Znajdź uczelnię dostosowaną do twoich potrzeb

Studia za granicą

Studia za granicąStudia za granicą stają się coraz bardziej popularne. Młodzi ludzie coraz częściej decydują się na studia w Europie, USA, a nawet w Azji! Dlaczego? Oto odpowiedź... i kilka podpowiedzi!

Mówi się, że przed dzielnymi świat stoi otworem. Wiele w tym prawdy, bo często to właśnie strach trzyma nas w miejscu i nie pozwala sięgać po marzenia, które na pierwszy rzut oka wydają się niemożliwe do spełnienia. Mówi się także, że to młodzi ludzie mają w sobie najwięcej zapału, aby swoje marzenia realizować. Jeżeli marzysz o studiach za granicą, pamiętaj o tym, że nic nie stoi na przeszkodzie, aby spróbować! Wielu się to udało!

Moda na studia za granicą?

Studia za granicą cieszą się coraz większą popularnością. Chociaż trudno jednoznacznie oszacować liczbę polskich studentów wyjeżdżających na zagraniczne uczelnie – statystyki nie uwzględniają osób podejmujących naukę poza krajem „na własną rękę” – to pewnym wskaźnikiem wzrostu zainteresowania studiami za granicą są dane na temat stypendium Erasmus. Okazuje się bowiem, co potwierdzają informacje opublikowane przez Polskie Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej, że stypendia w ramach programu Erasmus (na studia lub staż za granicą) otrzymało w roku akademickim 2009/2010 aż 213 tysięcy osób, a to przekłada się wyraźnie na dane statystyczne – odnotowano 7,4 % wzrostu w stosunku do lat ubiegłych.

Mobilna Europa

Mobilność studentów europejskich to priorytet strategii Europa 2020. Zintegrowany rynek europejski ciągle się rozbudowuje, dlatego tak ważne jest, aby młodzi ludzie – przyszłość Europy – uczyli się wykorzystywać wspólnotowy potencjał już na etapie studiów. Studia w krajach Unii Europejskiej podejmuje coraz więcej polskich maturzystów. Czy chcesz być wśród nich?

Studia w Europie. Erazm i da Vinci

Jednym ze sposobów na chociażby krótką, zagraniczną przygodę jest wspomniany już program stypendialny – Erasmus. Wielu studentów korzysta także z programu Leonardo da Vinci, który służy zdobywaniu doświadczenia zawodowego podczas praktyk i stażów w krajach Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii, Liechtensteinu, Szwajcarii oraz w krajach kandydujących.Erasmus:- jednosemestralny lub całoroczny pobyt na zagranicznej uczelni;- student może wyjechać do wielu europejskich krajów, a uczelnia krajowa przyznaje mu stypendium;- na poszczególnych uczelniach wysokość stypendium waha się pomiędzy 1,3 tysiąca euro a 1,8 tysiąca euro (na semestr);- student uczestniczy w życiu akademickim zagranicznej uczelni, poznaje młodych ludzi z całego świata, kulturę i język kraju, w którym przebywa;- jest to forma wymiany studenckiejProgram Leonardo da Vinci promuje z kolei mobilność między innymi absolwentów - młodych, rozpoczynających karierę pracowników; sprzyja zdobywaniu nowych doświadczeń i podnoszeniu kwalifikacji. Aby odbyć staż - który jest płatny! - należy znaleźć parntnera, a więc zagraniczną firmę lub organizację i wysłać aplikację.

Data publikacji: 12.09.2016