Spotkanie jest okazją do zaprezentowania osobistych poszukiwań śladów pamięci miejsca oraz okazją do odnalezienia jaworczańskich śladów, artefaktów pamięci miejsca. Tego wszystkiego co jest widzialne, jak pejzaż i kamień oraz tego niewidzialnego, jak słowo.Od czwartku do soboty zapraszamy do udziału w autorskich prezentacjach zaproszonych artystów do „Galerii Wiatrak" w Jaworkach.W spotkaniu uczestniczą wykładowcy z Katedry Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Karkowie, Katedry Grafiki i Rysunku Uniwersytetu Ostrawskiego w Ostrawie oraz z Katedry Grafiki Akademii im Jana Długosza w Czętochowie.- prof. Zbigniew Bajek (Akademia Sztuk Pieknych w Krakowie)- mgr Iva Krupicova (Uniwersytet Ostrawski, katedra Grafiki i Rysunku w Ostrawie)- dr hab. Marek Sibinsky (Uniwersytet Ostrawski, katedra Grafiki i Rysunku w Ostrawie)- mgr Anna Glińska - Kupczyk (Akademia im. J. Długosza w Częstochowie, Katedra Grafiki)- mgr Adam Rokowski (doktorant ASP Kraków, Akademia im. J. Długosza w Częstochowie, Katedra Malarstwa)- dr hab. Zdzisław Wiatr (Akademia im. J. Długosza w Częstochowie, Katedra Grafiki)

Data publikacji: 19.11.2015
ikonka kierunki studiów

Dodatkowe informacje o studiach - Częstochowa